Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила про примирення


     АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
 
  N 3.2 від 30.10.96
                      Затверджено
                  рішенням Ради Асоціації "ПФТС"
                  від 30 жовтня 1996 р. N 3.2
                  Президент __________ Заря І.О.
                      Погоджено
                  Державною комісією з цінних
                  паперів та фондового ринку
 
           Правила про примирення
 
      1. Примиритель при вирішенні спірних питань.
            Загальні положення
   1.1. Будь-який спір або позов, які можуть бути предметом
розгляду відповідно до Арбітражного кодексу ПФТС ( v0003211-96 ),
можуть бути передані, відповідно до цих Правил, примирителю.
   1.2. Передача  будь-якого  спору  або позову на розгляд
примирителю, відповідно до даних Правил, є добровільною справою і
вимагає згоди всіх сторін спору чи позову.
   1.2.1. Згода сторони про  передачу  справи  на  розгляд
примирителя  повинна бути засвідчена Угодою про передачу на
примирення у формі, що  затверджена  Арбітражним  секретарем
Асоціації.
        2. Порушення процедури примирення
   2.1. Будь-яка сторона або сторони спору чи позову мають право
порушити процедуру примирення шляхом передачі оригіналу та двох
примірників копії Вимоги про передачу на примирення Арбітражному
секретареві і при наявності підписаної Угоди про передачу на
примирення.
   2.2. Сторона має право  просити  Арбітражного  секретаря
запропонувати  іншій  стороні  чи сторонам спору або позову
погодитися на процедуру примирення (Вимога про передачу  на
примирення).
   2.2.1. Після отримання Вимоги про передачу на примирення
Арбітражний секретар повинен передати примірник цієї Вимоги іншій
стороні або сторонам спору чи позову.
   2.2.2. Арбітражний  секретар  повинен зв'язатись із цими
сторонами для того, щоб отримати Угоду про передачу на примирення.
   2.3. Вимога  про передачу на примирення повинна містити
короткий виклад суті спору чи позову та прізвища,  адреси,
телефонні номери всіх сторін спору чи позову, а також прізвища
призначених представників, якщо такі є.
   2.4. Призначені  представники. Кожна сторона, що приймає
участь у примиренні, має право призначити правника або іншого
представника, який  би  діяв  від  її імені на всіх етапах
примирительної процедури.
   2.4.1. Сторона, яка скористалась правом призначити свого
представника, повинна надати Арбітражному секретареві письмову
інформацію  про  представника,  який буде приймати участь у
примирительній процедурі: прізвище, ім'я, по батькові; адресу;
номер телефону/факсу.
   2.4.2. Арбітражний  секретар  повинен  негайно  передати
інформацію,  яку  він  отримав  відповідно до пункту 2.4.1,
примирителю, а також всім іншим сторонам, які приймають участь у
розгляді справи, або їх призначеним представникам.
          3. Призначення примирителя
   3.1. Якщо сторони не погодились про інше, після отримання
Вимоги про передачу на примирення, Арбітражний секретар повинен
призначити одного кваліфікованого посередника, якого він вибирає
зі списку арбітрів, затвердженого Асоціацією.
   3.1.1. За взаємною згодою учасники примирительної процедури
можуть самі обрати посередника або встановити порядок  його
обрання.
   3.1.2. Якщо будь-який примиритель не  має  бажання  або
можливості виступати в цій ролі, Арбітражний секретар призначає
іншого примирителя, якщо сторони не домовились про інше.
          4. Вимоги до примирителів
   4.1. Дискваліфікація примирителів. Примиритель не має права
здійснювати примирення, якщо:
   4.1.1. Він представляє інтереси будь-якого учасника процедури
примирення  чи будь-якої філії або юридичної особи, що має
відношення до будь-якого учасника примирительної процедури;
   4.1.2. Він має прямі чи опосередковані фінансові інтереси в
будь-якому учаснику примирительної процедури;
   4.1.3. Він може отримати фінансову чи іншу вигоду в прямому
чи опосередкованому вигляді від результатів конкретного процесу
примирення; чи
   4.1.4. Йому відомі будь-які факти або обставини, які можуть
перешкодити приймати об'єктивні та неупереджені рішення.
   4.2. Вимоги до розкриття інформації примирителем. Постійним
обов'язком усіх примирителів є надання Арбітражному секретареві
фактів  існування  будь-яких  підстав  для  дискваліфікації
примирителя, як визначено в п.4.1. Розкриття будь-яких підстав для
дискваліфікації примирителя має бути зроблене у найкоротший термін
відразу  ж  після  того, як було отримано повідомлення про
призначення примирителя для розгляду відповідної справи.
         5. Розгляд справи примирителем
   5.1. Дата, час і місце. Примиритель призначає дату і час для
кожного  слухання  справи. Слухання справи може проходити в
приміщенні ПФТС в м.Києві або в будь-якому іншому визначеному
примирителем місці, зручному для примирителя та всіх сторін.
   5.2. Визначення предмету спору. Щонайменше за (10) днів до
першого запланованого слухання справи кожна із сторін повинна
подати примирителю короткий меморандум, в якому вона викладає свою
позицію стосовно питань, що необхідно вирішити. За рішенням
примирителя сторони можуть обмінятися такими меморандумами.
   5.3. На  першому слуханні сторонам необхідно подати всю
інформацію, яка вимагається в достатньому обсязі для того, щоб
примиритель  міг  зрозуміти  всі  питання, що розглядаються.
Примиритель має право вимагати від сторін додаткову інформацію.
   5.3. Повноваження примирителя. Примиритель не має повноважень
приймати рішення по відношенню до сторін, але докладає зусиль з
метою допомогти сторонам досягти задовільного вирішення спірного
питання.
   5.3.1. Примиритель має право проводити спільні та роздільні
зустрічі із сторонами, а також  робити  усні  та  письмові
рекомендації стосовно умов примирення.
   5.3.2. Там, де це необхідно, примиритель може також отримати
консультацію фахівця стосовно технічних аспектів спору за умови,
що сторони погодяться і приймуть на себе витрати, що пов'язані з
отриманням  такої  консультації.  Заходи  по отриманню такої
консультації  розробляються  примирителем  або  сторонами  і
визначаються примирителем.
   5.3.3. Примиритель  має  право  припинити  примирительну
процедуру у випадку, якщо, на його думку, подальші зусилля не
призведуть до вирішення спору між сторонами.
   5.4. Приватність процедури. Слухання проходять за закритими
дверима. Сторони та їх призначені представники, якщо такі є, мають
право бути присутніми на засіданнях. Інші особи можуть відвідувати
засідання тільки з дозволу сторін і за згодою примирителя.
   5.5. Конфіденційність. Примиритель не має права розголошувати
конфіденційну інформацію, яка була надана сторонами чи свідками в
процесі розгляду справи.
   5.5.1. Усі записи, звіти та інші документи, що були отримані
примирителем  в  процесі роботи на даній посаді, вважаються
конфіденційними. Ніхто не має права примушувати  примирителя
розголошувати цю інформацію або давати свідчення стосовно вище
розглянутих слухань в арбітражному процесі, змагальному процесі
або інших юридичних процесах.
   5.5.2. Сторони повинні дотримуватися конфіденційності і не
обгрунтовувати або не висувати у вигляді свідчення до будь-якого
арбітражного, юридичного чи іншого процесу будь-які:
   - Точки зору або пропозиції, які були висловлені іншою
стороною стосовно можливого вирішення спору;
   - Визнання, яке було зроблене іншою стороною в процесі
слухання;
   - Пропозиції,  які були зроблені, або думки, висловлені
примирителем;
   - Факти, що інша сторона висловила чи не висловила бажання
прийняти запропоновані умови мирової угоди.
   5.6. Без запису. З метою забезпечення конфіденційності і
неформальної природи  процесу  розгляду  справи  примирителем
стенографічні звіти або записи будь-якого засідання за участю
примирителя не ведуться.
       6. Припинення примирительної процедури
   6.1. Примирительна діяльність щодо вирішення спорів може бути
припинена у випадку:
   6.1.1. Досягнення сторонами мирової угоди;
   6.1.2. Наявності письмової заяви примирителя про те, що
подальші зусилля стосовно вирішення спору не мають сенсу; або
   6.1.3. Наявності письмової заяви від сторін або сторони, яка
засвідчує, що примирительний процес припинено.
   6.2. Примірник мирової угоди або письмової заяви, яка надана
відповідно до вищенаведеного пункту 6.1, надсилаються Арбітражному
секретареві протягом трьох робочих днів з моменту підписання.
              7. Витрати
   7.1. Витрати на виклик свідків оплачуються стороною, яка
викликає свідка.
   7.2. Усі  інші  витрати,  що пов'язані з примирительною
процедурою, включаючи дорожні витрати та інші категорії витрат на
примирителя, а також витрати на свідків, вартість будь-яких
консультацій з боку фахівців, які надавались безпосередньо на
вимогу примирителя, оплачуються порівну сторонами, окрім випадків,
коли сторони погодились про інше.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка