Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про довідку Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення редакції журналу "Віче"


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про довідку Комісії Верховної Ради України
     з питань гласності та засобів масової інформації
     щодо організаційного та матеріально-технічного
        забезпечення редакції журналу "Віче"
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Погодитись з пропозиціями Комісії Верховної Ради України з
питань гласності та засобів масової інформації, викладеними у
довідці "Про організаційне та матеріально-технічне забезпечення
редакції журналу "Віче".
   Кабінету Міністрів України вирішити зазначені у  поданні
Комісії питання матеріально-технічного забезпечення журналу "Віче"
(додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 21 січня 1992 року
     N 2054-XII
 
             ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
       редакції журналу Верховної Ради України
            "Віче" на 1992 рік
 
------------------------------------------------------------------
NN |  Найменування    | Кількість| Базовий |Посадовий |Фонд
пп |  структурних    | одиниць | оклад  |оклад   |зарпл.
  |  підрозділів та   |     |     |(х 2,31) |
  |  посад       |     |     |     |
---+-----------------------+----------+---------+----------+------
1 |     2      |   3  |  4  |  5   |  6
------------------------------------------------------------------
 
1. Головний редактор      1     750    1725  1725
 
2. Перший заступник      1     675    1550  1550
 
3. Заступник
  гол. редактора       1     650    1500  1500
 
4. Завідуючий редакцією    1     350    805   805
 
5. Технічний секретар     1     275    635   635
                Секретаріат
 
6. Відповідальний
  секретар          1     625    1440  1440
 
7. Технічний редактор     1     340    780   780
 
8. Старша друкарка       1     200    460   460
 
9. Друкарка          2     180    415   830
 
10. Зав. сектором перекладу
  та літературного      1     390    900   900
  редагування
 
11. Старший літредактор     2     340    785  1570
 
12. Літредактор         2     275    635  1270
 
13. Перекладач         2     275    635  1270
 
14. Старший коректор      1     200    460   460
 
15. Коректор          2     180    415   830
 
16. Діловод-кур'єр
  секретаріату        1     120    280   280
           Відділ держави і права
 
17. Редактор відділу      1     475    1095  1095
   Відділ сучасної філософської думки та релігійного життя
 
18. Редактор відділу      1     475    1095  1095
             Відділ економіки
 
19. Редактор відділу      1     475    1095  1095
          Відділ гуманітарних проблем
 
20. Редактор відділу      1     475    1095  1095
      Відділ історії та міжнаціональних відносин
 
21. Редактор відділу      1     475    1095  1095
         Відділ соціології і політології
 
22. Редактор відділу      1     475    1095  1095
        Відділ читацьких запитів і реклами
 
23. Редактор відділу      1     450    1040  1040
               Оглядачі
 
24. Парламентський       1     475    1095  1095
 
25. З соціальних
  питань           1     475    1095  1095
 
26. Науковий          1     475    1095  1095
 
27. З питань
  міжнародного
  життя            1     475    1095  1095
              Бухгалтерія
 
28. Бухгалтер          1     360    830   830
 
29. Касир            1     185    290   290
 
30. Прибиральниця        1     185    400   400
 
31. Доплата членам
  редколегії         4     100    400   400
 
32. Доплата за вчений
  ступінь           5     30    150   150
   Всього                  Щомісяця 30365 крб.
                        Річний 440,3 тис.
                              крб.
 
 
 В.О. Головного редактора
 журналу "Віче"                     І.СКРУТЕНЬ
 
                      Додаток N 1
                 До питання "Про організаційне та
                 матеріально-технічне забезпечення
                   редакції журналу "Віче"
           ДОВІДКА-ОБГРУНТУВАННЯ
      фонду оплати праці і господарчо-виробничого
            фонду журналу "Віче"
 
   Відповідно до постанови Президії Верховної Ради  України
N 1950-XII ( 1950-12 ) від  9 грудня 1991 року журнал "Віче"
виходитиме форматом 84 х 108 1/32 один раз на місяць обсягом
8,4 друкарського аркуша українською та російською мовами. З огляду
на те, що прийняття постанови співпало з кінцем господарського
року і провести своєчасно передплату на нове видання у повному
обсязі не вдалося, середньомісячний тираж взято в обсязі до 20
тисяч примірників.
   Виходячи з цього, а також враховуючи специфіку, тип журналу
(теоретичний і  громадсько-політичний),  структуру  редакції і
категорію видання, витрати на заробітну плату з преміальним
резервом, надбавок членам редколегії і оплати спеціалістам, які
працюють  за  окремими  угодами,  становитимуть  951  тисячу
карбованців. За штатним розкладом редакція журналу комплектується
з 22 творчих і 12 працівників адміністративного й технічного
персоналу.
   За основу розрахунку гонорарного фонду, який визначено в 78,6
тисячі карбованців, взято відповідну постанову Ради Міністрів УРСР
N 61 від 24.02.1989 року.
   Таким чином, при річному тиражі 240 тисяч примірників витрати
на видання журналу становитимуть 2904 тисячі карбованців. Прибутки
від  видання  журналу  залежатимуть від обсягу передплати і
реалізації його вроздріб, що при номіналі 5 і 6 карбованців
(передплатна ціна й роздрібна) за примірник дасть можливість
компенсувати загальні витрати на 1260 тисяч карбованців. Величина
необхідного дотування журналу становитиме 1644 тисячі карбованців.
   Водночас статус журналу диктує необхідність мати в структурі
редакції, крім відділів по напрямах проблем, невеликий за обсягом
(4 особи) інститут оглядачів. Координування їх діяльністю здійснює
відповідальний секретар і редакторат. З цією метою, а також для
ефективного  кураторства  творчими  підрозділами,  почергової
підготовки та ведення творчого і технологічного процесу випуску
журналу  встановлюються  посади  двох  заступників  головного
редактора. Це дозволить предметніше  формувати  концептуальну
(проблемну) політику видання.
   З усіма працівниками редакції укладатиметься контракт строком
на один рік. Працівникам редакції, які входять у склад редколегії
не за  посадою,  встановлюється  щомісячна  доплата   по
100 карбованців.
   Враховуючи вищесказане, з метою створення належних умов для
нормального  функціонування  згаданого видання, вважали б за
необхідне просити Президію Верховної Ради України визначити фонд
оплати праці 951,0 тис. крб. і гонорарний фонд - 78,6 тис. крб. на
1992 рік.
   Кабінету Міністрів України доручити:
   - передбачити у проекті бюджету України на 1992 рік витрати
на фінансування журналу "Віче" в сумі 1644 тисячі карбованців;
   - вирішити питання про забезпечення редакції журналу "Віче"
необхідними матеріально-технічними засобами відповідно до переліку
(додається);
   - передбачити на 1992 рік кошти і ліміти на будівництво в
м. Києві житла корисною площею до 225 кв. м.
 
 
 Голова підкомісії з питань
 засобів масової інформації
 Комісії Верховної Ради України
 з питань гласності та засобів
 масової інформації                 А.І. Бондарчук
 
 В.О. головного редактора
 журналу "Віче"                   І.С. Скрутень
 
                     Додаток N 2
                 до питання "Про організаційне
               та матеріально-технічне забезпечення
                  редакції журналу "Віче"
       Матеріально-технічне забезпечення роботи
             журналу "Віче"
 
   Для нормального функціонування журналу "Віче" є нагальна
необхідність першочергового забезпечення редакції приміщеннями з
розрахунку  на  20  творчих  працівників та 10 спеціалістів
редакційного  персоналу,  включаючи також службові площі для
обладнання архіву та бібліотеки. Усього необхідно 20 умебльованих
та телефонізованих кімнат.
   Крім того, для забезпечення повнокровної роботи редакції на
першому етапі необхідні:
   1. 2 квартири у трикімнатному вимірі, 3 - у двокімнатному, 1
в однокімнатному вимірі протягом 1992-1993 років.
   Першочергово передбачити  виділення  у  1992  році  1
трикімнатної, 1 двокімнатної, 1 однокімнатної квартир.
   2. Друкарські машинки - 6 штук, у тому числі 4  типу
"Роботрон", протягом першого кварталу 1992 року.
   3. 20 диктофонів та 80 касет японського виробництва протягом
першого кварталу.
   4. Телевізор (кольор.) - 1 комплект у першому півріччі
1992 року.
   5. Транспортні засоби: 1 легковий автомобіль ГАЗ-24.
   6. 3 фотоапарати "Київ - 6С" - 1 компл., "Київ - 19" -
2 компл., у першому півріччі 1992 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка