Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства державних ресурсів України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1992 р. N 215
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 26 ( 26-93-п ) від 20.01.93 )
         Питання Міністерства державних
             ресурсів України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Міністерство державних ресурсів
України, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства державних ресурсів України  у  кількості
435 одиниць.
   3. Дозволити Міністерству державних ресурсів України мати
п'ятьох заступників Міністра, в тому числі двох перших, а також
колегію у кількості дев'яти чоловік.
   4. Передати  до  функціонального  управління Міністерства
державних ресурсів України:
   підприємства, установи й організації згідно з додатком;
   Головне управління по збуту сировини і продукції легкої
промисловості (Укрголовлегзбутсировина), реорганізувавши його в
Республіканське управління  оптової  торгівлі  продукцією  та
сировиною легкої промисловості (Укрлегсировина).
   Міністерству економіки  України  передати  в  оперативне
управління Міністерства державних ресурсів України державне майно,
включаючи будинки, споруди і устаткування, а також кошти у тому
числі валютні, відповідно до розподілювальної відомості.
   5. Міністерству статистики України  подавати  безкоштовно
Міністерству державних ресурсів України статистичні матеріали за
погодженим переліком.
   6. Міністерству державних ресурсів України при комплектуванні
центрального апарату передбачити укладання трудових договорів на
контрактній основі.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 квітня 1992 р. N 215
               ПЕРЕЛІК
       підприємств, установ та організацій, що
      передаються до функціонального управління
       Міністерства державних ресурсів України
   Республіканське управління оптової торгівлі металопродукцією
"Укрметал"
   Республіканське управління  оптової  торгівлі  хімічною
продукцією"Укрхім"
   Республіканське управління оптової торгівлі  лісопаперовою
продукцією "Укрліспапір"
   Республіканське управління  оптової  торгівлі будівельними
матеріалами "Укрбудматеріали"
   Республіканське управління оптової торгівлі машинобудівною
продукцією "Укрважмаш"
   Республіканське управління  оптової  торгівлі  продукцією
машинобудування загального призначення "Укрзагальномаш"
   Республіканське управління оптової торгівлі радіоприладною
продукцією "Укрприлад"
   Республіканське управління оптової торгівлі електротехнічною
продукцією "Укрелектро"
   Республіканське управління оптової торгівлі автотранспортом
та шляхобудівною технікою "Укрпромавтотехніка"
   Республіканське управління оптової торгівлі спецзасобами та
спецодягом "Укрспецапарат"
   Республіканське управління оптової торгівлі продукцією та
сировиною легкої промисловості "Укрлегсировина"
   Республіканське управління  оптової  торгівлі  тепловим
обладнанням та забезпечення будов "Укртепломаш"
   Республіканське управління оптової торгівлі вогнетривкою та
коксохімічною продукцією "Укрвогнетривкоксохімоптторг"
   Республіканська торгово-посередницька фірма по комплектуванню
будов машинобудівного комплексу "Укрмашбудоптторг"
   Республіканська торгово-посередницька фірма по комплектуванню
будов   металургійної   та   вугільної   промисловості
"Укрметвуглебудоптторг"
   Республіканська торгово-посередницька фірма по комплектуванню
будов легкої та харчової промисловості "Укрлегхарчобудоптторг"
   Республіканська торгово-посередницька  фірма  по  оптовій
торгівлі     імпортною    машинобудівною    продукцією
"Укрзовнішпромтехоптторг"
   Українська зовнішньоторговельна фірма "УкрБАРІМЕКС"
   Вінницька товарно-сировинна компанія "Вінницяголовпостач"
   Волинська товарно-сировинна компанія "Волиньголовпостач"
   Дніпропетровська      товарно-сировинна    компанія
"Дніпропетровськголовпостач"
   Донецька товарно-сировинна компанія "Донецькголовпостач"
   Житомирська товарно-сировинна компанія "Житомирголовпостач"
   Закарпатська товарно-сировинна компанія "Закарпатголовпостач"
   Запорізька товарно-сировинна компанія "Запоріжголовпостач"
   Івано-Франківська      товарно-сировинна    компанія
"Івано-Франківськголовпостач"
   Київська    міська    товарно-сировинна    компанія
"Київміськголовпостач"
   Київська товарно-сировинна компанія "Київголовпостач"
   Кіровоградська   товарно-сировинна        компанія
"Кіровоградголовпостач"
   Кримська товарно-сировинна компанія "Кримголовпостач"
   Луганська товарно-сировинна компанія "Луганськголовпостач"
   Львівська товарно-сировинна компанія "Львівголовпостач"
   Миколаївська товарно-сировинна компанія "Миколаївголовпостач"
   Одеська товарно-сировинна компанія "Одесаголовпостач"
   Полтавська товарно-сировинна компанія "Полтаваголовпостач"
   Рівненська товарно-сировинна компанія "Рівнеголовпостач"
   Сумська товарно-сировинна компанія "Сумиголовпостач"
   Тернопільська      товарно-сировинна      компанія
"Тернопільголовпостач"
   Харківська товарно-сировинна компанія "Харківголовпостач"
   Херсонська товарно-сировинна компанія "Херсонгловпостач"
   Хмельницька      товарно-сировинна       компанія
"Хмельницькийголовпостач"
   Черкаська товарно-сировинна компанія "Черкасиголовпостач"
   Чернівецька товарно-сировинна компанія "Чернівціголовпостач"
   Чернігівська товарно-сировинна компанія "Чернігівголовпостач"
   Державна господарча республіканська асоціація по виробництву
продукції машинобудуванню та складської техніки "Укрмашпром"
   Українська державна корпорація по виробництву  целюлози,
паперу, картону, заготівлі та  переробці  вторинної  сировини
"Укрпапірвторпром"
   Державний республіканський  концерн  по  виготовленню  та
постачанню тари "Укртара"
   Виробничо-технічне об'єднання "Укрпостачсистема"
   Республіканський державний проектний інститут по комплексному
проектуванню підприємств "Укрдіпропостач"
   Республіканський державний виробничий будівельно-монтажний
трест "Укрпостачбуд"
   Українське спеціалізоване монтажно-налагоджувальне управління
 
   Київське спеціалізоване монтажно-налагоджувальне управління
   Московське торгово-посередницьке представництво в Російській
Федерації
   Торгово-посередницькі представництва в державах СНД
   Редакція газети "Посередник"
   Об'єкти соціальної  інфрастуктури  і  навчальні  заклади
(санаторії, будинки відпочинку, оздоровчі табори, бібліотека,
спецавтопідприємство, ЖЕК, технікум, тощо).
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           В.ПЄХОТА
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 квітня 1992 р. N 215
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міністерство державних ресурсів України
 
   1. Міністерство державних ресурсів України (Міндержресурсів
України) є центральним органом державної  виконавчої  влади,
підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Міністерство реалізує державну політику розвитку народного
господарства України у сфері матеріально-технічного постачання,
сприяє структурній перебудові економіки, формує систему заходів
щодо забеспечення економічної самостійності України.
   2. Міндержресурсів України у своїй діяльності  керується
Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Міністерство організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконання.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету міністрів
України.
   3. Головними завданнями Міндержресурсів України є:
   розробка матеріальних балансів з основних видів ресурсів і
сировини для забезпечення державних потреб;
   формування державного замовлення  на  поставку  продукції
виробничо-технічного призначення і товарів для державних потреб, у
тому   числі   на   експорт,   розміщення   його   на
підприємствах-виготовлювачах;
   підготовка пропозицій до міжурядових угод відносно обсягів
взаємних поставок продукції та товарів, встановлення квот і видачі
ліцензій на їх вивезення за межі України;
   створення державного резерву продукції та товарообмінного
фонду для забезпечення невідкладних потреб;
   забезпечення імпортних  поставок  сировини,  матеріалів,
устаткування для державних потреб;
   сприяння господарським структурам у встановленні й розвитку
прямих господарських зв'язків:
   координація діяльності підприємств, установ та організацій
державної  форми  власності,  що  входять до функціонального
управління Міністерства щодо забезпечення народного господарства
матеріальними ресурсами.
   4. Міндержресурсів України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а)  аналізує  стан  справ  із  забезпеченням  народного
господарства матеріально-технічними ресурсами, реалізує державну
економічну політику в галузі формування і розвитку національного
товарно-сировинного ринку;
   б) розробляє  матеріальні  баланси  сировини, матеріалів,
устаткування для забезпечення державних потреб, у тому числі по
металопродукції, лісопаперовій, машинобудівній, хімічній, медичній
та мікробіологічній продукції, паливно-енергетичних  ресурсах,
будівельних матеріалах, непродовольчих товарах, тарі й вторинній
сировині;
   в) формує склад і обсяги державних замовлень на поставку
продукції  та  товарів,  організує  розміщення  їх  на
підприємствах-виготовлювачах;
   г) готує пропозиції та реалізує економічні заходи  щодо
забезпечення  збалансованності  обсягів  матеріально-технічних
ресурсів з державними потребами;
   д) розробляє  проекти  міжурядових  угод  про  принцип
торговельно-економічного  співробітництва  у  частині взаємних
поставок продукції та товарів народного споживання, контролює їх
виконання;
   є) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про
обсяги державного замовлення для експортно-імпортних поставок,
визначення квот і видачу ліцензій на вивезення продукції і товарів
за межі України;
   ж) забезпечує необхідними матеріально-технічними ресурсами
фонд підтримки селянського (фермерського) господарства;
   з) готує  пропозиції  Кабінету  Міністрів  України  щодо
забезпечення  невідкладних  потреб  народного  господарства
матеріально-технічними ресурсами;
   і) подає  необхідну  допомогу підприємствам, установам і
організаціям у розвитку та вдосконаленні прямих господарських
зв'язків;
   к) організує вивчення ринку засобів виробництва з метою
залучення додаткових матеріально-технічних ресурсів і сировини для
державних потреб;
   л) готує  пропозиції  про  створення умов для залучення
підприємств усіх форм власності та ринкових структур до виконання
державного замовлення;
   м) забезпечує матеріально-технічними ресурсами та сировиною
державні замовлення на виробництво озброєнь, військової техніки та
іншої  продукції  оборонного  призначення  в межах бюджетних
асигнувань, виділених на ці цілі;
   н) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення необхідними
матеріальними ресурсами і товарами Збройних сил, МВС, Служби
безпеки, Прикордонних військ, Національної  гвардії  України,
мобілізаційних потреб і цивільної оборони, а також підприємств,
установ і організацій агропромислового комплексу відповідно до
встановлених обсягів державного замовлення, укладених договорів і
зустрічного продажу продукції;
   о) здійснює    оперативне    регулювання    поставок
матеріально-технічних  ресурсів  для забезпечення пріоритетних
напрямів розвитку народного  господарства  України  в  межах
державного замовлення;
   п) забезпечує  паливом  населення  та  житлово-комунальне
господарство;
   р) розробляє пропозиції щодо формування ресурсозберігаючої
політики, сприяє залученню зайвих невикористовуваних матеріалів і
невстановленого устаткування, а також вторинних ресурсів і ділових
відходів у народногосподарський обіг;
   с) подає  допомогу  підприємствам усіх форм власності у
завантаженні вільних потужностей, організує на них виробництво
продукції для державних потреб;
   т) розробляє  пропозиції  з  питань,  пов'язаних  із
запровадженням і розвитком ринкових відносин, насиченням ринку
засобів  виробництва  необхідною  продукцією та забезпеченням
матеріально-технічними ресурсами державних потреб через ринкові
структури, сприяє проведенню антимонопольної політики, розвиткові
конкуренції;
   у) здійснює контроль за станом виконання договорів  між
Україною та іншими державами у частині взаємних поставок сировини,
продукції виробничо-технічного призначення, товарів  народного
споживання;
   ф) готує  проекти  нормативних  актів  України з питань
господарських зв'язків і  забезпечення  матеріально-технічними
ресурсами державних замовлень;
   х) сприяє розвиткові всіх форм власності, впровадженню нових
організаційних форм господарювання;
   ц) координує діяльність підприємств, установ, організацій,
які входять до функціонального управління Міністерства, розробляє
програмні заходи щодо розвитку перспективних напрямів виробництва,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, будівництва,
реконструкції та технічного переозброєння, організує методологічну
роботу по охороні праці і заробітної плати, дотриманню державних
гарантій у цих питаннях, сприяє соціальному розвиткові трудових
колективів;
   ч) координує  роботу  підприємств,  що  входять  до
функціонального управління Міністерства, по прокату технічних
засобів  і  будівельної  техніки,  дрібнооптовій, комісійній,
роздрібній торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення та
наданню  послуг по її підготовці до виробничого споживання,
організує проведення ярмарків, аукціонів, виставок;
   ш) вирішує питання добору та розстановки кадрів, формує
політику забезпечення підприємств, установ і організацій, що
входять  до   функціонального   управління   Міністерства,
висококваліфікованими   працівниками,  координує  діяльність
підприємств  та  навчальних  закладів  з  питань  підготовки
спеціалістів і робітничих кадрів, забезпечує реалізацію державної
політики у питаннях зайнятості.
   5. Міндержресурсів України має право:
   а) одержувати необхідну інформацію стосовно своєї  сфери
діяльності від міністерств, відомств України, Ради Міністрів
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування безкоштовно,
підприємств, установ і організацій - на договорній основі;
   б) за дорученням Уряду України:
   укладати міждержавні угоди з питань матеріально-технічного
забезпечення;
   контролювати здійснення центральними і місцевими органами
державної  виконавчої влади державних цільових і комплексних
програм, заходів, пов'язаних з реалізацією економічної політики
щодо виконання державного замовлення;
   заслуховувати доповіді керівників міністерств і відомств,
відповідальних працівників народногосподарських  структур  про
виконання державного замовлення;
   в) перевіряти  на  державних  підприємствах,  установах,
організаціях  правильність  використання   та   зберігання
товарно-матеріальних цінностей;
   г) залучати (за домовленістю) до розробки питань, що входять
до компетенції Міністерства, Академію наук України та  інші
науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, а також на
договірній основі окремих учених і спеціалістів;
   д) разом з МЗЕЗторгом України координувати експортно-імпортні
поставки для забезпечення державного замовлення;
   є) вносити в установленому порядку пропозиції про створення,
реорганізацією та ліквідацією підприємств, установ і організацій,
що  входять  до  функціонального  управління  Міністерства,
затвердження їх статусів і положень про них;
   ж) залучати  представників,  уповноважених  центральними
органами  державної  виконавчої  влади  і органами місцевого
самоврядування, для  вирішення  питань  матеріально-технічного
забезпечення підприємств, установ та організацій;
   з) брати участь через уповноважених представників у нарадах,
що проводяться в органах державної виконавчої влади, місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях у
разі розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства.
   Працівники Міністерства мають право знайомитися з роботою
органів  державної  виконавчої  влади  та  органів місцевого
самоврядування з питань, вирішення яких покладено цим Положенням
на Міністерство, а також при виконанні службових обов'язків
відвідувати підприємства, установи й організації незалежно від
форм власності (з пред'явленням посвідчення).
   6. Міндержресурсів України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодії з іншими центральними  органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Міндержресурсів України у межах своєї компетенції видає
на основі і на виконання чинного законодавства накази, організує
та контролює їх виконання.
   Міністерство в необхідних випадках видає разом з іншими
центральними органами державної виконавчої  влади,  місцевими
державними адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні
акти.
   Рішення Міністерства  з  питань  матеріально-технічного
забезпечення, видані у межах своєї компетенції, є обов'язковими
для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а
також державних підприємств, установ і організацій.
   8. До  функціонального управління Міндержресурсів України
входять товарно-сировинні компанії, управління оптової торгівлі,
фірми по комплектуванню будов, об'єднання, торгово-посередницькі
представництва, інститути та інші установи, підприємства  та
організації,  що  передані з системи Мінекономіки України і
перебувають в загальнодержавній власності.
   9. Міндержресурсів України очолює Міністр, який призначається
відповідно до Конституції України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром.
   Міністр має  право  призначати  та звільняти працівників
центрального апарату Міністерства.
   Міністр державних  ресурсів  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Міндержресурсів України, обговорення найважливіших
напрямів  його  діяльності  й  розвитку  сфери управління у
Міністерстві утворюється колегія в складі  Міністра  (голова
колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших керівних
працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії провадяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   11. Для розгляду пропозицій щодо головних напрямів діяльності
Міндержресурсів  України,  обговорення  найважливіших  програм
формування державного замовлення та його виконання, а також інших
питань у Міністерстві може утворитися науково-технічна рада з
учених і висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної  ради  і  положення  про  неї
затверджуються Міністром.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату  Міндержресурсів  України  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   13. Міндержресурсів  України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку  із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка