Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про введення в дію Закону України
       "Про оподаткування прибутку підприємств"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 4, ст. 29 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
    N 127/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст. 116 ) 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) з 1 січня 1995 року, за винятком
пункту 1.3 статті 1, абзаців третього і четвертого частини другої
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, абзацу третього частини
третьої підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, підпункту 3.4.4
пункту 3.4 статті 3, частини другої підпункту 3.4.5 пункту 3.4
статті 3, пункту 9.9 статті 9, підпунктів 19.2 та 19.5 статті 19,
які вводяться в дію у строки, передбачені Постановою Верховної
Ради України "Про затвердження Правил застосування Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств".
   Встановити, що до введення в дію Правил застосування Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств", нарахування пені
на не внесений у строк податок з прибутку, а також нарахування
процентів на суму податку, що над міру надійшла до бюджету і яка
підлягає поверненню платнику податку, провадиться  у  розмірі
облікової ставки Національного банку України, що діяла на день
стягнення пені, або повернення суми податку платнику.
   Закон України  "Про  оподаткування  прибутку підприємств"
застосовується при нарахуванні податку, починаючи з підсумків
діяльності за січень 1995 року.
( Пункт 1 в редакції Постанови ВР N 127/95-ВР від 06.04.95 )
   2. Пункт 3.7 статті 3 цього Закону набирає чинності після
введення в дію Закону України про страхову діяльність в Україні.
   3. Кабінету Міністрів України у двотижневий термін розробити
і подати на розгляд Верховної Ради України Правила застосування
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
   4. Кабінету Міністрів України у місячний термін:
   а) розробити і подати на розгляд Верховної Ради України:
   - механізм індексації балансової вартості основних фондів
підприємств і організацій;
   - проект Закону України про благодійну діяльність;
   - проект Закону України про страхову діяльність в Україні;
   - проект Закону України про амортизацію основних фондів;
   б) розробити і затвердити:
   - механізм передачі місцевим Радам народних депутатів за
ініціативою підприємств об'єктів соціально-культурної сфери, що
перебувають на балансі цих підприємств;
   - положення про порядок  консервації  окремих  державних
об'єктів виробничої сфери за рішенням Уряду та про механізм
відшкодування  державою  збитків  підприємств  від  утримання
законсервованих об'єктів.
   5. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України у
двомісячний термін пропозиції про приведення законодавчих актів
України у відповідність із Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" та привести свої рішення у відповідність з
цим Законом.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 28 грудня 1994 року
     N 335/94-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка