Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Урядом України і Урядом Монголії про створення Міжурядової українсько-монгольської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Протокол
        між Урядом України і Урядом Монголії
    про створення Міжурядової українсько-монгольської
  комісії з питань торговельно-економічного співробітництва
 
   Уряд України і Уряд Монголії, які надалі іменуються Договірні
Сторони,
   керуючись прагненням   розвивати   та    розширювати
торговельно-економічне співробітництво на принципах рівноправ'я та
взаємної вигоди,
   прагнучи до оперативного вирішення економічних та соціальних
проблем, які виникають між Україною та Монголією,
   домовились про нижчевикладене:
              Стаття 1
   Договірні Сторони вирішили створити постійно діючу Міжурядову
українсько-монгольську комісію, яка надалі іменується Комісія, та
затвердити додаваєме Положення про неї, яке є невід'ємною частиною
Протоколу.
               Стаття 2
   Функції Комісії є:
   1. Розгляд питань і вживання необхідних заходів, скерованих
на розвиток торговельно-економічних та інших зв'язків обох країн,
що випливають з українсько-монгольських домовленостей.
   2. Сприяння розвиткові нових форм співробітництва, включаючи
створення спільних підприємств, змішаних акціонерних товариств і
кооперованих виробництв.
   3. Організація робіт по збільшенню зовнішньоторговельного
товарообігу, розширенню асортименту та покращенню якості товарів.
   4. Розробка пропозицій і вживання заходів, скерованих на
розширення і поглиблення науково-технічного співробітництва з
питань,  що  становлять  взаємний інтерес, а також розробка
пропозицій по обміну фахівцями для взаємного ознайомлення з
науково-технічними досягненнями та передовим виробничим досвідом
обох країн.
   5. Контроль за ходом виконання своїх рішень і угод з питань
розвитку  торговельно-економічного  співробітництва  та  іншим
зв'язкам між Україною та Монголією і вживання заходів, необхідних
для їх виконання.
               Стаття 3
   Рішення, прийняті на засіданні Комісії, набирають сили від
дня підписання протоколу, якщо інші строки не передбачені в самих
рішеннях.
   Виключенням є тільки ті рішення, які за заявою однієї з
Договірних Сторін підлягають подальшому затвердженню  Урядом.
Голови обох частин Комісії інформують один одного про затвердження
рішень їх Урядом.
               Стаття 4
   В міру необхідності Комісія створює  свої  постійні  та
тимчасові робочі органи.
               Стаття 5
   Цей Протокол не зачіпає зобов'язань Договірних Сторін, що
випливають з укладених ними інших двосторонніх і багатосторонніх
угод.
               Стаття 6
   Спори щодо  тлумачення  та  застосування цього Протоколу
вирішуватимуться шляхом переговорів.
               Стаття 7
   Цей Протокол набирає чинності від дня підписання.
   Дія цього Протоколу може бути припинена за заявою однієї з
Договірних Сторін. Цей Протокол втрачає силу за сплином шести
місяців після отримання сповіщення однією з Договірних Сторін про
бажання іншої Договірної Сторони припинити його дію.
   Здійснено 5 листопада 1992 року в м.Улаанбаатар в двох
дійсних примірниках, кожний українською та монгольською мовами,
причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За уповноваженням                За уповноваженням
 Уряду України                  Уряду Монголії
  (підпис)                     (підпис)
              Положення
     про Міжурядову українсько-монгольську комісію з
     питань торговельно-економічного співробітництва
                1
   1. Міжурядова  українсько-монгольська  Комісія  з  питань
торговельно-економічного  співробітництва  (надалі  Комісія)
складається з Української та Монгольської частин. До кожної з
частин Комісії уряди України та Монголії призначають Голову,
заступника голови та членів.
   2. Про персональний склад частин комісії та будь-які його
зміни Голови обох частин інформують один одного.
                2
   1. Комісія проводить свої засідання в Україні та Монголії в
порядку черговості,  узгоджуємому  Головами  частин  Комісії.
Головують на засіданні почергово Голови частин Комісії. Для
скликання позачергового засідання Комісії достатньо побажання
однієї з частин Комісії.
   2. На засідання Комісії будь-яка з частин може запрошувати
необхідну їй кількість радників та експертів.
                3
   1. Комісія приймає рішення на засіданнях за наявності згоди
обох частин. Рішення заносяться до протоколу, який підписується
двома Головами.
   2. Протоколи засідань Комісії складаються українською та
монгольською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
                4
   В період між засіданням Комісії Голови обох її частин за
наявності взаємної згоди приймають  в  робочому  порядку  з
невідкладних питань необхідні рішення, які набирають сили негайно
і в подальшому заносяться до протоколу на черговому засіданні.
                5
   Комісія з метою виконання своїх завдань може створювати
постійні  та тимчасові робочі органи та визначати завдання,
повноваження та їх склад.
                6
   Всі витрати по проведенню засідань Комісії, її постійних та
тимчасових органів, окрім проїзду до місця засідання та зворотно,
несе та країна, на території якої проводиться засідання.
                7
   Комісія може рекомендувати урядом України та Монголії внести
необхідні зміни до цього Положення.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка