Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Комісію Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
      Про Положення про Комісію Президента України
    по зв'язках з міжнародними фінансовими установами
     та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
 
   На виконання Указу Президента України від 7 листопада 1992
року N  553  ( 553/92 ) "Про Радника Президента України з
зовнішньоекономічних питань та Голову Комісії Президента України
по зв'язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю":
   1. Затвердити Положення про Комісію Президента України з
зовнішньоекономічних питань (додається).
   2. Затвердити персональний склад Комісії Президента України
по зв'язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю згідно з додатком.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 25 грудня 1992 року
      N 204/92-рп
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 25 грудня 1992 року N 204/92-рп
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію Президента України по зв'язках
       з міжнародними фінансовими установами та
      контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
   1. Комісія Президента України по зв'язках з міжнародними
фінансовими  установами  та  контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю (далі - Комісія) створюється для вироблення науково й
економічно  обгрунтованих  пропозицій  Президентові України з
основних напрямів зовнішньоекономічної політики і механізмів її
реалізації.
   2. Основними завданнями Комісії є:
   аналіз здійснення державної зовнішньоекономічної політики,
подання Президентові України узагальнень і пропозицій з цих
питань;
   науково-методологічне   та  організаційне  забезпечення
підготовки проектів законів щодо регулювання зовнішньоекономічних
відносин, що вносяться Президентом України в порядку законодавчої
ініциативи;
   здійснення за дорученням Президента України контролю за
виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента
України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  з  питань
зовнішньоекономічної діяльності;
   аналіз процесів, що відбуваються в міжнародній фінансовій та
торговельній сферах, внесення відповідних  рекомендацій  щодо
розвитку міжнародного економічного співробітництва України.
   3. Комісію очолює  Голова  Комісії,  який  призначається
Президентом України і йому підпорядковується.
   Персональний склад Комісії затверджується Президентом України
за поданням Голови Комісії.
   4. Комісія здійснює діяльність шляхом розгляду відповідних
питань на своїх засіданнях та виконання індивідуальних доручень її
членами.
   5. Організаційне,  матеріально-технічне   і   фінансове
забезпечення діяльності Комісії здійснюється апаратом Радника
Президента України з зовнішньоекономічних питань та відповідними
підрозділами Адміністрації Президента України.
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 25 грудня 1992 року N 204/92-рп
 
               СКЛАД
     Комісії по зв'язках з міжнародними фінансовими
     установами та контролю за зовнішньоекономічною
              діяльністю
   СЛЄПІЧЕВ        - Голова Комісії, Радник Президента
Олег Іванович         України  з  зовнішньоекономічних
               питань
   РАХАНСЬКИЙ       - заступник Голови Комісії
Анатолій Варфоломійович
   КІСТЕРСЬКИЙ      - голова   Національного   центру
Леонід Леонідович       реалізації  міжнародної  технічної
               допомоги Україні, доктор економічних
               наук
   МОЗГОВИЙ        - декан   факультету   міжнародних
Олег Миколайович       економічних  відносин  Київського
               державного       економічного
               університету, кандидат економічних
               наук
   ПИРОЖКОВ        - директор  Національного  інституту
Сергій Іванович        стратегічних       досліджень,
               членкореспондент АН України, доктор
               економічних наук
   РЕВЕНКО        - завідуючий  відділом  статистики
Андрій Пилипович       Інституту економіки Академії наук
               України, доктор економічних наук
   СОКОЛЕНКО       - генеральний директор  Українського
Станіслав Іванович      зовнішньоторговельного  об'єднання
               "Укрімпекс", кандидат  економічних
               наук
   ФІЛІПЕНКО       - завідуючий  кафедрою  міжнародних
Антон Сергійович       економічних відносин  Українського
               інституту  міжнародних  відносин,
               професор, доктор економічних наук
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка