Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо посилення боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про додаткові заходи щодо посилення боротьби
    із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні
 
   З метою посилення боротьби із злочинністю, захисту прав,
свобод і законних інтересів громадян, зміцнення правопорядку в
Україні,  підвищення  ефективності  діяльності  правоохоронних
органів, поліпшення їх  взаємодії,  а  також  кадрового  та
матеріально-технічного  забезпечення,  активізації участі всіх
державних органів, господарських організацій та громадськості у
цій сфері:
   1. Кабінету  Міністрів  України,  міністерствам,  іншим
центральним органам державної виконавчої влади, Раді Міністрів
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:
   - до 1 листопада 1992 року проаналізувати стан боротьби із
злочинністю, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян і
на цій основі дати відповідну оцінку діяльності посадових осіб
державних органів, підприємств,  установ  і  організацій  по
забезпеченню  громадського порядку, запобіганню та припиненню
злочинних проявів;
   - до 1 грудня 1992 року перевірити додержання суб'єктами
підприємницької  діяльності їх статутних положень та усунути
виявлені факти порушень законів;
   - забезпечити неухильне виконання законів про податки та
збори  всіма  підприємствами,  організаціями  і  громадянами,
активізувати з цією метою діяльність фінансових і податкових
служб, зміцнити їх досвідченими кваліфікованими кадрами;
   - до 1 грудня 1992 року розглянути наявні матеріали про
фінансові порушення, зловживання в економічних структурах, у
процесі  приватизації, зміни форм власності, ліцензуванні та
квотуванні та належним чином реагувати на кожен з таких фактів,
посилити контроль за правильністю видачі квот та ліцензій на
вивезення товарів за межі України.
   2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України у взаємодії з іншими правоохоронними органами усунути
наявні недоліки в роботі по забезпеченню захисту та охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян, боротьбі із злочинністю,
передусім, з її організованими формами, корупцією, іншими тяжкими
злочинами.
   Кабінету Міністрів України переглянути організаційно-штатну
структуру органів внутрішніх справ, насамперед служби захисту
економіки та кримінально-виконавчої системи, для приведення її у
відповідність з вимогами боротьби із злочинністю в сучасних
умовах.
   3. Для узгодження діяльності державних органів, господарських
організацій та громадськості у боротьбі із злочинністю створити
при Кабінеті Міністрів України постійну міжвідомчу комісію з
питань боротьби із злочинністю.
   4. Кабінету  Міністрів  України  за  участю  Генеральної
прокуратури України, Верховного Суду України, Служби безпеки
України, Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих  державних
адміністрацій  розробити  пропозиції  про  внесення  змін до
Республіканської програми боротьби із злочинністю на 1990-1995 рр.
і подати їх до 30 жовтня 1992 року Президентові України.
   5. Кабінету Міністрів України:
   - проаналізувати відповідне законодавство України і в разі
необхідності в установленому порядку внести  пропозиції  для
усунення прогалин, що використовується для зловживань та інших
протиправних дій у сфері підприємницької, зовнішньоекономічної,
фінансово-банківської діяльності;
   - прискорити  розробку проектів законів про профілактику
злочинів, про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією,
про  державну  службу  та інших, проектів законів з питань
судово-правової реформи,  а  також  розглянути  питання  про
доцільність створення позавідомчої державної контрольно-ревізійної
служби;
   - вивчити питання про створення державної автоматизованої
системи  кримінологічної інформації, аналізу та прогнозування
злочинності й до 1 грудня 1992 року подати відповідні пропозиції;
   - внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
залучення військовослужбовців Національної гвардії України до
охорони громадського порядку;
   - забезпечувати, починаючи з 1993 року, пріоритетне виділення
Міністерству  внутрішніх  справ України, Міністерству юстиції
України, Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України,
Державному митному комітету України лімітів капітальних вкладень,
матеріально-технічних ресурсів, коштів, у тому числі валютних, для
закупок імпортної спеціальної, криміналістичної техніки, засобів
зв'язку, запасних частин і матеріалів,що не мають вітчизняних
аналогів;
   - вирішити до 1 листопада 1992 року питання про створення
передбаченого постановою Верховної Ради України спеціального фонду
для додаткового фінансування правоохоронних органів.
   6. Міністерствам,  іншим  центральним  органам  державної
виконавчої влади, що мають у своєму розпорядженні вогнепальну
зброю, боєприпаси і вибухові матеріали,провести до 1 грудня 1992
року їх інвентаризацію та переатестацію сховищ, вжити заходів щодо
забезпечення надійного їх обліку та зберігання.
   7. Міністерству внутрішніх справ України вирішити питання про
використання  виробничо-технічної  бази  кримінально-виконавчої
системи для виготовлення спеціальних та технічних засобів для
потреб правоохоронних органів.
   8. Місцевим  державним  адміністраціям  розглянути  у
жовтні-листопаді 1992 року стан забезпеченості соціального захисту
працівників правоохоронних органів, надання їм житла, а також
питання щодо виділення кредитів на житлове будівництво, погашення
позики і в разі потреби вжити відповідних заходів.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 28 вересня 1992 року
     N 150/92-рп
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка