Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміри ставок прибуткового податку з кооперативів


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
   Про розміри ставок прибуткового податку з кооперативів
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 28, ст. 294 )
 
 ( В редакції Указу Президії ВР УРСР
  N 8182-XI ( 8182-11 ) від 29.09.89, ВВР, 1989, N 41, ст. 556 )
 
 ( Указ затверджено Законом
  N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
   Відповідно до Указу Президії Верховної  Ради  СРСР  від
23 лютого 1989 року "Про прибутковий податок з кооперативів",
затвердженого в редакції Закону СРСР від 2 серпня 1989 року,
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити  такі  ставки  прибуткового  податку, який
сплачується в бюджет виробничими кооперативами (крім колгоспів), а
також  їх спілками і об'єднаннями, що одержують доходи від
господарської діяльності:
 
------------------------------------------------------------------
         Види кооперативів         |  Ставки
                          |прибуткового
                          | податку
------------------------------------------------------------------
Кооперативи по догляду  за  дітьми,  інвалідами,
хворими та престарілими                3 проценти
 
Кооперативи по  виготовленню товарів спеціального
призначення для престарілих та інвалідів       5 процентів
 
Кооперативи по  виробництву  товарів  народного
споживання та виробничо-технічного призначення з
вторинної сировини і відходів  виробництва,  по
виробництву,    переробці    й   реалізації
сільськогосподарської  продукції  та  виробництву
будівельних матеріалів                10 процентів
 
Кооперативи по громадському харчуванню:
   що працюють на власній сировинній базі      10 процентів
   інші                       50 процентів
 
Кооперативи по  збиранню, заготівлі та переробці
вторинної сировини й ділових відходів виробництва   15 процентів
 
Торговельно-закупочні, посередницькі,   видовищні 60 процентів
(крім театральних і художніх) кооперативи
 
Кооперативи з інших видів діяльності, що реалізують
свою продукцію (роботи, послуги) за цінами:
   не вище державних                25 процентів
   в усіх інших випадках              35 процентів
 
   Прибутковий податок сплачується в бюджет з виручки  від
реалізації продукції (робіт, послуг) та інших надходжень за
вирахуванням вартості витрачених сировини й матеріалів, плати за
послуги сторонніх організацій, транспортних витрат, амортизаційних
відрахувань, сум орендної плати за основні фонди, процентів за
користування короткостроковим кредитом банку, фактичних витрат на
придбання основних засобів, підготовку кадрів та інших витрат
(крім витрат на оплату праці), пов'язаних з виробництвом і
реалізацією продукції (робіт, послуг), а також сум сплачених
податків та інших обов'язкових платежів у бюджет по основній
діяльності, включаючи внески на державне соціальне страхування.
   Не підлягає оподаткуванню частина доходу, що вноситься в
Радянський дитячий фонд імені В.І.Леніна, Радянський фонд миру,
Радянський фонд культури, Радянський фонд милосердя і здоров'я,
інші аналогічні фонди та на інші добродійні цілі, а також частина
доходу, витрачена на охорону навколишнього середовища.
   Оподаткування доходів кооперативів, які займаються кількома
видами діяльності, провадиться за ставкою податку, встановленою
для того виду кооперативу, діяльність якого переважає в даному
конкретному кооперативі (в результаті якої одержано найбільшу
частину виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).
   Кооперативи по виробництву та переробці сільськогосподарської
продукції  (крім колгоспів), будівельні кооперативи, а також
кооперативи по виробництву  будівельних  матеріалів  повністю
звільняються від сплати прибуткового податку в перші два роки
роботи. Кооперативи всіх інших видів у перший рік роботи сплачують
прибутковий податок у розмірі 25 процентів від затвердженої для
відповідного виду кооперативу ставки податку, а на другий рік - 50
процентів. У разі припинення діяльності кооперативу до закінчення
трирічного строку сума податку обчислюється в повному розмірі,
встановленому для цього виду кооперативу, за весь період його
діяльності.
   З метою стимулювання виробництва необхідної населенню  і
народному господарству продукції (робіт, послуг) та зниження на
неї цін (тарифів) виконавчий комітет районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів, на території якої зареєстровано
кооператив, на підставі рішення місцевої Ради народних депутатів
або за висновком спеціальної депутатської комісії може на певний
строк знижувати ставки податку або звільняти окремі кооперативи
від оподаткування.
   Право на одержання пільг надається кооперативам, в яких
працює не менш як 50 процентів осіб з обмеженою працездатністю
(інваліди всіх категорій, пенсіонери по старості, учні), а також
тим, що використовують місцеву та вторинну сировину, займаються
виробництвом і переробкою власної сільськогосподарської продукції,
виготовленням товарів спеціального призначення для інвалідів і
престарілих та наданням послуг милосердя, освоюють нову продукцію
високої якості, пов'язану з підвищеними витратами виробництва.
   Філіали (відділення) кооперативів, що розташовані поза місцем
його знаходження та мають самостійний або окремий баланс і рахунок
в установі банку, сплачують прибутковий податок за місцем свого
знаходження відповідно до законодавства союзної республіки, на
території якої вони здійснюють свою діяльність.
   2. Цей Указ ввести в дію з 1 липня 1989 року.
 
 Голова Президії Верховної
 Ради Української РСР                  В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної
 Ради Української РСР                  М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 29 червня 1989 року
     N 7689-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка