Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про персональний склад Колегії з питань науково-технічної політики Державної думи України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про персональний склад Колегії з питань
    науково-технічної політики Державної думи України
 
   Затвердити  персональний  склад  Колегії  з  питань
науково-технічної політики Державної думи України (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 7 квітня 1992 року
     N 53
                      Додаток
                до Розпорядження Президента України
                N 53 від 7 квітня 1992 року
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
      Колегії з питань науково-технічної політики
           Державної думи України
   ЮХНОВСЬКИЙ      - Державний радник України з питань
Ігор Рафаїлович       науково-технічної політики, народний
               депутат України - голова Колегії
   БАЛАБУЄВ       - генеральний конструктор Авіаційного
Петро Васильович       науково-технічного комплексу ім. О.К.
               Антонова, доктор технічних наук
   БИЗОВ         - ректор Криворізького гірничо-рудного
Володимир Федорович     інституту,  доктор технічних наук,
               професор
   БОРИСЮК        - генеральний конструктор виробничого
Михайло Дем'янович      об'єднання  "Завод  ім. Малишева",
               кандидат технічних наук
   КАМЕНЕЦЬКИЙ      - президент Української суднобудівної
Юрій Теодорович       корпорації "Укрсуднобуд", начальник і
               головний    конструктор    ЦКБ
               "Чорноморсудпроект",     кандидат
               технічних наук
   КРАЙНИК        - генеральний  директор   асоціації
Любомир Васильович      "Галавто", кандидат технічних наук
   КУЧМА         - генеральний  директор  виробничого
Леонід Данилович       об'єднання "Південний машинобудівний
               завод", кандидат технічних наук
   ЛАВРИНОВИЧ      - заступник  голови  Народного  Руху
Олександр Володимирович   України,    старший    науковий
               співробітник  Інституту  надтвердих
               матеріалів  ім.  В.М.  Бакуля  АН
               України, кандидат технічних наук
   ЛИСЕНКО        - завідуючий   відділом   Інституту
Володимир Сергійович     напівпровідників АН України, доктор
               фізико-математичних наук, професор
   МЕЛЬНИЧУК       - ректор          Української
Дмитро Олексійович      сільськогосподарської    академії,
               член-кореспондент   АН   України,
               академік УААН, доктор  біологічних
               наук, професор
   ПАТОН         - президент  Академії  наук України,
Борис Євгенович       академік, доктор  технічних  наук,
               професор
   СЕРГІЄНКО       - заступник   директора   Інституту
Іван Васильович       кібернетики ім. В.М. Глушкова  АН
               України,    академік,    доктор
               фізико-математичних наук, професор
   ТОПЧІЙ        - генеральний  директор  виробничого
Дмитро Гаврилович      об'єднання "Київський радіозавод"
   ЧИРКОВ        - головний науковий співробітник Центру
Володимир Григорович     досліджень     науково-технічного
               потенціалу і історії науки ім. Г.М.
               Доброва  АН   України,   доктор
               економічних наук
   ШИДЛОВСЬКИЙ      - академік-секретар     Відділення
Анатолій Корнійович     фізико-технічних проблем енергетики
               АН  України,  академік,  доктор
               технічних наук, професор
   ШПАК         - завідуючий   відділом   Інституту
Петро Федорович       геологічних  наук  АН  України,
               членкореспондент АН України, доктор
               геолого-мінералогічних наук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка