Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення системи розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію


 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 травня 1997 р. N 487
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 776 ( 776-2000-п ) від 07.05.2000 )
       Про вдосконалення системи розрахунків
       за спожиту електричну і теплову енергію
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 
     N 862 ( 862-97-п ) від 08.08.97 
     N 1230 ( 1230-97-п ) від 06.11.97 
     N 1323 ( 1323-97-п ) від 28.11.97 
     N 785 ( 785-99-п ) від 10.05.99
     N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99
     N  59 ( 59-2000-п ) від 17.01.2000 )
   На виконання Указу Президента України від 2 квітня 1997 р. N
285 ( 285/97 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення  України  енергоносіями  та  їх  раціонального
використання" та з метою забезпечення своєчасних розрахунків за
використану споживачами електричну і теплову енергію, стабілізації
фінансового  стану  електроенергетичної  галузі,  стабільного
енергопостачання  суспільного  виробництва та подолання кризи
платежів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що:
   підприємства, установи та організації здійснюють  поточні
розрахунки з акціонерними енергопостачальними компаніями (далі -
енергопостачальні  компанії) за спожиту електричну і теплову
енергію виключно у грошовій формі; ( Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 785 ( 785-99-п ) від
10.05.99 )
   суб'єкти підприємницької діяльності, що постачають паливо
(вугілля, газ, мазут, свіже ядерне  паливо)  енергогенеруючим
компаніям та  атомним  електростанціям,  здійснюють  вивезення
відпрацьованого ядерного палива, надають послуги з перевезення
вантажів, отримують електроенергію в рахунок вартості поставленого
палива, вартості вивезення  відпрацьованого  ядерного  палива,
вартості наданих послуг з перевезення вантажів тільки на оптовому
ринку електроенергії та постачають її споживачам відповідно до
ліцензій,  виданих  Національною  комісією  з  регулювання
електроенергетики, та укладених договорів; ( Абзац третій пункту
1 в редакції Постанови КМ N 862 ( 862-97-п ) від 08.08.97, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 ( 1919-99-п ) від
18.10.99 )
   енергогенеруючі та  енергопостачальні компанії здійснюють
розрахунки з  підрядними  організаціями,  підприємствами  -
постачальниками обладнання, матеріалів і запасних частин шляхом
взаємозаліків за використану електричну енергію в межах обсягів,
що встановлюються Міністерством енергетики. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1230 ( 1230-97-п ) від 06.11.97 )
   Надати право Національній атомній енергогенеруючій компанії
"Енергоатом" здійснювати розрахунки з підрядними організаціями,
підприємствами  -  постачальниками  обладнання,  будівельних
матеріалів і конструкцій, необхідних для добудови енергоблоків N 2
Хмельницької та N  4  Рівненської  АЕС,  шляхом  проведення
взаємозаліків за використану електричну енергію в межах різниці
між розрахунковим і фактичним надходженням коштів для цього
будівництва.  ( Пункт  1  доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1323 ( 1323-97-п ) від 28.11.97 )
   2. Міністерству енергетики  забезпечити  переукладання  у
місячний  термін  енергопостачальними компаніями договорів із
споживачами електричної і теплової енергії, передбачивши в них:
   здійснення розрахунків за спожиту електричну  і  теплову
енергію виключно у грошовій формі відповідно до пункту 1 цієї
постанови;
   заставу майна і майнових прав підприємств та організацій як
засіб забезпечення виконання зобов'язань щодо оплати спожитої
електричної і теплової енергії.
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям передбачати
окремим рядком в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ
та організацій кошти на оплату спожитої електричної і теплової
енергії.
   Міністерству енергетики забезпечувати поставку електричної і
теплової енергії бюджетним установам та організаціям у межах
коштів, передбачених затвердженими кошторисами доходів і видатків.
   4. Міністерству   фінансів,   Міністерству   економіки,
Міністерству енергетики, Державному комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Державному комітету по матеріальних
резервах у місячний термін розробити та запровадити механізм
реструктуризації  заборгованості  установ  та організацій, що
фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну і теплову
енергію і заборгованості підприємств Міністерства енергетики за
спожиті природний газ і паливо з державного резерву, що склалася
станом на 1 червня 1997 року. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 )
   Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством енергетики у
місячний термін провести реструктуризацію заборгованості установ
та організацій, які фінансуються з відповідних місцевих бюджетів,
за спожиту електричну і теплову енергію, що склалася станом на 1
червня 1997 року. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 )
   5. Міністерству фінансів у межах коштів, що передбачаються
бюджетним установам та організаціям для оплати електричної і
теплової енергії, забезпечувати у разі потреби оплату спожитої
цими установами та організаціями електричної і теплової енергії
векселями Державного казначейства відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689 ( 689-96-п ) "Про
затвердження  Порядку  застосування  векселів   Державного
казначейства".
   6. Керівникам  підприємств,  установ  та  організацій
забезпечувати проведення щомісяця своєчасних і в повному обсязі
розрахунків за використані електричну і теплову енергію, а також
ліквідацію до 1 жовтня 1997 р. заборгованості, що склалася станом
на  1 червня 1997 р., за погодженими з енергопостачальними
компаніями графіками. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 )
   У разі   порушення   погоджених  графіків  ліквідації
заборгованості та поточних розрахунків за спожиту електричну і
теплову енергію Міністерству енергетики вживати заходів до повного
припинення відпуску енергопостачальними компаніями електричної і
теплової енергії всім споживачам-боржникам, за винятком установ
(закладів) та організацій, зазначених у додатку до цієї постанови.
   7. Покласти персональну відповідальність  за  безоплатний
відпуск електричної та теплової енергії на Міністра енергетики
Бочкарьова Ю.Г.
   8. Доповнити пункт 5 Положення про порядок  відключення
споживачів від джерел енергопостачання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 серпня  1995  р.  N  705
( 705-95-п ), абзацом другим такого змісту:
   "На керівників  підприємств,  установ  та  організацій -
споживачів електричної і теплової енергії покладається персональна
відповідальність за наслідки, пов'язані з частковим або повним
припиненням подачі енергії за несвоєчасну її оплату".
   9. Міністерству  фінансів,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям у двотижневий термін визначити механізм
розрахунків за спожиту установами (закладами) та організаціями,
зазначеними у додатку до цієї постанови, електричну і теплову
енергію.
   10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
двотижневий термін створити спеціальні комісії з контролю за
розрахунками за спожиту енергію із залученням до них представників
Національної  комісії з питань регулювання електроенергетики,
Міністерства внутрішніх справ, енергопостачальних компаній, служб
енергонагляду і державних податкових адміністрацій. Персональну
відповідальність за роботу комісії покласти на керівників місцевих
органів виконавчої влади.
   11. Визнати такими, що втратили чинність:
   абзац сьомий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 1996 р. N 672 ( 672-96-п ) "Про підготовку
підприємств Міністерства енергетики та електрифікації до роботи в
осінньо-зимовий період 1996/97 року";
   розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 1996 р.
N 460 ( 460-96-р );
   постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N
894 ( 894-96-п ) "Про заходи щодо упорядкування реалізації
електричної енергії і розрахунків за неї";
   розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р.
N 625 ( 625-96-р );
   постанову Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N
1248 ( 1248-96-п ) "Про забезпечення атомних електростанцій
ядерним паливом, обладнанням і матеріалами";
   розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1996
р. N 812 ( 812-96-р ).
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.37
                  Додаток
            до постанови Кабінету Міністрів України
              від 21 травня 1997 р. N 487
 
( Додаток до Постанови втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 59 ( 59-2000-п ) від 17.01.2000 )
               ПЕРЕЛІК
   установ (закладів) та організацій, які не підлягають
    відключенню від джерел електро- та теплопостачання
 
   Лікарні, пологові будинки
   Будинки дитини, дитячі будинки та школи-інтернати
   Будинки інвалідів та будинки-інтернати для людей похилого
віку
   Військові частини, які перебувають на бойовому чергуванні
   Пенітенціарні заклади
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України          В.РЯБОКОНЬ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка