Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок денний п"ятої сесії Верховної Ради України


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
         Про порядок денний п'ятої сесії
           Верховної Ради України
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України затвердити
(додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 28 січня 1992 року
     N 2065-XII
             ПОРЯДОК ДЕННИЙ
        п'ятої сесії Верховної Ради України
           дванадцятого скликання
 
Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону)
України
 
Проект Закону про Республіканський бюджет на 1992 рік
 
Звіт Кабінету Міністрів України про здійснення та ефективність
заходів щодо соціального захисту населення і внутрішнього
ринку України
 
Звіт про діяльність Національного банку України
 
Проект Закону про обмеження монополістичної діяльності та
розвиток конкуренції (друге читання)
 
Проект Закону про грошову систему
 
Проект Закону про оренду (друге читання)
 
Проект Закону про приватизаційні цінні папери
 
Проект Закону про приватизацію державних підприємств
 
Проект Закону про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)
 
Проект Закону про приватизацію державного житла
 
Проект Закону про форми власності на землю
 
Проект Закону про колективне сільське підприємство
 
Проект Закону про плату за землю
 
Про механізм впровадження земельної реформи на Україні
 
Про хід виконання Закону Української РСР "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві України"
 
Проект Закону про угоди і колективні договори
 
Проект Закону про споживчу кооперацію України
 
Проект Закону про кооперацію
 
Про формування валютних фондів України у 1992 році
 
Проект Закону про валютне регулювання
 
Проект Закону про банкрутство підприємств
 
Проект Закону про оподаткування доходів підприємств і
організацій (друге читання)
 
Проект Закону про іноземні інвестиції (друге читання)
 
Проект Закону про митний тариф (друге читання)
 
Проект Закону про спеціальні економічні зони
 
Проект Закону про концесії
 
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає
квотуванню і ліцензуванню у 1992 році
 
Проект Закону про товарні знаки і промислові зразки
 
Проект Закону про державну статистику
 
Проект Закону про конверсію оборонної промисловості України
 
Про програму конверсії
 
Про енергетичну програму України
 
Проект Закону про використання атомної енергії
 
Проект Закону про енергозбереження
 
Проект Закону про капітальне будівництво
 
Проект Закону про дорожній рух
 
Проект Повітряного кодексу України
 
Проект Закону про охорону праці
 
Проект Закону про порядок вирішення колективних трудових
спорів і конфліктів
 
Про державне регулювання страхової діяльності
 
Проект Закону про професійні спілки України (друге читання)
 
Проект Закону про статус ветеранів війни, праці і Збройних Сил
 
Проект Закону про основні засади соціального захисту громадян
похилого віку
 
Проект Закону про державну допомогу громадянам, які виховують
дітей
 
Проект Закону про охорону здоров'я
 
Проект Закону про медичне страхування населення
 
Проект Закону про ветеринарну медицину
 
Проект Декларації про загальні засади державної молодіжної
політики в Україні
 
Проект Закону про соціальну адаптацію молоді
 
Проект Закону про пресу (друге читання)
 
Проект Закону про інформацію
 
Проект Закону про культуру (друге читання)
 
Проект Закону про державну символіку
 
Проект Закону про національні меншини в Україні
 
Проект Декларації про забезпечення прав репресованих народів
 
Проект Закону про забезпечення прав репресованих народів
 
Проект Закону про боротьбу з організованою злочинністю
 
Проект Закону про судоустрій
 
Проект Закону про Конституційний Суд України
 
Про встановлення дипломатичних рангів працівників дипломатичної
служби України та порядок їх присвоєння
 
Проект Закону про порядок оскарження в суд дій органів
державного управління і посадових осіб, що ущемлюють права
громадян
 
Проект Закону про оперативно-розшукову діяльність
 
Проект Закону про адвокатуру
 
Проект Закону про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства
 
Проект Закону про загальний військовий обов'язок і військову
службу
 
Проект Закону про правовий режим воєнного стану
 
Проект Закону про цивільну оборону України
 
Про права і обов'язки особового складу Національної гвардії
України
 
Про воєнну доктрину України
 
Про структуру і чисельність Збройних Сил України та обсяг
бюджетних асигнувань на їх утримання
 
Про чисельність Прикордонних військ України
 
Проект Закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та працівників органів внутрішніх справ України
 
Проект Закону про Службу національної безпеки України
 
Про порядок фінансування і матеріально-технічного постачання
Служби національної безпеки України
 
Проект Закону про об'єднання громадян (друге читання)
 
Проект Закону про статус народного депутата України
(друге читання)
 
Проект Закону про охорону атмосферного повітря (нова редакція)
 
Проект Закону про охорону і використання тваринного світу
(нова редакція)
 
Проект Закону про охорону та використання рослинного світу
 
Проект Закону про природні території та об'єкти, що особливо
охороняються
 
Про довгострокову національну програму ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
 
Проект Закону про встановлення матеріальної та кримінальної
відповідальності за порушення законів, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи
 
Проекти законів про внесення змін і доповнень:
   - до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям
    законів про всеукраїнський та місцеві референдуми;
   - до Цивільного процесуального кодексу у зв'язку з
    прийняттям Закону "Про свободу совісті";
   - до Закону "Про прибутковий податок з громадян УРСР,
    іноземних громадян та осіб без громадянства";
   - до Лісового кодексу;
   - до Водного кодексу;
   - до Кодексу про надра;
   - до Кримінального кодексу (нова редакція глави I
    "Державні злочини");
   - до Земельного кодексу;
   - до Кодексу про адміністративні порушення та до
    Кримінального кодексу у зв'язку з прийняттям Закону
    "Про охорону навколишнього природного середовища";
   - до Закону "Про зайнятість населення";
   - до Кодексу законів про працю та визнання такими, що
    втратили чинність, деяких законодавчих актів (друге
    читання)
             ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
     які можуть бути включеними до порядку денного
 
Проект Цивільного кодексу
 
Проект Закону про реорганізацію системи оплати праці
 
Проект Закону про внутрішній державний борг
 
Проект Закону про заставне право на майно
 
Проект Закону про зв'язок
 
Проект Закону про транспорт
 
Проект Закону про Земельний банк
 
Проект Закону про профілактику правопорушень
 
Проект Закону про правовий режим надзвичайного стану
 
Проект Закону про захист державної таємниці
 
Проект Закону про захист комерційної таємниці
 
Проект Закону про інтелектуальну власність
 
Проект Закону про авторське право
 
Проект Закону про патентно-ліцензійну діяльність
 
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці (МОП)
про скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень
 
Про статус Збройних Сил, тимчасово дислокованих на території
України
 
Про порядок проведення мобілізації
 
Проект Закону про музеї та захист історичного середовища
 
Проект Закону про радіо та телебачення
 
Проект Закону про видавничу справу
 
Проект Закону про фізкультуру і спорт
 
Проект Закону про міжнародні договори
 
Про повноважні представництва України у суверенних державах
(республіках)
 
Проект Закону про постійні комісії Верховної Ради України
 
Проект Закону про порядок відкликання народного депутата
України
 
Проект Регламенту Верховної Ради України (друге читання)
 
Проект Закону про контрольні органи України
 
Проект Закону про вибори народних депутатів України і місцевих
Рад народних депутатів
 
Проект Закону про місцеву адміністрацію
 
Проект Закону про адміністративно-територіальний устрій
 
Проект Закону про переробку і захоронення відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів
 
Про державний контроль за охороною навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів
 
Про Червону книгу України
Проекти законів про внесення змін і доповнень:
   - до кримінального, кримінально-процесуального і
    адміністративного законодавства у зв'язку з потребою
    дескриміналізації деяких правопорушень і
    демократизації процесуальних норм;
   - до законів "Про місцеві Ради народних депутатів
    Української РСР та місцеве самоврядування" та "Про систему
    оподаткування" у зв'язку з прийняттям Закону "Про охорону
    навколишнього природного середовища";
   - до Кодексу про шлюб та сім'ю;
   - до Закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
    Україні";
   - до Закону "Про банки і банківську діяльність";
   - до Закону "Про систему оподаткування";
   - до законів "Про бюджетну систему Української РСР" та
    "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та
    місцеве самоврядування".
              ПРОПОЗИЦІЇ
      внесені постійними комісіями щодо підготовки
            законодавчих актів
 
 
Проект Закону про електронний грошовий обіг
 
Проект Закону про лісовий доход
 
Проект Закону про містобудування
 
Проект Закону про систему наукової інформації
 
Проект Закону про науково-технічну експертизу
 
Проект Закону про війська внутрішньої та конвойної служби
 
Проект Закону про міграцію
 
Проект Закону про біженців
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка