Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок розрахунків за товарні поставки з держав - республік колишнього Союзу РСР


 
           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 2 листопада 1992 р. N 605
                Київ
        Про порядок розрахунків за товарні
          поставки з держав - республік
            колишнього Союзу РСР
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 619 ( 619-92-п ) від 12.11.92 ) 
 
 
   Враховуючи  необхідність   впорядкування   міждержавних
розрахунків у зв'язку із  значним  зростанням  заборгованості
України за  розрахунками  з іншими державами - республіками
колишнього  Союзу РСР  та  виходячи  з  умов укладених угод
України  з  вказаними державами, відповідно до яких платежі
суб'єктів  господарювання  України  на  адресу інших  держав
можуть  розглядатись як частина зовнішнього державного боргу
України,  Кабінет  Міністрів  України  і  Національний  банк
України п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Утворити комісію по регулюванню розрахунків за товарні
поставки з держав - республік  колишнього  Союзу  РСР,  що
використовують рубль як засіб платежу, у складі згідно з додатком
N 1.
   2. Затвердити перелік продукції та сировини, що імпортуються
державними підприємствами з Росії, розрахунки за які повинні
здійснюватися через розрахунково-касові центри Національного банку
України, згідно з додатком N 2.
   Доручити Міністерству економіки визначити у триденний строк
перелік продукції та сировини,  що  імпортуються  державними
підприємствами з інших держав - республік колишнього Союзу РСР,
для проведення розрахунків відповідно до цієї постанови.
   3. Комісії подати до сплати через кореспондентський рахунок
Національномго банку України в Центральному банку Російської
Федерації платіжні документи щодо конкретних  підприємств  і
організацій за переліком продукції та сировини, передбаченим
додатком N 2.
   4. Установити, що до  введення  у  безготівковий  обіг
українського карбованця Національний банк України не прийматиме
платіжних документів і не здійснюватиме платежів на  адресу
Центрального банку Російської Федерації за продукцію та сировину,
що не включені до переліку, передбаченого додатком N 2.
   5. Рекомендувати державним підприємствам і  організаціям
розрахунки з імпортерами держав - республік колишнього Союзу РСР
за продукцію та сировину, не включені до переліків, передбачених у
пункті 2 цієї постанови, а недержавним - за всю продукцію та
сировину, що імпортуються, провадити  через  кореспондентські
рахунки комерційних банків, відкриті у зазначених державах.
   6. Національному банку України щоденно інформувати комісію
про наявність коштів на кореспондентських рахунках Національного
банку України в центральних банках інших держав, що використовують
рубль як засіб платежу.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
     Голова Правління
   Національного банку України           В.ГЕТЬМАН
 
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                і Національного банку України
                від 2 листопада 1992 р. N 605
 
               СКЛАД
       комісії по регулюванню розрахунків за
       товарні поставки з держав - республік
            колишнього Союзу РСР
   СИВУЛЬСЬКИЙ М.І.  - перший заступник Міністра фінансів
              України - співголова комісії
   ЗАЙЧЕНКО Д.І.   - заступник Голови правління Національ-
              ного банку України - співголова комісії
   ЩУЦЬКИЙ В.Д.    - начальник розрахунково-касового центру
              Національного банку України
   ЯГОФЕРОВ А.М.   - перший заступник Міністра економіки
              України
   МЕЛЬНИК Б.П.    - заступник Міністра економіки України
   БАРАБАШ О.Л.    - народний депутат Украаїни (за його
              згодою)
   ТЕРЬОХІН С.А.   - економічний радник Міністерства 
              економіки України
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                і Національного банку України
                від 2 листопада 1992 р. N 605
               ПЕРЕЛІК
    продукції та сировини, що імпортуються державними
    підприємствами з Росії, розрахунки за які повинні
     здійснюватися через розрахунково-касові центри
          Національного банку України
                         (млрд.крб.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування  | Перераховано| Заборгова- | Сума, яку наоб-
  продукції    | в Централь- | ність за  | хідно перераху-
          | ний банк  | одержану  | вати до кінця
          |  Росії  | продукцію |   року
-----------------------------------------------------------------
Нафта і нафтопродукти  27,641     8,000     54,121
 
Газ природний      38,116      -      9,810
 
Ліс (рудниковий стояк)  1,000     0,979     1,475
 
Вентиляційні труби     -       -      0,630
 
Нікель          3,322      -       -
 
Мідь           4,352      -       -
 
Алюміній первинний    0,235      -       -
 
Бабіт           0,016      -       -
 
Газ зріджений       0,880      -      5,760
 
Мазут для Міненерго     -       -     27,000
—————————————————————————————————————————————————————————————————
   Разом       75,562     8,979     98,796
—————————————————————————————————————————————————————————————————
   Всього      183,337
 
( На доповнення додатка N 2 установити, що розрахунки  за
препарати і обладнання медичного призначення, які імпортуються
підприємствами з Росії і заборгованість за  одержання  яких
становить 3 млрд. крб., здійснюються через розрахунково-касові
центри Національного банку України згідно з Постановою КМ N 619
( 619-92-п ) від 12.11.92 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка