Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об"єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 133 від 30.12.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 січня 1995 р.
 vd941230 vn133            за N 3/539
 
     Про затвердження Інструкції про порядок зупинки
     експлуатації об'єктів при  наявності порушень
        нормативних актів про охорону праці
 
   З  метою  виконання  вимог  Закону  "Про охорону праці"
( 2694-12 ) щодо неприпустимості експлуатації виробничих об'єктів,
які  створюють  небезпеку  життю  або  здоров'ю працюючих,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок зупинки експлуатації
об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону
праці, що додається.
   2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити
територіальні управління  необхідною кількістю пломбіраторів і
пломб.
   3. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.
 
 Голова Комітету                   С.П.Ткачук
                       Затверджено
                   наказом Державного комітету
                   України по  нагляду  за
                   охороною праці
                   від 30 грудня 1994 р. N 133
 
              Інструкція
      про порядок зупинки експлуатації об'єктів
      при наявності порушень нормативних актів
            про охорону праці
 
           1. Загальні положення
   Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45
Закону України  "Про  охорону  праці"  (  2694-12 ) зупинки
експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць  і устаткування (далі - об'єктів) до усунення
порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю
або здоров'ю працюючих.
   Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
   Інструкція обов'язкова для виконання  посадовими  особами
(державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.
       2. Порядок зупинки експлуатації об'єктів
   2.1. У разі  прийняття  посадовими  особами  (державними
інспекторами) Держнаглядохоронпраці  відповідно до Закону "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) і Положення про Державний комітет
України по  нагляду  за  охороною праці рішення про зупинку
експлуатації об'єктів, які створюють загрозу життю або здоров'ю
працюючих,  повинно  застосовуватися  пломбування виробничих
об'єктів.
   2.2. Пломби накладаються:
   у разі зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв,
цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які
створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих - на основні машини
і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому
експлуатація об'єкта, робота якого забороняється;
   у разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які
експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону
праці - безпосередньо на це обладнання.
   Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й
на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки,
лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо.
   2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або
поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами
та металевий дріт.
   За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття
без руйнування  цілісності,  чим  запобігається  самовільне
відновлення зупинених робіт.
   2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно
проводитись у порядку згідно з додатком.
   2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з
обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину
неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна
бути пильно оглянута і у разі виявлення дефектів (неясність
ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою.
   2.6. Пломби,   що  накладаються,  після  затискування
пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки:
   з одного боку - літери ДІОП (Державна інспекція охорони
праці);
   з другого боку - коди Державної інспекції охорони праці, що
визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та
інспектора, що визначаються начальником інспекції.
   Наприклад:
                 Код
          ——————————  Дзержинської ДІОП у вугільній
          |       промисловості
        12
   ДІОП    10 ———————————  Код інспектора
 
   2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону
експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та
місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під
відповідальність якої здана на збереження пломба.
   2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб
забезпечувалась безпека  особи,  яка  її накладає, а машини,
механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали
аварійних ситуацій з причини їх зупинки.
   2.9. Зняття пломби без дозволу посадових  осіб  органів
Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та
інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   2.10. Територіальне управління видає пломбіратори Державним
інспекціям охорони праці з врахуванням чисельності  державних
інспекторів.
   2.11. Начальник  Державної інспекції охорони праці видає
пломбіратори державним інспекторам під розписку. У разі звільнення
інспектора з роботи пломбіратор повертається в Державну інспекцію.
   2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних
управлінь і Державних інспекцій охорони праці повинні утримувати
пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.
                       Додаток відсутній
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка