Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України


 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 квітня 1997 р. N 377
                Київ
        Про внесення змін до деяких рішень
          Кабінету Міністрів України
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 9 липня 1996 р.
"Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу"  ( 283/96-ВР )   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити зміни, що вносяться до деяких рішень Кабінету
Міністрів України, згідно з переліком (додається).
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.67
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 22 квітня 1997 р. N 377
               Зміни,
         що вносяться до деяких рішень
          Кабінету Міністрів України
   1. У пункті 17  Положення  про  порядок  корпоратизації
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 508 ( 508-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 11,
ст. 250; 1994 р. N 7, ст. 169), слова "Міністерством фінансів" та
"фінансового" замінити відповідно словами "Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку" та "реєструвального".
   2. У другому реченні пункту 6 Положення про порядок створення
відкритих  акціонерних  товариств  на  базі  майна  об'єктів
незавершеного  будівництва,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України віл 29 лютого 1996 р. N 270 ( 270-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 8, ст. 242), слово "Мінфіном" замінити словами
"Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996
р. N 810 ( 810-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок
здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням
індексації  основних  фондів та збільшенням статутного фонду
відкритих акціонерних товариств, акції  яких  перебувають  у
загальнодержавній власності":
   у пункті 2 слова "Міністерству фінансів разом з Фондом
державного майна у двотижневий термін затвердити за погодженням з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити
словами "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
разом з Фондом державного майна у двотижневий термін затвердити";
   у Положенні про порядок здійснення додаткового випуску акцій
у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням
статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких
перебувають  у  загальнодержавній  власності,  затвердженому
зазначеною постановою Кабінету Міністрів України:
   в абзаці четвертому пункту 2 слова "відповідному фінансовому"
замінити словами "реєструвальному";
   пункт 6 викласти в такій редакції:
   "6. Реєстрація додаткового випуску акцій та інформації про їх
випуск здійснюється реєструвальними органами у порядку, який
визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за погодженням з Фондом державного майна".
   4. У Порядку перетворення у процесі приватизації державних,
орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у
відкриті акціонерні товариства, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099 ( 1099-96-п ):
   у пункті 8 слова "відповідного фінансового" замінити словом
"реєструвального";
   у пункті 9 слова "відповідний фінансовий орган" замінити
словами "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або
її територіальні органи".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка