Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
        Про внесення доповнень до Житлового
           кодексу Української РСР
  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986 р., N 21 ст. 414)
 
 ( Указ затверджено Законом УРСР
  N 2518-XI ( 2518-11 ) від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )
 
   Відповідно до Закону СРСР від 27 листопада 1985 року "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з
Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи
та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і
союзних республік про народну освіту", а також Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 21 квітня 1986 року "Про розширення прав
трудових колективів підприємств і організацій у вирішенні питань
поліпшення  житлових  умов робітників і службовців" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Внести такі доповнення до Житлового кодексу Української РСР 
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до 
N 28, ст. 573; 1985 р., N 11, ст. 205):
   1. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
   "За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників  і
службовців, які мають право на першочергове одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які
добилися високих показників у праці і беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї
мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам
виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у
першочерговому порядку".
   Частини другу і третю цієї  статті  вважати  відповідно
частинами третьою і четвертою.
   2. Частину першу статті 45 доповнити абзацом одинадцятим
такого змісту:
   "вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх
шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".
 
 
 Голова Президії Верховної
  Ради Української РСР               В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної
  Ради Української РСР               М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 12 травня 1986 р.
     N 2204-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка