Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995 - 2000 роки


 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 квітня 1995 р. N 238
                Київ
        Про затвердження Державної програми
    забезпечення пожежної безпеки на 1995 - 2000 роки
 
   З метою посилення протипожежної роботи у країні Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Державну програму забезпечення пожежної безпеки
на 1995 - 2000 роки (додається).
   2. Міністерству  фінансів,  Міністерству  економіки  і
Міністерству внутрішніх справ здійснювати у встановленому порядку
фінансування заходів, передбачених зазначеною Програмою.
   3. Міністерствам і відомствам, які мають відомчу пожежну
охорону, передбачити  її  фінансування та матеріально-технічне
забезпечення виходячи із рівня вибухопожежонебезпечності об'єктів
та необхідності  утримання  пожежних  підрозділів у постійній
готовності.
   4. Міністерству  внутрішніх  справ  подавати  Кабінетові
Міністрів України щорічно у січні починаючи з 1996 року інформацію
про хід виконання Програми.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України         Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.39
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 3 квітня 1995 р. N 238
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
    забезпечення пожежної безпеки на 1995 - 2000 роки
   Щорічно в країні виникає понад 50 тис. пожеж, під час яких
гине понад 1,5 тис. і одержує травми майже 2 тис. чоловік. Пожежі
завдають великих матеріальних, екологічних та моральних збитків.
Це значною  мірою  зумовлено  наявністю  комплексу  проблем
нормативно-правового, фінансового,     матеріально-технічного,
соціального, інформаційного та науково-технічного характеру, що
своєчасно не дістали належного розв'язання.
   На рівень протипожежного захисту також негативно впливають
недоукомплектованість підрозділів державної та відомчої пожежної
охорони до нормативної штатної чисельності, відсутність належної
навчальної бази для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з
пожежної охорони, незабезпеченість пожежних частин (зокрема тих,
що охороняють атомні електростанції) технікою для гасіння пожеж та
засобами захисту особового складу.  У  підрозділах  Державної
пожежної охорони не вистачає 20 відсотків пожежних машин, 50
відсотків їх за термінами використання підлягає списанню. Не краще
становище і в підрозділах відомчої пожежної охорони. Недостатність
коштів не дає змогу МВС позитивно вирішити питання розроблення і
придбання нових сучасних зразків пожежної техніки та обладнання.
   Гострота протипожежної проблеми вимагає вжиття організаційних
та інженерно-технічних  заходів з боку міністерств, відомств,
місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування. Особлива  увага при цьому повинна приділятися
питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи
профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази
пожежної охорони. До першорядних заходів слід віднести також
кадрове та інформаційно-технічне забезпечення пожежної охорони,
розширення міжнародного співробітництва в  сфері  боротьби  з
пожежами.
   Назріла потреба у проведенні комплексу науково-дослідних і
конструкторських робіт для створення нових засобів протипожежної
автоматики і пожежогасіння, підвищення вогнестійкості будівельних
конструкцій, посилення пожежної безпеки технологічних процесів,
розроблення пожежобезпечних електротехнічних та інших виробів.
   Вимагає вдосконалення  робота,  пов'язана із запобіганням
загибелі людей на пожежах, навчанням населення заходів пожежної
безпеки, залученням  громадскості  до участі в профілактичній
роботі.
   Ця Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо
посилення протипожежного  захисту  у  країні  та  поліпшення
матеріально-технічного і фінансового стану підрозділів пожежної
охорони.
    I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
   1. Підготувати  і  внести на розгляд Кабінету Міністрів
України:
   Типове положення  про відомчу пожежну (пожежно-сторожову)
охорону.
               МВС, інші міністерства та відомства,
               що мають відомчу пожежну охорону.
               Перше півріччя 1995 року;
   Положення про Державний фонд протипожежного захисту.
               МВС, Мінфін.
               II квартал 1995 року;
   Положення про запровадження диференційованої плати за надання
послуг органами  Державної  пожежної охорони підприємствам та
організаціям, що не обслуговуються підрозділами пожежної охорони.
               МВС, Мінфін.
               II квартал 1995 року;
   2. Розробити і затвердити:
   Типове положення про службу пожежної безпеки в  апараті
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади.
               МВС, Мінюст, Мінпраці,
               Держнаглядохоронпраці, інші
               міністерства та відомства.
               Перше півріччя 1995 року;
   Положення про порядок видачі ліцензій на виробництво пожежної
техніки і протипожежного устаткування, надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення.
               МВС, Мінфін, Мінюст, Мінекономіки
               Перше півріччя 1995 року;
   міжгалузеві та галузеві правила пожежної безпеки.
               МВС, інші міністерства та відомства.
               1995 - 1997 роки;
   перелік об'єктів, будівель і споруд, що підлягають оснащенню
автоматичними засобами сповіщення та гасіння пожеж.
               МВС, інші міністерства та відомства.
               1995 - 1997 роки;
   3. Розробити і видати Правила пожежної безпеки.
               МВС, Міністерство у справах преси та
               інформації.
               1995 рік.
   4. Розробити і затвердити державні будівельні протипожежні
норми.
               Держкоммістобудування, Національна
               академія наук, МВС, інші міністерства
               та відомства.
               1995 - 1997 роки;
   5. Розробити науково-практичний коментар до Закону України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
               МВС, Мінюст, інші міністерства та
               відомства, наукові установи.
               1995 - 1998 роки.
   6. Скласти державний реєстр нормативних актів,  стандартів,
норм, правил та інших документів з питань пожежної безпеки.
Затвердити положення  про  порядок  розроблення,  перегляду,
скасування та реєстрації цих документів.
               МВС, інші міністерства та відомства.
               1995 - 1996 роки.
   7. Складати  галузеві  та  зведений  плани  розроблення
(перегляду), затвердження і видання галузевих і  міжгалузевих
нормативних актів з пожежної безпеки.
               МВС, Держкоммістобудування,
               Міністерство у справах преси та
               інформації, інші  міністерства  та
               відомства.
               1995 - 2000 роки.
   8. Підготувати і видати каталог основних засобів забезпечення
пожежної безпеки, які виробляються підприємствами країни.
               МВС, Міністерство у справах преси та
               інформації.
               1995 рік.
   9. Розробити і видати Правила виготовлення та прийняття в
експлуатацію вогнестримувачів комунікаційних і резервуарних для
різних умов експлуатації.
               Мінпром.
               1995 рік.
 
 
( Розділи II - VIII відсутні в БД )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка