Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реформу грошової системи України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про реформу грошової системи України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 744/94 від 09.12.94 ) 
 
   Виходячи з положень Декларації про державний суверенітет
України ( 55-12 ) щодо впровадження своєї грошової одиниці та на
виконання статті 6 Закону України "Про економічну самостійність
України" ( 142-12 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Починаючи з 23-ї години 12 листопада 1992 року припинити
функціонування рубля в грошовому обігу на території України.
   2. Встановити, що єдиним законним засобом  платежу  на
території України стає український карбованець, представником
якого в готівковому обігу виступає купон Національного банку
України.
   3. Встановити, що дія статті 2 Указу Президента України від
19  березня  1992  року  "Про  заходи  щодо  стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності" ( 162/92 ) не поширюється на
операції з рублями.
   Кабінету Міністрів України і Національному банку України
внести пропозиції щодо порядку і строків припинення дії статті 2
по відношенню до інших іноземних валют.
   Припинити дію статті 4 зазначеного Указу Президента України.
   4. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України встановити порядок та строки вилучення з обігу  на
території України рублевої готівки та переоцінки активів і пасивів
юридичних та фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, і
установ банків, що діють в Україні, у співвідношенні 1 до 1 без
обмежень по сумах коштів.
   5. Бухгалтерський облік господарсько-фінансових та кредитних
операцій та звітність в Україні  ведуться  в  українських
карбованцях.
   6.  Укладені  в  рублях  господарські,  торговельні,
фінансово-кредитні та інші угоди між суб'єктами господарювання
України підлягають виконанню в українських карбованцях.
   7. Розрахунки всіх юридичних та фізичних осіб України з
суб'єктами інших  держав  проводяться  згідно з міжнародною
торговельною та банківською практикою відповідно  до  чинних
міждержавних угод.
   8. З метою збереження взаємовигідних господарських зв'язків з
державами рублевої зони  вводиться  режим  конвертованості
українського карбованця щодо рубля. Обмін цих валют здійснюється
за курсом та в порядку, визначеному Національним банком України.
   9. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України:
   до 11 листопада 1992 року в установленому порядку довести до
банків, інших відповідальних  виконавців  та  Представників
Президента України на місцях нормативні документи про здійснення
реформи грошової системи України, що випливають з цього Указу;
   до 16 листопада 1992 року подати пропозиції щодо внесення
змін і доповнень до чинних законодавчих та інших нормативних
актів, необхідних для виконання цього Указу.
   10. Місцевим державним адміністраціям подавати необхідну
допомогу установам банків, підприємствам,  організаціям  та
громадянам у здійсненні заходів по реформі грошової системи
України, передбачених Кабінетом Міністрів України та Національним
банком.
   11.  (  Стаття 11  втратила чинність на підставі Указу
Президента N 744/94 від 09.12.94 ) Затвердити склад Державної
комісії по проведенню грошової реформи в Україні (додається).
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 7 листопада 1992 року
   N 549/92
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
                від 7 листопада 1992 року N 549/92
   ( Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 744/94 від 09.12.94 ) 
               СКЛАД
         Державної комісії по проведенню
          грошової реформи в Україні
   Кучма Л. Д.        - Прем'єр-міністр України - 
                 голова Комісії
   Гетьман В. П.       - голова Правління Національного
                 банку України - заступник голови 
                 Комісії
   Пинзеник В. М.      - Віце-прем'єр-міністр України,
                 Міністр економіки України -
                 заступник голови Комісії
   Мінін Л. В.        - перший заступник Міністра еко-
                 номіки України
   Печеров А. В.       - Голова Комісії Верховної Ради
                 України з питань планування,
                 бюджету, фінансів і цін (за
                 згодою)
   Пилипчук В. М.      - Голова Комісії Верховної Ради
                 України з питань економічної
                 реформи і управління народним
                 господарством (за згодою)
   П'ятаченко Г. О.     - Міністр фінансів України
   Сивульський М. І.     - перший заступник Міністра
                 фінансів України
   Симоненко В. К.      - Голова Соціально-економічної
                 ради Президента України
   Шаров О. М.        - заступник голови Правління
                 Національного банку України
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                М. ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка