Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про експертну групу з питань підготовки проектів міждержавних угод про правову допомогу


 
            РОЗПОРЯДЖЕННЯ
           ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
     Розпорядження Президента N 3/95-рп від 04.01.95 )
      Про експертну групу з питань підготовки
    проектів міждержавних угод про правову допомогу
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
   Президента N 63/94-рп від 13.07.94 )
 
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
     Розпорядження Президента N 3/95-рп від 04.01.95 )
   З  метою  проведення  переговорів  з  уповноваженими
представниками іноземних держав щодо підготовки проектів угод про
правові відносини та правову допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних
та кримінальних справах:
   1. Створити при Міністерстві юстиції України експертну групу
для підготовки проектів угод про правові відносини та взаємну
правову допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних
справах.
   2. Затвердити персональний склад експертної групи. 
( Персональний склад експертної групи - в новій редакції, 
відповідно до Розпорядження Президента N 63/94-рп від 13.07.94 )
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 24 вересня 1992 року
   N 147/92-рп
 
 
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
     Розпорядження Президента N 3/95-рп від 04.01.95 )
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                 від 13 липня 1994 року N 63/94-рп
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
     експертної групи з питань підготовки проектів
     угод про правові відносини та правову допомогу
      у цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних
               справах
 
   СТАНІК         - заступник Міністра юстиції України,
 Сюзанна Романівна       керівник групи
   ДРИЖЧАНИЙ        - начальник відділу міжнародно-право-
 Ігор Васильович        вих зв'язків Генеральної прокурату-
                ри України
   ЄРУХ          - заступник начальника управління ор-
 Алла Михайлівна        ганізації юридичної допомоги насе-
                ленню Міністерства юстиції України
   КРОХМАЛЬ        - начальник відділу міжнародно-право-
 Володимир Георгійович     вих питань двостороннього співро-
                бітництва договірно-правового упра-
                вління  Міністерства  закордонних
                справ України
   ЛУК'ЯНЕНКО       - начальник юридичної служби Служби
 Анатолій Іванович       безпеки України
   МАЛИННИКОВА       - суддя Верховного Суду України
 Людмила Федорівна
   МАРЧЕНКО        - головний консультант відділу міжна-
 Людмила Іванівна       родно-правового співробітництва Мі-
                ністерства юстиції України
   ОМЕЛЬЯНЕНКО       - начальник управління законодавства
 Галина Миколаївна       про державне будівництво Міністерс-
                тва юстиції України
   ПЕТРЕНКО        - заступник начальника управління за-
 Валерія Василівна       конодавства про суспільно-культурне
                будівництво Міністерства  юстиції
                України
   ПИЛИПЧУК        - суддя Верховного Суду України
 Петро Пилипович
   РОМАНЮК         - перший заступник начальника голов-
 Богдан Васильович       ного слідчого управління Міністерс-
                тва внутрішніх справ України
   СКРИЛЬ         - начальник управління  зв'язків з
 Едуард Олексійович      міжнародними організаціями Мініс-
                терства фінансів України
   ЯЦКОВА         - заступник начальника відділу міжна-
 Тетяна Петрівна        родно-правового співробітництва Мі-
                ністерства юстиції України
 
( В редакції Розпорядження Президента N 63/94-рп від 13.07.94 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка