Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об"єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової
      заборони (зупинення) чи припинення діяльності
     підприємств, установ, організацій і об'єктів у
      разі порушення ними законодавства про охорону
        навколишнього природного середовища
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 46, ст.637 )
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 )  Верховна  Рада   України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і
об'єктів у разі порушення ними законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ
 
 
 м.Київ, 29 жовтня 1992 року
   N 2751-XII
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Постановою Верховної Ради України
                від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII
 
              ПОРЯДОК
      обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
     чи припинення діяльності підприємств, установ,
      організацій і об'єктів у разі порушення ними
       законодавства про охорону навколишнього
           природного середовища
 
   1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття рішень про
обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій і  об'єктів  (надалі  -
підприємств) незалежно від форм власності у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
   2. Діяльність підприємств, що здійснюється з порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
може бути:
   обмежена - на певний період (до виконання  необхідних
природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і
скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по
підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях
обладнання;
   тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання необхідних
природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства
чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;
   припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства
чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.
   При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності
підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих речовин
і розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх
цехах (дільницях) і одиницях обладнання.
   3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та
припинення діяльності підприємств у  разі  порушення  ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
приймають у межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада Республіки  Крим, місцеві  органи  державної
виконавчої влади, Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України та його органи на місцях, органи державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, інші спеціально уповноважені
державні органи та органи місцевого самоврядування.
   4. Діяльність підприємств  обмежується  або  тимчасово
забороняється (зупиняється) у разі перевищення ними  лімітів
використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів,
екологічних стандартів, а також вимог екологічної  безпеки,
зокрема:
   а) введення в дію підприємств, на яких не забезпечено в
повному обсязі додержання екологічних вимог і виконання заходів,
передбачених проектами на їх будівництво (реконструкцію);
   б) відсутності споруд, устаткування і пристроїв для очищення
викидів і скидів або їх знешкодження, а також приладів контролю за
кількістю і складом забруднюючих речовин та характеристиками
шкідливих факторів на підприємствах, діяльність яких пов'язана з
шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, або порушення
правил експлуатації зазначених споруд, устаткування, пристроїв і
приладів;
   в) використання природних ресурсів,  викидів  і  скидів
забруднюючих речовин  у  навколишнє  природне  середовище,
складування, захоронення, зберігання або розміщення виробничих,
побутових та інших відходів без відповідних дозволів;
   г) перевищення гранично допустимих чи тимчасово узгоджених
викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне
середовище, рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та
іншого шкідливого впливу фізичних факторів, біологічного впливу та
радіоактивного забруднення;
   д) порушення екологічних вимог при виробництві, зберіганні,
транспортуванні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших
речовин, небезпечних для навколишнього природного середовища,
здоров'я та життя людей;
   е) відсутності або нездійснення заходів, спрямованих на
запобігання залповим викидам і скидам, що створюють високі та
екстремально високі рівні забруднення повітряного та водного
басейнів і грунтів, становлять небезпеку для здоров'я та життя
людей, тваринного і рослинного світу;
   є) виробництва й експлуатації транспортних  та  інших
пересувних засобів і установок, у викидах і скидах яких вміст
забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи;
   ж) впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової
техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, що не
відповідають екологічним вимогам;
   з) порушення екологічних вимог при дислокації військових
частин, проведенні ними військових навчань, маневрів, переміщенні
військ і військової техніки (крім випадків надзвичайних ситуацій,
що оголошуються відповідно до законодавства України);
   и) порушення інших вимог  законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища.
   5. Підставою для припинення діяльності  підприємств  є
систематичне перевищення ними лімітів використання  природних
ресурсів, порушення екологічних нормативів  та  екологічних
стандартів, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних чи
інших причин.
   6. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи
припинення діяльності підприємства підлягає виконанню в строки,
зазначені у цьому рішенні.
   7. Не допускаються термінові тимчасова заборона (зупинення)
чи припинення діяльності підприємства, якщо це може призвести до
виникнення аварійної ситуації.
   8. У разі невиконання рішення про обмеження, тимчасову
заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні
особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
   9. Державні органи, що прийняли рішення про обмеження,
тимчасову заборону (зупинення)  чи  припинення  діяльності
підприємств або скасування таких рішень, надсилають у тридобовий
строк відповідну інформацію Радам народних депутатів, на території
яких знаходяться підприємства.
   10. Відновлення діяльності підприємств  здійснюється  з
письмового дозволу органу, який прийняв рішення про тимчасову
заборону (зупинення) діяльності, або його вищого органу.
   11. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи
припинення діяльності підприємств може бути оскаржено в судовому
порядку.
   12. У разі необгрунтованого обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні в цьому
службові особи несуть відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка