Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1178/96 від 09.12.96 )
        Про прискорення приватизації майна
          в агропромисловому комплексі
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1178/96 від 09.12.96 )
 
   З метою створення сприятливих умов для прискорення процесу
приватизації в агропромисловому комплексі України, захисту при
цьому прав сільськогосподарських товаровиробників та відповідно до
пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України ( 888-09 )
п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити,  що приватизація майна в агропромисловому
комплексі здійснюється згідно з Декретом Кабінету  Міністрів
України від 17 травня 1993 року N 51 ( 51-93 ) "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі", іншими актами
законодавства з питань приватизації та відповідно до порядку,
встановленого цим Указом.
   Приватизації підлягає майно, що перебуває у загальнодержавній
та комунальній власності державних підприємств, які виробляють
сільськогосподарську продукцію та здійснюють її  переробку  і
реалізацію, виконують   роботи   та   надають   послуги
сільськогосподарським товаровиробникам.
   2. Установити, що приватизація майна державних переробних
підприємств лісового господарства незалежно від їх вартості (але
не менше необхідної для створення статутного фонду акціонерного
товариства відповідно  до  законодавства)  проводиться  шляхом
перетворення їх  у відкриті акціонерні товариства у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня
1992 року N 686 ( 686-92-п  )  "Про  затвердження  Порядку
перетворення  в процесі приватизації державних підприємств у
відкриті акціонерні товариства".
   При приватизації  майна  в  агропромисловому  комплексі,
передбаченого статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993  року  N 51 ( 51-93 ) та цим Указом, повинна
забезпечуватися технологічна єдність виробництва та цілісність
майнових комплексів.
   3. Установити, що члени трудових колективів підприємств, що
приватизуються, та  члени  колективів  сільськогосподарських
товаровиробників і прирівняні до них особи, а також недержавні
сільськогосподарські підприємства (колективні сільськогосподарські
підприємства, колгоспи, спілки селян, спілки кооперативів тощо)
мають переважне право на придбання не менш як 51 відсотка акцій.
   4. Рекомендувати підприємствам, які зазначені у статті 1
Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51 та
статті 2 цього Указу і які створені шляхом викупу майна державних
підприємств, зданого в оренду, здійснювати продаж частини власних
акцій (паїв)  сільськогосподарським  товаровиробникам,  що  є
постачальниками сировини та споживачами послуг.
   5. Установити, що приватизація майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств і організацій може
здійснюватися шляхом  їх  перетворення  як  у  колективні
сільськогосподарські підприємства  (стаття 2  Декрету Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51), так і у відкриті
акціонерні товариства (за рішенням товариств покупців, заснованих
трудовими колективами).
   Якщо в процесі приватизації майна  радгоспу  чи  іншого
державного  сільськогосподарського  підприємства  частка майна
залишається невикупленою, то членам трудового колективу надається
право на придбання частки державного майна за власні кошти на
виплат на 3-5 років.
   У разі, якщо в процесі приватизації (шляхом безоплатної
передачі майна, пільгового його продажу за приватизаційні майнові
сертифікати членам трудового колективу і прирівняним до  них
особам, а також членам трудового колективу за власні кошти на
виплат на 3-5 років) не забезпечується реалізація всього майна
протягом шести місяців з дня реалізації за приватизаційні майнові
сертифікати, то його приватизація здійснюється шляхом перетворення
підприємств у відкриті акціонерні товариства.
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1178/96 від 09.12.96 )
   6. Установити, що приватизація майна радгоспів та інших
державних сільськогосоподарських підприємств, які були створені на
базі колгоспів   та   заснованих   ними   міжгосподарських
сільськогосподарських підприємств, без викупу державою їх майна, і
які за період своєї діяльності не одержували бюджетних коштів для
придбання основних  фондів і будівництва, здійснюється шляхом
безоплатної його передачі відповідним трудовим колективам. У разі
використання бюджетних коштів на зазначені цілі створена за їх
рахунок частка державного майна підлягає приватизації в порядку,
передбаченому Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня
1993 року N 51 ( 51-93 ) та цим Указом.
   7. Установити, що при приватизації майна радгоспів-технікумів
у державній власності залишається частина майна, що є навчальною
базою. При  цьому зберігається їх функціонування як цілісних
навчально-виробничих комплексів.
   8. Установити, що в разі приватизації майна радгоспів, інших
державних сільськогосподарських  підприємств  та  підприємств,
зазначених у статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 року N 51 та статті 2  цього  Указу,  об'єкти
соціально-побутового призначення,  інженерні мережі та споруди
комунального господарства, включаючи побудовані за рахунок коштів
фондів соціального розвитку, передаються в комунальну власність
органам місцевого самоврядування і фінансуються відповідно до
законодавства.
   9. Установити, що приватизація майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, які знаходяться у
зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, здійснюється безоплатно з передачею його у
власність трудовим колективам цих підприємств.
   10. Об'єкти  незавершеного  будівництва  агропромислового
комплексу, які не було викуплено відповідно до законодавства з
питань приватизації, можуть передаватися сільськогосподарським
товаровиробникам (у тому числі недержавним) для завершення їх
будівництва   з  наступним  пріоритетним  правом  викупу
товаровиробниками частки державного майна цих об'єктів.
   11. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
   прийняти відповідні акти на виконання цього Указу;
   подати до Верховної Ради України проект закону про внесення
змін і доповнень до відповідних актів законодавства з питань
приватизації.
   12. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 19 січня 1995 року
     N 66/95
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка