Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
              У Г О Д А
   Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки
   і Урядом Російської Федерації про співробітництво в
   галузі транспортування ядерного палива між Угорською
   Республікою і Російською Федерацією через територію
               України
 
   Уряд України, Уряд Угорської Республіки і Уряд Російської
Федерації, які надалі іменуються Сторонами,
   виходячи з дружніх відносин, існуючих між Сторонами;
   прагнучи до розвитку співробітництва  у  галузі  мирного
використання атомної енергії;
   беручи до уваги Угоду про основні принципи співробітництва у
галузі  мирного  використання  атомної енергії, укладену між
країнами-учасницями СНД в Мінську 26 червня 1992 року;
   визнаючи необхідність  безперешкодної доставки залізничним
транспортом у сполученні між Російською Федерацією та Угорською
Республікою транзитом через територію України свіжого ядерного
палива для атомної електростанції "Пакш" в Угорській Республіці та
повернення відпрацьованого ядерного палива з Угорської Республіки
у Російську Федерацію на завод регенерації, а також забезпечення
безпечного транспортування такого палива;
   беручи також до уваги регламентуючі документи МАГАТЕ та діючі
на залізницях України і Російської Федерації нормативні документи
по перевезеннях спеціальних вантажів;
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Сторони співробітничатимуть у галузі правового регулювання,
організації та забезпечення безпечного транспортування свіжого та
відпрацьованого ядерного палива у залізничному сполученні між
Російською Федерацією і Угорською Республікою  транзитом  по
залізницях України.
               Стаття 2
   Українська Сторона  вживатиме  необхідних  заходів  щодо
забезпечення безперешкодного пропуску спеціальних  поїздів  з
відпрацьованим ядерним паливом та транспортів зі свіжим ядерним
паливом по залізницях України відповідно  до  вимог  діючих
міжнародних  документів,  якими  регламентуються  спеціальні
перевезення та забезпечують дотримання Конвенції про фізичний
захист ядерного матеріалу.
               Стаття З
   Перевезення ядерного палива виконуватиметься з дотриманням
Правил безпечного перевезення радіоактивних речовин МАГАТЕ і
Правил перевезення відпрацьованого ядерного палива від атомних
електростанцій (Перевезення залізничним транспортом), розроблених
і прийнятих РЕВ 14 жовтня 1987 року. Супроводження транспортів зі
свіжим ядерним паливом на території України  та  Російської
Федерації забезпечує Російська Сторона. Супроводження спеціальних
поїздів, що сформовані із порожніх вагонів - контейнерів (типу
ТК-6  і  вагонів  супроводження  типу ВСТК) або завантажені
відпрацьованим ядерним паливом, проводиться персоналом Російської
Сторони на протязі всього маршруту перевезення.
   Охорона транспортів та спеціальних поїздів з ядерним паливом
на території України і Росії забезпечується силами Російської
Сторони.
               Стаття 4
   Сторони домовились, що пунктом передачі ядерного палива буде
залізнична  станція  Чоп  із  перестановкою колісних пар на
перестановочному пункті у Мукачеві. Перехід відповідальності за
збереження в цілості і фізичний захист ядерного палива, що
перевозиться, відбуватиметься з Угорської Сторони на станції Чоп у
момент передачі завантаженого спеціального поїзда. При цьому
Російська Сторона буде нести таку відповідальність на дільниці
перевезення через територію України та на території Російської
Федерації. Українська Сторона надаватиме необхідну допомогу та
сприятиме російському персоналу у здійсненні ним фізичного захисту
ядерного палива.
               Стаття 5
   У випадку радіаційної аварії, що трапилась при перевезенні
ядерного  палива,  Угорська Сторона несе відповідальність за
відшкодування збитків, заподіяних на своїй території, а Російська
Сторона - на території України і Російської Федерації.
   Для вирішення питань, що виникли у зв'язку з радіаційною
аварією (в тому числі з відшкодуванням збитків), а також у випадку
залізничної аварії, що трапилась при перевезенні ядерного палива
по території України, Сторони створюватимуть за домовленістю
спеціальні тристоронні комісії, включаючи міжурядові.
   Запобігання аварійним  ситуаціям при перевезенні ядерного
палива та ліквідація наслідків аварій проводиться відповідно до
порядку, що передбачається у розділі 6 прийнятих РЕВ Правил,
згаданих у статті 3 цієї Угоди.
   При виникненні аварійної ситуації на території України мають
виконуватися вимоги діючих на залізницях нормативних документів.
   У випадку аварії з ядерним паливом під час його перевезення
через територію України Російська Сторона зобов'язується негайно
направити аварійну бригаду для надання допомоги щодо усунення
наслідків такої аварії. У свою чергу Українська Сторона також
зобов'язується  вжити  всіх необхідних заходів щодо усунення
наслідків такої аварії.
               Стаття 6
   Компетентні органи Сторін інформуватимуть один одного не менш
як за 20 днів до початку намічених перевезень ядерного палива між
Угорською Республікою та Російською Федерацією.
               Стаття 7
   Компетентними органами і пунктами зв'язку з питань виконання
положень цієї Угоди є:
   - Комісія з атомної енергії Угорської Республіки - з питань
ядерної безпеки та фізичного захисту;
   - Міністерство Російської Федерації з атомної енергії - з
питань ядерної безпеки та фізичного захисту;
   - Федеральний нагляд Росії з ядерної та радіаційної безпеки;
   - Державний  комітет  України  з ядерної та радіаційної
безпеки - з питань ядерної безпеки та фізичного захисту;
   - Міністерство  шляхів  сполучення,  зв'язків та водного
господарства Угорської Республіки  -  по  узгодженню  питань
транспортування;
   - Міністерство шляхів сполучення Російської Федерації - по
узгодженню питань транспортування;
   - Державна адміністрація залізничного транспорту України - по
узгодженню питань транспортування.
               Стаття 8
   Окремі питання реалізації положень цієї Угоди наведені у
додатку, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
               Стаття 9
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діятиме на
протязі 1 року і автоматично продовжуватиметься на наступний рік,
якщо жодна із Сторін не заявить заздалегідь (за шість місяців) про
свій намір припинити її дію.
   Укладено в м.Москві 29 грудня 1992 року у трьох дійсних
примірниках, кожний українською, угорською та російською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України    За Уряд Угорської    За Уряд Російської
            Республіки        Федерації
    (підпис)        (підпис)         (підпис)
  В. Штейнберг         В. Южев          Егоров
 
                    Додаток
           до Угоди між Урядом України, Урядом Угорської
           Республіки та Урядом Російської Федерації про
           співробітництво  в  галузі транспортування
           ядерного палива між Угорською Республікою і
           Російською  Федерацією  через  територію
           України
           від 1992 року
 
          Окремі питання реалізації угоди
   При реалізації цієї  Угоди  Сторони  керуватимуться  або
братимуть до уваги такі положення та нормативні документи:
   1. Контракти на послуги щодо забезпечення ядерного паливного
циклу  АЕС  "Пакш"  No 1860348/10031-09Д,  PAV-1-000-1-TT та
Nо 85-042/43900, укладені між В/О "Техснабекспорт" та АЕС "Пакш".
   2. Для  перевезень  відпрацьованого  ядерного  палива
використовуватимуться    залізничні,    спеціально    для
цього  обладнані,   вагони   типу   ТК-6,   сертифікат
No SU/042/B/M/F/Rev.1/-SU/042/D/M/FT/Rev.1/,  сповіщення   про
продовження терміну дії No 042/Rev.1/-1 від 15 листопада 1990 року
та вагони супроводження типу ВСТК.
   Для перевезень свіжого ядерного палива використовуватимуться
залізничні,  спеціально   для   цього  обладнані,  вагони
типу В-60 СК  та  контейнери  типу  2502-504.000,  сертифікат
N SU/028-1/B(U)F-SU/028-1/B(U)FT.
   3. Діють існуючі нормативні документи, згадані у статтях 3 і
5 цієї Угоди, а також Тимчасовий порядок здійснення перевезень
ядерного палива по території України.
   Компетентні органи Сторін з питань ядерної безпеки та з
питань транспортування у шестимісячний термін розроблять і введуть
у дію конкретні правила перевезень ядерного палива у сполученні
між Російською Федерацією та Угорською Республікою транзитом по
території України.
   4. У пункті передачі відпрацьованого ядерного палива згідно
зі статтею 4 цієї Угоди Російська Сторона зобов'язана подати
Українській Стороні всю необхідну супроводжувальну документацію,
зазначену в  Технічних  Умовах  (Збірки  тепловиділяючі,  що
відпрацювали  в  активній зоні реактора ВВЕР - 440 атомних
електростанцій країн-членів  РЕВ,  частина  1,  "Перевезення
залізничним транспортом"), що ухвалені Постійною комісією РЕВ з
питань використання атомної енергії в мирних цілях у жовтні
1985 року.
   5. Виходячи з наміру Сторін здійснити перше транспортування
відпрацьованого  ядерного палива відповідно до цієї Угоди в
найкоротший строк,  Сторони  домовились,  що  строк  подання
інформації, відповідно до статті 6, щодо першого транспортування
може бути скорочено за згодою Сторін.
   6. Під регламентуючими документами МАГАТЕ, згаданими в цій
Угоді, слід розуміти рекомендації, що видані Міжнародним агенством
по атомній енергії 1989 р. (у документі INFCIRS/225/ Rev.2), а
також Конвенції про оперативне сповіщення про ядерну аварію від
26 вересня 1986 року, Конвенцію про допомогу у випадку ядерної
аварії або радіаційної ситуації від 26 вересня 1986 року та
Конвенції   про   фізичний   захист  ядерного  матеріалу
(INFCIRSC/274/Rev.1).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка