Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР з питань державного арбітражу


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     Про внесення змін і доповнень до законодавства
     Української РСР з питань державного арбітражу
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 35, ст. 675 )
 
   У зв'язку з перетворенням Державного арбітражу при Раді
Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР та
відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 18 лютого і
22 червня 1987 року про внесення змін і доповнень до законодавства
СРСР з питань державного арбітражу Президія Верховної  Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і
доповнення:
   1. В Законі Української РСР від 15 липня 1971 року "Про
міську, районну в місті Раду народних депутатів Української РСР" в
редакції Закону Української РСР від 13 грудня 1979 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1979 р., додаток до N 52):
   1) статтю 30 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
   "11-1) керує державним арбітражем; у порядку, встановленому
Законом СРСР "Про державний арбітраж в СРСР", призначає головного
державного арбітра міста та його заступників, державних арбітрів
державного арбітражу, утворює колегію в державному арбітражі міста
і затверджує її склад; заслуховує звіти головного державного
арбітра міста";
   2) статтю 47 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
   "10-1) призначення головного державного арбітра міста та його
заступників, затвердження призначення і звільнення з  посади
державних арбітрів державного арбітражу, утворення колегії в
державному арбітражі міста і затвердження її складу";
   3) статтю 62 доповнити після частини другої новою частиною
такого змісту:
   "Виконавчий комітет міської Ради призначає і звільняє з
посади державних арбітрів державного арбітражу міста за поданням
головного  державного арбітра міста з наступним поданням на
затвердження Ради на черговій сесії";
   частину третю цієї статті вважати частиною четвертою;
   4) у частині другій статті 83 слова "і прокурор міста,
району" замінити словами "прокурор міста, району і головний
державний арбітр міста".
   2. У Законі Української РСР від 19 грудня 1978 року "Про Раду
Міністрів Української РСР" ( 4157-09 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1979 р., N 1, ст. 7; 1981 р., N 49, ст. 841; 1984 р., N 4,
ст. 83; 1985 р., N 49, ст. 1167; 1986 р., N 29, ст. 584) з статті
28 частину третю виключити.
   3. У Регламенті Верховної  Ради  Української  Радянської
Соціалістичної Республіки, прийнятому Верховною Радою Української
РСР 25 березня 1980 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1980 р.,
N 15, ст. 268):
   1) у частині третій статті 16 слова "і Прокурор Української
РСР" замінити словами "Прокурор Української РСР і  Головний
державний арбітр Української РСР";
   2) частину третю статті 19 після слів "Прокурор Української
РСР" доповнити словами "Головний державний арбітр Української
РСР";
   3) у частині другій статті 27 слова "і Прокурор Української
РСР" замінити словами "Прокурор Української РСР і  Головний
державний арбітр Української РСР";
   4) назву глави VI після слів "Верховного Суду Української
РСР" доповнити словами "призначення Головного державного арбітра
Української РСР";
   5) у статті 33 слова "та обрання Верховного Суду Української
РСР" замінити словами "обрання Верховного Суду Української РСР та
призначення Головного державного арбітра Української РСР";
   6) статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту:
   "При призначенні Головного державного арбітра Української РСР
по його кандидатурі Верховною Радою Української РСР проводиться
голосування";
   7) у статті 36 слова "та обрання Верховного Суду Української
РСР" замінити словами "обрання Верховного Суду Української РСР та
призначення Головного державного арбітра Української РСР";
   8) статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
   "Головний державний арбітр Української РСР не менш як один
раз за період повноважень подає звіт про діяльність Державного
арбітражу  Української  РСР  Верховній Раді Української РСР,
систематично доповідає про неї Президії Верховної Ради Української
РСР і з питань, що належать до компетенції Уряду Української РСР,
- Раді Міністрів Української РСР";
   9) частину першу статті 59 після слів "Прокурора Української
РСР" доповнити словами "Головного державного арбітра Української
РСР".
   4. У частині третій статті 5 Положення про постійні комісії
Верховної Ради Української РСР, затвердженого Законом Української
РСР від 25 березня 1980 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1980
р., N 15, ст. 269) слова "і Прокурор Української РСР" замінити
словами "Прокурор Української РСР і Головний державний арбітр
Української РСР".
   5. У Законі Української РСР від 31 жовтня 1980 року "Про
обласну Раду народних депутатів Української РСР"  (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1980 р., додаток до N 46, ст. 896; 1982 р.,
N 25, ст. 384; 1986 р., N 28, ст. 564):
   1) у статті 30:
   з пункту 10 виключити слова "державним арбітражем і";
   доповнити статтю пунктом 10-1 такого змісту:
   "10-1) керує державним арбітражем; у порядку, встановленому
Законом СРСР "Про державний арбітраж в СРСР", призначає головного
державного арбітра області та його заступників, державних арбітрів
державного арбітражу, утворює колегію в державному арбітражі
області та затверджує її склад; заслуховує звіти  головного
державного арбітра області";
   2) частину другу статті 38 доповнити пунктом 8-1 такого
змісту:
   "8-1) призначення головного державного арбітра області та
його заступників, затвердження призначення і звільнення з посади
державних арбітрів державного арбітражу, утворення колегії в
державному арбітражі області та затвердження її складу";
   3) статтю 45 доповнити після частини першої новою частиною
такого змісту:
   "Виконавчий комітет обласної Ради призначає і звільняє з
посади державних арбітрів державного арбітражу області за поданням
головного державного арбітра області з наступним поданням на
затвердження Ради на черговій сесії";
   частини другу  і  третю  цієї статті вважати відповідно
частинами третьою і четвертою;
   4) у частині третій статті 51 слова "і прокурор області"
замінити словами "прокурор області і головний державний арбітр
області".
   6. У Переліку відділів і управлінь виконавчих комітетів
обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних
депутатів Української РСР, затвердженому Указом Президії Верховної
Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року ( 4073-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1982 р., N 40, ст. 657; 1985 р.,
N 12, ст. 264; 1986 р., N 23, ст. 457) з розділу I виключити слова
"Державний арбітраж при виконавчому комітеті".
 
 
 Голова Президії Верховної Ради
 Української РСР                    В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної
 Ради Української РСР                  М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 21 серпня 1987 року
     N 4453-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка