Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Монголії про співробітництво в галузях культури та освіти


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
       між Урядом України та Урядом Монголії
     про співробітництво в галузях культури та освіти
 
   Уряд України  та  Уряд  Монголії, які надалі іменуються
"Сторонами",
   керуючись взаємним  бажанням  розвивати  та  поглиблювати
співробітництво і обмін у галузях культури і освіти,
   з метою зміцнення дружніх відносин і розвитку культурного
співробітництва між двома країнами,
   погодились про таке;
               Стаття 1
   Сторони погодились, у відповідності з принципами рівності та
взаємної  вигоди,  заохочувати  та  підтримувати  обмін  і
співробітництво між відповідними закладами обох країн у галузі
культури, освіти, науки, охорони здоров'я, спорту, видавничої
справи, преси, радіомовлення, телебачення та кінематографії.
               Стаття 2
   Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі культури та
мистецтва, зокрема, шляхом:
   - встановлення безпосередніх контактів між міністерствами,
відомствами, закладами культури та мистецтва, творчими спілками, а
також представниками творчої інтелігенції, діячами культури обох
країн;
   - обмінів художніми колективами та окремими виконавцями;
   - обмінів групами письменників, діячів культури та мистецтва;
   - обмінів виставками;
   - взаємної організації фестивалів мистецтв, Днів театру,
кіно, музики та інше;
   - спільних театральних та кінопостановок;
   - обмінів літературою в галузі культури та мистецтва;
   - встановлення безпосередніх контактів і співробітництва між
музеями та бібліотеками обох країн.
               Стаття 3
   Сторони сприятимуть  розвитку  і  зміцненню безпосередніх
контактів співробітництва в галузі  преси,  книговидавництва,
родіомовлення,  телебачення і кінематографії, а також обміну
журналістами, фахівцями, інформацією та необхідними матеріалами.
               Стаття 4
   Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі освіти в таких
формах:
   - всілякого сприяння встановленню і розвитку безпосередніх
контактів та співробітництва між відомствами та закладами освіти
обох країн (дошкільні заклади, початкові та середні  школи,
позашкільні  заклади,  центри професійного навчання, коледжи,
технікуми, інститути та університети);
   - у відповідності з потребами здійснювання обмінів вчителями,
викладачами, вченими, фахівцями з метою взаємного ознайомлення з
системами освіти, проведення спільних дослідних робіт та читання
лекцій;
   - щорічного  здійснення  обміну  студентами, аспірантами,
докторантами та стажистами для навчання і стажування у вищих
навчальних закладах обох країн з погоджених спеціальностей на
основі еквівалентного обміну;
   - заохочування обміну підручниками, учбовими посібниками та
педагогічною літературою;
   - заохочування запрошень вчених, викладачів, фахівців другої
країни брати участь у міжнародних наукових конференціях, що
проводяться у своїй країні.
   Сторони вивчають питання про взаємне визнання  дипломів,
свідоцтв про освіту, вчених ступенів та звань, які видаються
кожною з Сторін, з метою укладення угоди про їх еквівалентність.
               Стаття 5
   Сторони заохочуватимуть співробітництво в  галузі  науки,
включаючи обмін експертами для обговорення проблем управління
наукою та системою освіти, обмін вченими і  фахівцями  для
ознайомлення  з  досвідом  другої  країни,  для  спільної
науково-дослідної роботи та виступів з лекціями, обмін науковою
літературою.
   Сторони розвиватимуть співробітництво в галузях науки та
технологій на взаємовигідній основі.
               Стаття 6
   Сторони заохочуватимуть   розвиток   співробітництва  і
підтримуватимуть  встановлення  безпосередніх  контактів  між
закладами охорони здоров'я обох країн.
               Стаття 7
   Сторони погодились зміцнювати зв'язки та співробітництво між
спортивними організаціями обох країн і заохочувати дружні візити,
змагання  та  обмін досвідом між спортсменами, тренерами та
спортивними командами.
               Стаття 8
   Для практичної реалізації цієї Угоди Сторони розроблятимуть
програми співробітництва і домовлятимуться про фінансові умови їх
реалізації.
   Відповідні міністерства, відомства та заклади обох країн на
основі  цієї  Угоди  підпишуть  протоколи  про  безпосереднє
співробітництво.
               Стаття 9
   Положення цієї  Угоди  можуть  бути змінені за взаємною
домовленістю Сторін. В разі припинення дії цієї Угоди її положення
застосовуватимуться  по  відношенню  до протоколів і планів,
укладених відповідно з нею, зобов'язання з яких виникли в період
її дії та не були виконані до моменту припинення строку дії Угоди.
              Стаття 10
   Ця Угода набуває чинності з дня підписання.
   Ця Угода укладається строком на п'ять років і продовжується
автоматично на наступний п'ятирічний період по закінченні цього
строку, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу Сторону про своє
бажання припинити її дію, але не пізніше як за шість місяців до
закінчення відповідного строку.
   Здійснено в м.Улаанбаатар 5 листопада 1992 р.  в  двох
примірниках, кожний українською і монгольською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                         За Уряд
 України                         Монголії
 
 (підпис)                         (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка