Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про прийняття Українського республіканського управління Держінспекції по якості алкогольних напоїв у відання Мінсільгосппроду України


  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 32 від 29.04.92
 
      Про прийняття Українського республіканського
     управління Держінспекції по якості алкогольних
      напоїв у відання Мінсільгосппроду України
 
   У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від
24 вересня 1991 р. N 227 ( 227-91-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного
підпорядкування, що   розташовані  на  території  Україні"
Н А К А З У Ю:
   1. Прийняти за станом на 1 січня 1992  р.  Українське
республіканське управління Держінспекції по якості алкогольних
напоїв  колишнього  Міністерства  сільського  господарства  і
продовольства СРСР у безпосереднє підпорядкування Мінсільгосппроду
України.
   Надалі іменувати його - Українська державна інспекція по
якості алкогольних напоїв Мінсільгосппроду України і надати їй
права юридичної особи.
   2. Згідно з дорученням Кабінету Міністрів  України  від
25.03.92 N 6157/10 покласти на Українську державну інспекцію по
якості алкогольних напоїв функції контролю за якістю виробництва
цієї продукції на всіх підприємствах і виробництвах державної,
кооперативної та інших форм власності незалежно від відомчої
підпорядкованості.
   3. Покласти на державну інспекцію по заготівлях і якості
продукції (Ярошовець) координацію проведення робіт по контролю за
якістю алкогольних напоїв.
   4. Українській державній інспекції по якості алкогольних
напоїв (Міщенко):
   4.1. Внести зміни до Статуту організації та зареєструватися
відповідно до законодавства України.
   4.2. Подати Мінсільгосппроду України у двотижневий строк
матеріали до зведеного акта прийняття організації в обсязі згідно
з додатками 1, 2.
   5. Поширити на працівників Української державної інспекції по
якості алкогольних напоїв умови оплати праці, передбачені для
керівників, спеціалістів і службовців державних інспекцій по
якості алкогольних напоїв.
   6. Головному управлінню економічного аналізу, балансів і
прогнозування  перспектив  розвитку  (Гревцов),  фінансовому
управлінню  (Безпалий)  разам  з  відповідними  підрозділами
міністерства внести зміни в план економічного і соціального
розвитку, фінансовий план на 1992 рік.
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
державної інспекції по заготівлях і якості Ярошовця.
 
 Міністр                        В.М.Ткачук
                         Додаток 1
                    до наказу Мінсільгосппроду
                    України
                    від 29 квітня 1992 р. N 32
               Перелік
    матеріалів до зведеного акта прийняття організації
   1. Статут (положення) організації.
   2. Довідка про керівництво, копія контрактного договору з
керівниками (при його наявності).
   3. Реквізити організації (номер розрахункового рахунку і
назва установи обслуговуючого банку, МФО, поштова адреса).
   4. Плани виробництва продукції, робіт, послуг, держзамовлення
по видах продукції на 1991 і 1992 рік.
   5. Плани матеріально-технічного постачання на 1991 і 1992 рік
(по централізовано розподілюваним фондам).
   6. Плани державних централізованих капіталовкладень на 1991 і
1992 рік  та  джерела  їх  фінансування  (бюджет:  союзний,
республіканський,  власні  джерела:  прибуток,  амортизаційні
відрахування на повне відновлення основних фондів, інші (вказати).
   Перелік розпочатих  інвестиційних проектів, їх кошторисна
вартість, фактичні витрати на 01.01.92.
   7. Фінансові плани на 1991 і 1992 рік з виділенням в ньому
сум платежів в бюджеті: союзний, республіканський, місцевий, та
асигнувань  з бюджету по їх конкретних напрямках: союзного,
республіканського, місцевого.
   8. Кошториси витрат на утримання бюджетних установ на 1991 і
1992 рік з необхідними розрахунками витрат по статтях.
   9. Довідка про відкриті асигнування з бюджету по їх напрямках
за станом на 1 січня 1992 року: союзного, республіканського,
місцевого.
   10. Розрахунки плану з прибутків та фінансовий план на 1992
рік  з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями потреби в
асигнуваннях з бюджету по їх напрямках.
   11. Бухгалтерський звіт за 1991 рік з копією звітності по
формі: 8 СХ І Ф.
 
 Начальник управління організації,
 оплати праці та оргструктур             О.А.Аврамчук
                         Додаток 2
                    до наказу Мінсільгосппроду
                    України
                    від 29 квітня 1992 р. N 32
               Перелік
       матеріалів до зведеного акта прийняття
         підприємства для подання Фонду
           державного майна України
   1. Найменування організації.
   2. Юридична адреса організації.
   3. Загальна чисельність персоналу, чол.
   4. Форма організації: державна, орендна, акціонерна.
   5. Основні засоби виробництва (тис. крб.):
   - балансова вартість;
   - залишкова вартість.
   6. Оборотні кошти (тис. крб.)
   7. Невиробничі засоби (тис. крб.)
   8. Статутний фонд (тис. крб.).
   9. Валютні кошти (тис. крб.):
   - всього,
   в т. ч. вільно конвертованої валюти.
   10. Капіталовкладення - інвестиції (тис. крб.):
   - кошторисна вартість;
   - фактичні затрати.
   Джерела фінансування:
   - за рахунок власника;
   - централізовано.
   11. Акції, всього:
   - кількість;
   - вартість,
   в тому числі, на Україні:
   - кількість;
   - вартість.
   12. Заборгованість (тис. крб.):
   Кредиторська:
   - на Україні;
   - за межами України.
   Дебіторська:
   - на Україні;
   - за межами України.
 
_______________
   Примітка. При наявності власності за межами України вказувати
її у відповідних графах в дужках.
 
 Начальник управління організації,
 оплати праці та оргструктур             О.А.Аврамчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка