Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок продовження терміну дії ліцензій (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 486 від 05.05.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 червня 1997 р.
 vd970505 vn486            за N 211/2015
 
  Про затвердження Положення про порядок продовження терміну
  дії ліцензій (дозволів) довірчих товариств, торговців
  цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних
    компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами
 
   В зв'язку з продовженням терміну  обігу  приватизаційних
паперів  (Постанова  Верховної  Ради України "Про звіт Фонду
державного майна України про роботу у 1995 році" від 20.09.96
N З81/96-ВР), враховуючи звернення фінансових посередників, які
мають ліцензію (дозвіл) на роботу з приватизаційними паперами,-
продовжити  термін  дії  ліцензії  (дозволу)  на  роботу з
приватизаційними паперами, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок продовження терміну дії
ліцензій  (дозволів)  довірчих  товариств,  торговців цінними
паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо
діяльності з приватизаційними паперами (додається).
   2. Департаменту розвитку інфраструктури приватизації провести
реєстрацію вищевказаного Положення в установленому в Міністерстві
юстиції України порядку та забезпечити дотримання цього наказу при
продовженні терміну дії ліцензій (дозволів).
   3. Прес-центру   Фонду   забезпечити   опублікування
зареєстрованого у Міністерстві юстиції наказу Фонду державного
майна разом з додатком.
   4. Контроль  за  виконанням  цього   наказу   покласти
на М.Васіну - директора Департаменту  розвитку  інфраструктури
приватизації.
 
 В.о.Голови Фонду                    В.Лановий
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 05.05.97 N 486
                  
                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                  6 червня 1997 р.
                  за N 211/2015
                  
              Положення
   про порядок продовження терміну дії ліцензій (дозволів)
   довірчих товариств,  торговців  цінними  паперами,
   інвестиційних  фондів та інвестиційних компаній щодо
       діяльності з приватизаційними паперами
   Положення про порядок продовження терміну  дії  ліцензій
(дозволів)  довірчих  товариств,  торговців цінними паперами,
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з
приватизаційними паперами (надалі - Положення) розроблено на
підставі Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ),
Декрету  Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства"
( 23-93 ), Постанови Верховної Ради України "Про звіт Фонду
державного  майна  України про роботу у 1995 році" від 20.09.96
N 381/96-ВР, Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії" ( 55/94 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 30.01.96 N 140 ( 140-96-п ) "Про заходи щодо розвитку
фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання",
Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з
приватизаційними паперами, затвердженої наказом Фонду державного
майна України від 25.11.93 N 514 ( z0189-93 ), із змінами та
доповненнями, затвердженими наказом Фонду державного майна України
від 02.12.94 N 758 ( z0306-94 ) та наказом Фонду державного майна
України від 02.12.96 N 1476 ( z0022-97 ), Інструкції про порядок
видачі  дозволу  на  здійснення  комерційної  діяльності  з
приватизаційними паперами, затвердженої наказом Фонду державного
майна України від 25.04.94 N 232 ( z0119-94 ), із змінами та
доповненнями, затвердженими наказом  Фонду  державного  майна
України від 06.12.96 N 770 ( z0024-95 ), наказом Фонду державного
майна України від 16.01.96 N 34 ( z0037-96 ) та наказом Фонду
державного майна України від 02.12.96 N 1475 ( z0021-97 ),
Інструкції щодо умов і  правил  ліцензування  посередницької
діяльності з приватизаційними паперами та  контролю  за  їх
дотриманням, затвердженої наказом Фонду державного майна України
та Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України від
19.02.97 N 190/ЛП-7 ( z0091-97 ).
           1. Загальні положення
   1.1. Дане  Положення  поширюється на довірчі товариства,
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, торговців цінними
паперами (надалі - посередники),  термін дії ліцензій (дозволів)
яких на роботу з приватизаційними паперами закінчився та за умови
відсутності у Фонді державного майна України (надалі - Фонд)
інформації про порушення.
   1.2. Рішення про продовження терміну дії ліцензій (дозволів)
приймається Фондом.
   1.3. Посередники   мають  право  на  діяльність  із
приватизаційними паперами на всій території України  з  дня
продовження терміну дії ліцензії (дозволу).
   1.4. Термін дії ліцензій (дозволів) продовжується на строк
обігу приватизаційних паперів.
   1.5. Після прийняття рішення про продовження терміну дії
ліцензії  (дозволу)  на зворотній стороні ліцензії (дозволу)
робиться відмітка.
   Відмітка має містити такі дані:
   а) термін, до якого продовжується дія ліцензії (дозволу);
   б) номер та дату рішення про продовження терміну дії ліцензії
(дозволу);
   в) підпис заступника Голови Фонду, гербову печатку.
   1.6. Після прийняття рішення про продовження терміну дії
ліцензії (дозволу) діяльність посередників повинна відповідати
вимогам відповідних  нормативних документів, які регламентують
діяльність посередників із приватизаційними паперами.
   1.7. Рішення про продовження терміну дії ліцензії (дозволу)
на здійснення представницької, посередницької та  комерційної
діяльності  з  приватизаційними  паперами  є  документом, що
підтверджує право посередника на проведення такої діяльності на
всій території України та поновлення операцій на позабалансових
рахунках в установах банківської системи України при додержанні
ним вимог та умов, передбачених при видачі ліцензії (дозволу).
   1.8. Для  продовження терміну дії ліцензії (дозволу) на
здійснення представницької, посередницької, комерційної діяльності
з  приватизаційними паперами посередник подає до Фонду такі
документи:
   а) заяву про продовження терміну дії ліцензії (дозволу) на
здійснення представницької, посередницької, комерційної діяльності
з приватизаційними паперами (додаток). Заява про продовження
терміну дії ліцензії (дозволу) разом з  іншими  документами
подається посередником до Фонду не пізніше ніж за 10 днів із
моменту закінчення терміну дії відповідної ліцензії (дозволу);
   б) довідку про стан позабалансових рахунків 9946, 9947 на
день закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) та на день подання
заяви на продовження терміну дії ліцензії (дозволу). Довідка має
бути засвідчена депозитарієм;
   в) довідку  про  кількість зарезервованих приватизаційних
паперів, завірену регіональним центром сертифікатних аукціонів за
місцезнаходженням  посередника або його філії, яка має окремі
позабалансові рахунки;
   г) оригінал ліцензії (дозволу).
   1.9. Відмова у продовженні терміну дії ліцензії (дозволу)
може мати місце, якщо:
   а) посередником не виконані вимоги пунктів 1.8 розділу 1, 2.1
розділу 2 (для довірчих товариств), 3.1 розділу 3 (торговців
цінними паперами), 4.1 розділу 4 (для інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній) даного Положення;
   б) без відповідного рішення Фонду після закінчення терміну
дії ліцензії (дозволу) відбувалися операції на позабалансових
рахунках посередника;
   в) на  момент подачі заяви про продовження терміну дії
ліцензії (дозволу) не усунуті порушення чинного законодавства щодо
здійснення діяльності з приватизаційними паперами;
   г) подані  документи  не  відповідають  вимогам  чинного
законодавства України.
   1.10. Посередники несуть відповідальність за достовірність
поданих документів.
   1.11. Фонд у 15-денний термін із моменту одержання необхідних
документів приймає рішення про продовження терміну дії ліцензії
(дозволу) чи відмову у продовженні, про що повідомляє заявника.
Інформація про продовження терміну дії ліцензії (дозволу) на
здійснення   представницької,  комерційної,   посередницької
діяльності з приватизаційними паперами підлягає публікації в
"Інвестиційній газеті".
   1.12. Посередники  зобов'язані  у 10-денний термін після
продовження терміну дії ліцензії (дозволу) повідомити регіональне
відділення Фонду про продовження терміну дії ліцензії (дозволу).
  2. Порядок продовження терміну дії ліцензії на здійснення
   представницької діяльності з приватизаційними паперами
   2.1. Для продовження терміну дії ліцензії довірче товариство,
крім виконання вимог  п.1.8 розділу 1 цього Положення, повинно
також подати довідку про стан виконання  зобов'язань  перед
довірителями щодо їх приватизаційних паперів, яка повинна містити:
інформацію про наявну кількість довірителів (фізичних та юридичних
осіб) та про кількість довірителів, зобов'язання щодо договорів з
якими виконані; про загальну вартість цінних паперів, придбаних
за рахунок приватизаційних паперів за весь період роботи та станом
на останній квартал. Довідка повинна бути завірена керівником
довірчого товариства та головним бухгалтером.
   Якщо за час із моменту закінчення терміну дії ліцензії до
подачі заяви про продовження терміну дії ліцензії на здійснення
представницької діяльності з приватизаційними паперами сталися
зміни в документах, на підставі яких було одержано ліцензію, то
довірче товариство подає до Фонду документи про такі зміни
(відповідно  до  вимог  Інструкції  про  умови  ліцензування
представницької діяльності з приватизаційними паперами) разом із
заявою про продовження терміну дії ліцензії.
   Якщо такі зміни не відбувалися, заявник подає  довідку,
засвідчену печаткою та підписом керівника довірчого товариства, в
якій зазначається про відсутність таких змін.
  3. Порядок продовження терміну дії ліцензії на здійснення
   посередницької діяльності з приватизаційними паперами
   3.1. Для продовження терміну дії ліцензії торговець цінними
паперами, крім виконання вимог п.1.8 розділу 1 даного Положення,
зобов'язаний  також подати довідку про стан виконання зобов'язань
перед клієнтами щодо їх приватизаційних паперів, яка повинна
містити: інформацію про наявну кількість клієнтів (фізичних та
юридичних осіб) та про кількість клієнтів, зобов'язання щодо
договорів з якими виконані. Ця довідка повинна бути завірена
керівником та головним бухгалтером торговця цінними паперами.
   Якщо за час із моменту закінчення терміну дії ліцензії до
подачі заяви про продовження терміну дії ліцензії на здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами сталися
зміни в документах, на підставі яких було одержано ліцензію, то
торговець подає до Фонду документи про такі зміни (відповідно до
вимог Інструкції щодо умов і правил ліцензування посередницької
діяльності  з  приватизаційними  паперами та контролю за їх
дотриманням) разом із заявою про продовження терміну дії ліцензії.
   Якщо такі  зміни не відбувалися, заявник подає довідку,
засвідчену печаткою та підписом керівника  торговця  цінними
паперами, в якій зазначається про відсутність таких змін.
   4. Порядок продовження терміну дії дозволу на здійснення
    комерційної діяльності з приватизаційними паперами
   4.1. Для продовження терміну дії дозволу інвестиційний фонд
чи інвестиційна компанія, крім виконання вимог  п.1.8 розділу 1
даного Положення, зобов'язані також подати:
   а) довідку про наявність приватизаційних паперів, які не були
здані до депозитарію та знаходяться на збереженні в інвестиційному
фонді  (надалі - ІФ) або інвестиційній компанії (надалі - ІК),
завірену  інвестиційним  керуючим  ІФ  або  взаємного  фонду
інвестиційної компанії (надалі - ВЗФ), та реєстри, оформлені
інвестиційним керуючим на ці приватизаційні папери згідно з п.5
Порядку обліку та контролю за діяльністю інвестиційного фонду та
інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів;
   б) довідку, завірену депозитарієм, про кількість та вартість
інвестиційних сертифікатів, обмінених на приватизаційні папери та
кошти  учасників  за  весь  період  діяльності,  та  обсяг
невикористаних інвестиційних сертифікатів;
   в) для ІФ та ІК (які здійснили випуск іменних інвестиційних
сертифікатів) - перелік усіх юридичних осіб, що є на момент
подання заяви учасниками ІФ (ВЗФ), в якому необхідно вказати назву
юридичної особи, її місцезнаходження, прізвище, ім'я та  по
батькові керівника юридичної особи, дату реєстрації учасника ІФ
(ВЗФ) в реєстрі учасників, кількість інвестиційних сертифікатів,
які належать їм на праві власності;
   г) довідку про загальну кількість фізичних осіб, що  є
учасниками  ІФ  (ВЗФ)  на момент подання заяви, затверджену
інвестиційним керуючим ІФ чи ІК.
   Якщо за час із моменту закінчення терміну дії дозволу до
подачі заяви про продовження терміну дії дозволу на здійснення
комерційної діяльності з приватизаційними паперами сталися зміни в
документах, на підставі яких було одержано дозвіл, то ІФ або ІК
подає до Фонду документи про такі зміни (відповідно до вимог
Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної
діяльності з приватизаційними паперами) разом із заявою про
подовження терміну дії дозволу.
   Якщо такі  зміни не відбувалися, заявник подає довідку,
засвідчену печаткою та підписом керівника ІФ або ІК, в якій
зазначається про відсутність таких змін.
                       Додаток
               до Положення про порядок продовження
               терміну  дії  ліцензій (дозволів)
               довірчих   товариств,  торговців
               цінними  паперами,  інвестиційних
               фондів  та  інвестиційних компаній
               щодо  діяльності з приватизаційними
               паперами
               Заява
     на продовження терміну дії ліцензії (дозволу) на
     здійснення __________________________ діяльності
          з приватизаційними паперами
 
Заявник __________________________________________________________
           (повна назва заявника)
Керівник _________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код заявника по ЄДРПОУ ———————————————————— 
                     ———————————————————— 
Адреса ————————————————————  __________________________________
    ————————————————————      (місцезнаходження)
     (поштовий індекс)
  —————————————————   —————————————————   ————————————————— 
  —————————————————   —————————————————   ————————————————— 
    телефон        телефакс        телекс
   Прошу продовжити термін дії ліцензії (дозволу) на здійснення
________________________ діяльності з приватизаційними паперами до
закінчення обігу приватизаційних паперів.
 "___" ____________ 199_ р.     _____________________________
 (дата заповнення заяви)      М.П.    (підпис керівника)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка