Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Міністерством зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України


      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
             П О Р Я Д О К
 
 N 133-а від 24.02.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 березня 1996 р.
 vd960224 vn133-а           за N 121/1146
                         Додаток N 5
                         Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 24 лютого 1996 року
                     N 133-а ( z0117-96 )
     ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу
                      Мінекономіки
      N 136 ( z0420-00 ) від 29.06.2000 )
               Порядок
    здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів
    (контрактів) Міністерством  зовнішніх економічних
          зв'язків і торгівлі України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
     N 844 ( z0755-96 ) від 25.12.96 
     N 797 ( z0756-96 ) від 23.12.96
     N 25 ( v0025204-97 ) від 29.01.97
     N 77 ( z0051-97 ) від 05.02.97
     N 354 ( z0317-97 ) від 17.07.97 
     N 504 ( z0460-97 ) від 26.09.97 
     N 07 ( z0024-98 ) від 05.01.98 
     N 261 ( z0289-98 ) від 06.05.98 )
     
 ( В редакції Наказу МЗЕЗторгу N 576а ( z0564-98 ) від 10.09.98 )
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 61 ( z0092-00 ) від 04.02.2000 )
 
   Цей Порядок, розроблений згідно з Положенням про реєстрацію
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (затвердженим Указом
Президента України від 07.11.94 N 659/94), Указом Президента
України від 10.02.96 N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення
кон'юнктурно-цінової  політики  у  сфері  зовнішньоекономічної
діяльності",  визначає  механізм  реєстрації  контрактів  у
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   1. Облік контрактів, їх реєстрація, оформлення та видача
реєстраційних карток здійснюється управлінням контрактного обліку
та нетарифного регулювання (Попов П.Д.), управлінням з питань
інвестиційного  співробітництва  та  валютного  регулювання
(Бондаренко О.М.), головним управлінням експортного  контролю
(Стеценко  В.О.),   управлінням   правового   забезпечення
(Сервинський А.Ю.) із залученням експертів "Держзовнішінформу"
(Кліточенко Т.М.).
   2. Перераховані у п.1 підрозділи згідно з цим Порядком та в
межах своєї компетенції здійснюють розгляд контрактів з таких
питань:
   управління контрактного обліку та нетарифного регулювання
розглядає подані документи на  предмет  відповідності  даних
контракту  даним  інформаційної  картки  зовнішньоекономічного
контракту з метою належного заповнення картки реєстрації (обліку)
зовнішньоекономічного договору (контракту) з додержанням вимог
інструкції, затвердженої додатком N 1 до наказу МЗЕЗторгу від
24.02.96 N 133-а ( z0117-96 );
   головне управління експортного контролю здійснює перевірку
щодо застосування спеціальних санкцій, передбачених статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), до
сторін контрактів, поданих для реєстрації;
   управління з  питань  інвестиційного  співробітництва  та
валютного  регулювання розглядає подані документи на предмет
відповідності  даних  контракту  з  питань  платежів  даним
інформаційної  картки зовнішньоекономічного контракту з метою
належного   заповнення   картки   реєстрації   (обліку)
зовнішньоекономічного договору (контракту);
   управління правового забезпечення розглядає подані документи
на предмет визначення характеру угоди згідно з інформаційною
карткою зовнішньоекономічного  контракту  з  метою  належного
оформлення  картки  обліку  (реєстрації) зовнішньоекономічного
контракту у встановленій формі, а також на предмет наявності у
контрактах  відомостей,  передбачених  міжнародними договорами
України;
   експерти "Держзовнішінформу"  готують  офіційні  експертні
висновки на предмет відповідності контрактних цін індикативним
цінам, в залежності від умов здійснення контракту та на предмет
відповідності кодів ТН ЗЕД, зазначених у реквізиті 17, ціновим
показникам товару, зазначеному в реквізиті 3 інформаційної картки.
Експерти несуть повну відповідальність за зміст та правильність
своїх висновків, а також наслідки їх надання.
   3. Документи на реєстрацію контрактів подаються до МЗЕЗторгу
в установлений час (графік) і приймаються у спеціально визначеному
приміщенні Міністерства фахівцями управління контрактного обліку і
нетарифного регулювання.
   4. Картки реєстрації-обліку підписуються:
   заступником міністра,  якому  безпосередньо підпорядковане
управління контрактного обліку та нетарифного регулювання, а у
разі його відсутності - іншим заступником міністра відповідно до
розподілу обов'язків, затвердженого міністром;
   начальником управління контрактного обліку та нетарифного
регулювання. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 61 ( z0092-00 ) від 04.02.2000 )
   Підписи зазначених   посадових   осіб   на   картках
реєстрації-обліку засвідчуються відповідною печаткою "Реєстрація
N 2", "Реєстрація N 3", "Реєстрація N 4".
   5. У випадку виявлення при розгляді контракту підстав для
відмови в реєстрації, зазначених у статті 7 Указу Президента
України від 07.11.94 N 659/94, заявнику направляється лист з
обгрунтуванням мотивів відмови. Листи підписуються тими ж особами,
які підписують картки обліку (реєстрації).
   6. Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами
цього  наказу.  У  цьому  разі  термін  розгляду документів
переривається на строк до внесення заявником доопрацьованого
документа.
   7. З метою чіткого дотримання встановленого графіка роботи
при реєстрації контрактів фахівці відповідних управлінь МЗЕЗторгу
повинні суворо дотримуватися  вимог  Положення  про  порядок
реєстрації  окремих  видів  зовнішньоекономічних  договорів
(контрактів), не допускаючи при цьому не  передбачених  дій
(консультацій щодо шляхів ліквідації наявних недоліків у договорах
(контрактах) та інших консалтингових та методичних послуг).
   8. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту) та оригінал контракту видаються  заявникові  при
пред'явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення на їх
отримання.
   9. Заявник  має право оскаржити відмову в реєстрації в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
   10. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту) та копії поданих документів, поданих для реєстрації, а
також  копії  карток  реєстрації-обліку  зовнішньоекономічного
договору (контракту) на магнітних носіях зберігаються в управлінні
контрактного обліку та нетарифного регулювання в режимі суворого
зберігання.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка