Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про наукове співробітництво між Академією наук України та Румунською Академією


 
           АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
               УГОДА
    про наукове співробітництво між Академією наук України
           та Румунською Академією
   Академія наук  України  та  Румунська  Академія  (надалі
іменуються як "Сторони"),
   - визнаючи важливість міжнародного наукового співробітництва
та обміну вченими,
   - враховуючи  традиції  благотворного  і  продуктивного
співробітництва між науковцями України та Румунії,
   - бажаючи розвивати і розширювати зв'язки між науковцями обох
країн,
   домовились про таке:
              Стаття 1
   Сторони здійснюватимуть співробітництво в галузі природничих,
технічних і гуманітарних наук у таких формах:
   а) проведення  спільних досліджень з проблем і тем, що
становлять інтерес для Сторін і світової науки,
   б) обмін вченими з метою розв'язання конкретних питань, що
виникають в процесі досліджень, обговорення результатів, розробки
та координації наступних дій,
   в) організація двосторонніх  симпозіумів,  колоквіумів  і
семінарів з певних наукових проблем,
   г) спільна  участь  у  роботі  міжнародних  форумів  за
результатами спільних робіт,
   д) обмін науковою літературою, інформаційними, довідковими та
іншими виданнями.
              Стаття 2
   Сторони сприятимуть встановленню безпосередніх контактів між
зацікавленими інститутами з метою розробки та реалізації проектів
(програм) співробітництва:
   Угоди між інститутами, як правило, включають:
   - назву теми запланованих наукових досліджень,
   - перелік наукових організацій, установ, що беруть участь у
дослідженнях, відповідальних виконавців,
   - розподіл  обсягів  робіт  між  учасниками  і  форми
співробітництва,
   - джерела та розміри фінансування досліджень,
   - заплановані строки співробітництва.
              Стаття 3
   Результати спільних досліджень належать обом Сторонам, їх
використання буде здійснюватися у відповідності з конкретними
угодами.
   З метою забезпечення пріоритету і прав на патенти, публікація
результатів спільно виконаних робіт, а також передача за межі
Румунії та України результатів,  що  не  були  опубліковані,
здійснюється лише за спільною згодою Академій та у відповідності з
правилами Сторін.
   У публікаціях,  що  в них містяться результати спільних
наукових робіт, мають зазначатися відповідальні виконавці обох
Академій і спільний характер роботи. Авторське право виконавців
визначається обома Сторонами.
   При виданні спільних наукових робіт виконавці від іншої
Сторони не одержують авторського гонорару.
              Стаття 4
   Сторони  здійснюватимуть  обмін  вченими,  аспірантами,
докторантами, спеціалістами для проведення спільних досліджень,
читання лекцій, участі в семінарах, ознайомлення з досягненнями
партнера.
   Квота таких  взаємних обмінів для кожної з Сторін буде
визначатися планами наукового співробітництва Академій і залежати
від реальних потреб інститутів, а також можливостей фінансування
візитів.
              Стаття 5
   Взаємні відрядження науковців Академій будуть здійснюватися,
як правило, на умовах безвалютного еквівалентного обміну. За
домовленістю Академії   можуть,   додатково,   відряджати
співробітників і спеціалістів за рахунок Сторони, що направляє.
              Стаття 6
   Умови фінансування взаємних обмінів вченими, спеціалістами,
докторантами та аспірантами такі:
   а) Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з переїздом
своїх науковців до столиці країни, що приймає, і назад,
   б) Сторона, що приймає, несе витрати по забезпеченню вчених
іншої Сторони номером у готелі або іншим  помешканням,  яке
забезпечує  нормальні умови перебування, надає транспорт для
зустрічі і проводів, а також для переїздів  по  країні  у
відповідності з програмою перебування.
   Починаючи з 1993 року (для тих, що виїздять у відрядження на
строк до 1 місяця) добові становитимуть:
   - в Румунії 800 лей щодоби
   - в Україні 1000 купонів щодоби
   (розмір добових уточнюється кожні 3 місяці з урахуванням
інфляційних процентів).
   Якщо відрядження вченого (спеціаліста)  триватиме  більше
місяця, Сторона, що приймає, сплачує йому грошове утримання,
розмір якого не нижчий за середню заробітну плату спеціалістів
відповідного рангу  Сторони, що приймає. В разі необхідності
забезпечує безкоштовне медичне обслуговування при захворюваннях і
нещасних випадках  протягом перебування вченого в країні, що
приймає, сплачує витрати за використання обладнання і матеріалів,
що є необхідними для проведення наукових досліджень.
              Стаття 7
   Відомості про вчених, аспірантів, докторантів і спеціалістів,
які у  відповідності  із  статтею 4 даної Угоди мають бути
відрядженими до іншої країни - учасниці Угоди, будуть передаватися
Стороні, що приймає, не пізніше, ніж за 3 місяці до запланованої
дати початку візиту. Свої міркування щодо пропонованих кандидатур,
а також пропозиції щодо зміни термінів і порядку проведення
запланованих  досліджень Сторона, що приймає, надсилає іншій
Стороні не пізніше, ніж за 2 місяці до запланованого початку
візиту.
   Повідомлення про  час приїзду науковців має надсилатися
Стороні, що приймає, не пізніше, ніж за 2 тижні до запланованої
дати початку візиту.
              Стаття 8
   Обидві Сторони можуть запрошувати окремих вчених, аспірантів,
докторантів і спеціалістів, що працюють або навчаються в Академіях
- учасницях цієї Угоди, для наукових візитів. Фінансові умови
таких візитів будуть визначатися у кожному конкретному випадку за
взаємною згодою.
              Стаття 9
   Вирішення поточних питань, пов'язаних з реалізацією даної
Угоди, її виконання, обговорення додаткових пропозицій з питань
наукового співробітництва будуть здійснюватися за домовленістю
Академій на зустрічах представників управлінь міжнародних зв'язків
Академій по черзі в Україні та в Румунії (Київ, Бухарест).
              Стаття 10
   Тематика, фінансування  та  інші  аспекти  організації
двосторонніх симпозіумів будуть погоджуватися Сторонами у кожному
конкретному випадку.
              Стаття 11
   Зміни та доповнення до даної Угоди можуть вноситися за
обопільною згодою Сторін.
              Стаття 12
   Ця Угода укладається строком на 5 років і набирає чинності з
моменту її підписання повноважними представниками Сторін. Дія
Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні 5 років, якщо
жодна із Сторін не заявить іншій Стороні  шляхом  письмового
повідомлення за 6 місяців до закінчення відповідного строку про
своє рішення денонсувати її.
   Здійснено в м. Києві 3 грудня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською, російською та румунською мовами, причому усі
тексти мають однакову силу.
 
 За Академію наук України
 Віце-президент
 академік АН України              В.Г.Бар'яхтар
 
 За Румунську Академію
 Генеральний секретар
 академік                   Н.Константінеску
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка