Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Соціально-економічну раду Президента України та її склад


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
      Про Положення про Соціально-економічну раду
         Президента України та її склад
 
   На виконання Указу Президента України від 27 жовтня 1992 року
"Про реорганізацію Адміністрації Президента України" ( 544/92 ):
   1. Затвердити Положення про  Соціально-економічну  раду
Президента України (додається).
   2. Затвердити склад Соціально-економічної ради Президента
України (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 30 листопада 1992 року
     N 189/92-рп
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                 від 30 листопада 1992 року
                 N 189/92-рп
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Соціально-економічну раду Президента України
   1. Соціально-економічна рада Президента України (далі - Рада)
створюється для вироблення науково обгрунтованих  пропозицій
Президентові України щодо основних напрямів  соціальної  та
економічної політики і механізмів її реалізації.
   2. Основними завданнями Ради є:
   - проведення аналізу соціально-економічного стану України,
подання Президентові України узагальнень і пропозицій з цих
питань;
   - підготовка матеріалів до щорічних доповідей Президента
України Верховній Раді України в частині,  що  стосується
соціально-економічного стану держави, ходу реформ та виконання
законів і постанов Верховної Ради України соціально-економічної
спрямованості;
   - науково-методичне та організаційне забезпечення підготовки
проектів законів з питань соціального та економічного розвитку
держави, що вносяться Президентом України у Верховну Раду України
в порядку законодавчої ініціативи;
   - підготовка пропозицій та проектів указів і розпоряджень
Президента України з питань соціально-економічного  розвитку
України;
   - аналіз рішень відповідних органів державної виконавчої
влади та прогнозування соціально-економічних  наслідків  їх
реалізації;
   - експертиза проектів міждержавних  угод  соціальної  та
економічної спрямованості;
   - розробка пропозицій Президентові України щодо запровадження
механізмів взаємодії органів державної виконавчої влади всіх
рівнів у соціально-економічній сфері;
   - за дорученням Президента України брати участь у здійсненні
контролю за виконанням указів і розпоряджень Президента України
соціально-економічного характеру.
   3. Раду очолює Голова Ради, який призначається Президентом
України і йому підпорядковується.
   Персональний склад Ради затверджується Президентом України за
поданням Голови Ради.
   4. За дорученням Президента України Рада може здійснювати й
інші повноваження.
   5. Основною формою роботи Ради є засідання.
   6. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
апаратом Радника Президента України з  соціально-економічних
питань.
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                 від 30 листопада 1992 року
                 N 189/92-рп
               СКЛАД
     Соціально-економічної ради Президента України
   СИМОНЕНКО       - Голова  Соціально-економічної  ради
Валентин Костянтинович    Президента України, Радник Президента
               України  з  соціально-економічних
               питань, кандидат економічних наук
  ПОДОЛЄВ        - перший    заступник    Голови
Ігор Валентинович      Соціальноекономічної ради Президента
               України, доктор економічних наук
  БОРОДЮК        - директор  Інституту  національних
Володимир Михайлович     економічних   програм,   доктор
               економічних наук
  ВАЛУЄВ         - завідуючий   кафедрою   Одеського
Борис Іванович        інституту  народного  господарства,
               академік  Академії інженерних наук
               України
  ВОРОНА         - директор Інституту  соціології  АН
Валерій Михайлович      України, доктор економічних наук
  ГАЛЬЧИНСЬКИЙ      - завідуючий   кафедрою  Київського
Анатолій Степанович     університету імені Тараса Шевченка,
               професор, доктор економічних наук
  ГЕЄЦЬ         - завідуючий   відділом   Інституту
Валерій Михайлович      економіки     АН     України,
               член-кореспондент АН України, доктор
               економічних наук
  КРАВЧЕНКО       - співдиректор  Інституту  державного
Богдан Олександрович     управління  і  самоврядування  при
               Кабінеті Міністрів України, професор
               Альбертського університету (Канада)
  МАМУТОВ        - директор Інституту економіко-правових
Валентин Карлович      досліджень АН України, академік АН
               України
  МИХАЛЕВИЧ       - директор Інституту кібернетики імені
Володимир Сергійович     В.М. Глушкова, академік АН України
  ПИРОЖКОВ        - директор  Національного  інституту
Сергій Іванович       стратегічних       досліджень,
               член-кореспондент АН України, доктор
               економічних наук
  СОЗІНОВ        - президент  Академії  аграрних наук
Олксій Олексійович      України, академік АН України
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка