Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 1995 року N 1129


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про внесення змін до Указу Президента України
         від 3 грудня 1995 року N 1129
 
   На часткову зміну Указу Президента України від 3 грудня 1995
року N 1129 ( 1129/95 ) "Про Національну раду з питань молодіжної
політики" п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити новий персональний склад Національної ради з
питань молодіжної політики при Президентові України (додається).
   2. Призначити  КУШНАРЬОВА  Євгена  Петровича  Головою
Національної ради з питань молодіжної політики.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 3 березня 1997 року
     N 201/97
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Указом Президента України
                 від 3 березня 1997 року N 201/97
               СКЛАД
       Національної ради з питань молодіжної
        політики при Президентові України
 
 
 КУШНАРЬОВ         - Глава Адміністрації  Президента
Євген Петрович         України, Голова Ради
 
 СТАНІК           - Міністр України у справах сім'ї
Сузана Романівна        та молоді, заступник Голови Ради
 
 ТОЛСТОУХОВ         - заступник Міністра Кабінету Мі-
Анатолій Володимирович     ністрів України, заступник Голо-
                ви Ради
 
 ОМЕЛЬЧУК          - голова ради Асоціації молодіжних
Валерій Олексійович      житлових комплексів України
 
 АПЕНКО           - виконавчий директор Українського
Ольга Іванівна         молодіжного    аерокосмічного
                об'єднання "Сузір'я" (за згодою)
 
 БЕРЕЗОВСЬКИЙ        - голова Союзу українського сту-
Володимир Федорович      дентства (за згодою)
 
 БОРЗОВ           - Голова Державного комітету Укра-
Валерій Пилипович       їни з фізичної культури і спорту
 
 БОРОДІЧ          - перший заступник Міністра внут-
Леонід Васильович       рішніх справ України
 
 БУТКО           - голова президії Спілки молодіж-
Володимир Іванович       них організацій України (за зго-
                дою)
 
 ВЕЛІЖАНСЬКИЙ        - Голова Державного  комітету  у
Сергій Костянтинович      справах молоді  Ради міністрів
                Автономної Республіки Крим
 
 ГЕЖА            - голова правління Всеукраїнської
Володимир Борисович      ради молодих вчених та спеціа-
                лістів
 
 ГОНЧАРОВА         - голова координаційної ради Спіл-
Тетяна Володимирівна      ки піонерських організацій Укра-
                їни (за згодою)
 
 ГРИЩЕНКО          - президент холдингової  компанії
Володимир Олександрович    "Мрія-інвест", член президії Ук-
                раїнського союзу промисловців і
                підприємців
 
 ЗГУРОВСЬКИЙ        - Міністр освіти України
Михайло Захарович
 
 ЗУБКО           - голова Української студентської
Юрій Петрович         спілки (за згодою)
 
 КУЛИК           - Міністр інформації України
Зіновій Володимирович
 
 ЛИТВИН           - Перший помічник Президента Укра-
Володимир Михайлович      їни
 
 ОКУНЕВСЬКИЙ        - голова Української  скаутської
Віталій Прохорович       організації "Пласт" (за згодою)
 
 ОСТАПЕНКО         - Міністр культури та мистецтв Ук-
Дмитро Іванович        раїни
 
 ПЕТРОВ           - завідувач відділу Кабінету Мі-
Олег Володимирович       ністрів України
 
 ПЛОХІЙ           - заступник Міністра  України  у
Валерій Семенович       справах сім'ї та молоді
 
 РОГОВИЙ          - перший заступник Міністра еконо-
Василь Васильович       міки України
 
 РЯБІКА           - голова Українського національно-
Володимир Леонідович      го комітету молодіжних організа-
                цій (за згодою)
 
 СИДОРЕНКО         - генеральний директор Міжнародно-
Михайло Михайлович       го дитячого центру "Артек"
 
 СИТНИК           - начальник Головного  управління
Володимир Степанович      виховної роботи   Міністерства
                оборони України
 
 СКРЕБЦОВ          - наказний отаман Українського ди-
Борис Іванович         тячо-юнацького товариства "Січ"
                (за згодою)
 
 ТОЛОЧКО          - віце-президент НАН України (за
Петро Петрович         згодою)
 
 ТРУХАНОВ          - заступник голови  Центрального
Георгій Федорович       комітету профспілки працівників
                науки і освіти (за згодою)
 
 ХОХЛЄНКОВ         - директор Українського державного
Іван Олексійович        центру соціальних служб для мо-
                лоді Міністерства  України  у
                справах сім'ї та молоді
 
 ХРАПЛЮК          - голова правління  Українського
Сергій Михайлович       фонду студентів (за згодою)
 
 ШАТЬКО           - диригент симфонічного  оркестру
Вікторія Анатоліївна      Держтелерадіо України,  доцент
                Київського інституту культури
 
 ШУСТИК           - директор творчо-виробничого об'-
Олена Юріївна         єднання "Право" Національної те-
                лекомпанії України
 
 ЯКОВЕНКО          - Голова Комісії Верховної  Ради
Олександр Миколайович     України з питань молоді, спорту
                і туризму (за згодою)
 
 ЯРЕМЕНКО          - директор Українського   науко-
Олександр Олексійович     во-дослідного інституту проблем
                молоді Міністерства України  у
                справах сім'ї та молоді.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України              Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка