Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок надходження та використання коштів, одержаних від приватизації державного майна


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 334 від 07.06.94
   м.Київ
 
 vd940607 vn334
 
     Про порядок надходження та використання коштів,
      одержаних від приватизації державного майна
 
   На виконання інструктивного листа  Міністерства  фінансів
України від 17.03.94 N 07-303 "Про порядок перерахування в
1994 році до бюджету коштів, одержаних від приватизації майна
державних підприємств, та з метою запобігання затримок у обігу
коштів позабюджетних фондів приватизації" Н А К А З У Ю:
   1. Начальникам регіональних відділень відкрити  балансові
рахунки в установах банків, які обслуговують відділення:
   N 090 "Позабюджетний Державний фонд приватизації -  для
зарахування коштів, які надходять від приватизації об'єктів, що є
у загальнодержавній власності";
   N 092     "Позабюджетний     фонд    приватизації
адміністративно-територіальних одиниць" - для зарахування коштів,
які надходять від приватизації об'єктів, що є у комунальній
власності.
   Строк: до 15.05.94 р.
   2. При оформленні органом приватизації платіжного доручення
покупцям  для  розрахунків за придбані об'єкти приватизації,
вказувати реквізити того банку, у якому регіональні відділення
відкрили рахунки.
   3. Регіональним відділенням  щомісяця  перераховувати  до
бюджету  кошти,  одержані  від  приватизації майна державних
підприємств у порядку, визначеному листом Міністерства фінансів
від 17.03.94 N 07-303, Указом Президента України "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва" ( 456/93 ), Указом Президента
України "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують
пально-мастильні матеріали виключно населенню" ( 612/93 ).
   4. Регіональним  відділенням  щомісяця залишати на своїх
балансових рахунках кошти за нормативом, встановленим Фондом, які
використовуються  на  відшкодування  витрат,  пов'язаних  з
приватизацією. В 1994 році цей норматив становив 4,7 відсотків від
коштів, зарахованих на балансові рахунки регіональних відділень
від приватизації державного майна.
   Порядок розрахунків  визначений Інструкцією по заповненню
форми звітності N 16-ФДМ "Звіт про надходження й витрати коштів,
одержаних від приватизації державного майна", затвердженого цим
наказом.
   5. Регіональним  відділенням до 10 числа кожного місяця
залишок коштів, зарахованих на їх балансові рахунки за станом на 1
число  цього  місяця,  перерахувати  на  балансовий  рахунок
позабюджетного Державного фонду приватизації Фонду державного
майна України (р/р 090102 Управління Національного банку України
по м. Києву і Київській області).
   6. Начальникам регіональних відділень забезпечити контроль за
своєчасним  і  повним  надходженням  коштів,  одержаних  від
приватизації державного майна, на балансові рахунки позабюджетних
фондів приватизації, а також за правильністю та своєчасністю
сплати коштів до бюджету та Фонду державного майна України.
   7. Начальникам регіональних відділень щомісяця не пізніше 10
числа  після  звітного  періоду подавати в Управління фонду
приватизації Фонду державного майна України форму звітності 16-ФДМ
"Звіт про надходження й витрати коштів, одержаних від приватизації
державного майна".
   Ф. N 16-ФДМ та інструкцію по її заповненню ввести в дію з
червня 1994 р.
   8. Відповідальність за достовірність та своєчасне подання
звітів покласти на начальників регіональних відділень.
   9. Відмінити раніше затверджені наказом Фонду від 27.10.93 р.
N 460 форми звітності:
   10 - ФДМ "Звіт про укладання договорів купівлі-продажу";
   11 - ФДМ "Звіт про надходження коштів в позабюджетний фонд
приватизації";
   10. Контроль за виконанням даного  наказу  покласти  на
начальника Управління фонду приватизації Фонду державного майна
України Мінгараєва Т.Х.
 
 Голова Фонду                       В.Прядко
                       Затверджена
                  Наказом Фонду державного майна
                  від 07.06.94 р. N 334
              Інструкція
 по заповненню форми звітності N 16-ФДМ "Звіт про надходження
 й витрати коштів, одержаних від приватизації державного майна
              (місячна)
   Форму звітності N 16-ФДМ регіональні відділення подають Фонду
державного майна України в Управління фонду приватизації не
пізніше 10 числа після звітного періоду.
   Звіт надсилається поштою або передається засобами комунікації
згідно з Наказом Голови Фонду від 21.04.94 N 229 при наявності
підпису начальника регіонального відділення і печатки.  Якщо
інформація  передається  засобами  телекомунікації  необхідно
надрукувати прізвище та ім'я начальника регіонального відділення,
дату підпису документа, наприклад: Петренко В., 3.04.94 р. і нижче
прізвище та телефон виконавця.
   Розділ I. Надходження коштів, одержаних від приватизації
державного майна.
   У графі  01  проставляються  порядкові  номери  об'єктів
приватизації з підсумком в кінці; у графі 02 відображаються коди
за ЗКПО об'єктів, що приватизуються; у графі 03 дається назва
об'єкта приватизації повна назва підприємства, якщо приватизується
підприємство в цілому, або назва структурного підрозділу чи
незавершеного будівництва. У графі  04  вказуються  договори
купівлі-продажу, дати їх затвердження, а також номери і дати
додаткових угод у разі будь-яких змін у договорі купівлі-продажу;
для  акціонерних  товариств  - номери Наказів про створення
акціонерних товариств та дати їх затвердження.
   У графах 05-07 вміщується інформація про вартість майна,
згідно договорів купівлі-продажу, або додаткових угод до них, а
для акціонерних товариств - згідно планів розміщення акцій, або
змін до них. У тому разі, коли передбачені розрахунки валютою, у
графі 06 та 08 додатково, окремо, вказується ця сума.
   Якщо продаж об'єктів приватизації за приватизаційні папери
здійснюється не лише за майнові сертифікати, а й за житлові чеки
або земельні бони, то у графах 07 та 09 додатково, окремо,
вказуються ці суми. У графах 08, 09 проставляється сума коштів,
фактично зарахованих на рахунок регіональних  відділень  від
приватизації державного майна за звітний період.
   Розділ II. Витрати коштів,  одержаних  від  приватизації
державного майна.
   У рядках 01-05 вміщуються дані про  суми  коштів,  які
нараховані  на  балансові рахунки регіональних відділень від
приватизації державного майна, ці дані дорівнюють підсумковим
даним колонці 8 розділу 1.
   У рядках 06-11 вміщується інформація про  розрахунки  з
бюджетом:
   - у рядку 07 вказується сума коштів, перерахованих  до
Державного  бюджету  від  приватизації  об'єктів,  що  є  у
загальнодержавній власності (рядок 02 х 0,8);
   - у  рядку 08 вказується сума коштів, перерахованих до
Державного бюджету від приватизації об'єктів, що є у комунальній
власності (рядок 03 х 0,3);
   - у рядку 08 вказується сума коштів, перерахованих  до
місцевого бюджету від приватизації об'єктів, що є у комунальній
власності (рядок 03 х 0,5);
   - у  рядку 10 вказується сума коштів, перерахованих до
Державного бюджету від приватизації незавершеного будівництва у
разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок
централізованих коштів та за рахунок власних коштів державного
підприємства  і  централізованих  коштів.  До  бюджету кошти
перераховуються на загальних підставах після  розрахунків  з
підприємством у порядку, вказаному в Указі Президента України "Про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" ( 456/93 ).
   У рядку  11  вказується  сума  коштів, перерахованих до
Державного бюджету від приватизації автозаправних станцій (рядок
05 - рядок 16).
   У рядках 12-16 проставляються суми коштів, які  залишає
регіональне відділення на відшкодування витрат, пов'язаних з
приватизацією:
   - у рядку 13 - відрахування від суми коштів, зарахованих на
рахунки регіональних відділень від приватизації об'єктів, що є у
загальнодержавній власності (рядок 02 х 0,047);
   - у рядку 14 - відрахування від суми коштів, зарахованих на
рахунки регіональних відділень від приватизації об'єктів, що є у
комунальній власності (рядок 03 х 0,047);
   - у рядку 15 - сума витрат, пов'язаних з продажем об'єктів
незавершеного будівництва (оплата роботи експертів з визначенням
початкової ціни об'єктів, тощо);
   - у рядку 16 - сума  витрат,  пов'язаних  з  продажем
автозаправних станцій.
   За рахунок коштів, спрямованих на відшкодування  витрат,
пов'язаних  з приватизацією, регіональні відділення залучають
посередницькі організації, аудиторські фірми, експертів до роботи,
пов'язаної з приватизацією, витрачають ці кошти на придбання
технічного обладнання, огртехніки, транспорту, бланків, оплачують
роботи  по  програмному  забезпеченню,  друкарські  послуги,
автопослуги, послуги за ремонт оргтехніки та рекламу.
   З метою запобігання інфляційних процесів, тимчасово вільні
кошти, які залишаються на позабюджетних рахунках регіональних
відділень, можуть бути передані в депозит банку, який обслуговує
відділення. Відсотки за тимчасове зберігання коштів на депозитному
рахунку банку зараховуються на рахунок регіонального відділення і
після розрахунків з  місцевим  бюджетом  в  повному  обсязі
використовуються  на  відшкодування  витрат,  пов'язаних  з
приватизацією.
   - у рядку 17 - вказується сума коштів, які регіональні
відділення перераховують на рахунок Фонду державного майна України
(рядок 01 рядок 06 - рядок 12).
   При цьому обов'язково вказати номер та дату  платіжного
доручення, яким перерахована ця сума.
 
 Голова Фонду                       В.Прядко
                Коди
 
-----------------------------------
Звітний|Регіональне|Звітна|Сторінка
період |відділення |форма |
-------+-----------+------+--------
    |      |16 ФДМ|
-----------------------------------
                Звіт
  про надходження й витрати коштів, одержаних від приватизації
   державного майна за _________________ місяць 199_ року
       по __________________________________
       Розділ I. Надходження коштів, одержаних
        від приватизації державного майна
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 N |Код за  |Назва підприєм-|N та дата |Вартість майна, що  |Фактично зараховано на
п/п|ЗКПО   |ства (об'єкта |укладання | приватизується    |рахунки регіонального
  |підприєм- |приватизації) |договору  | (тис.крб.)     |відділення (тис.крб.)
  |ства, що |        |купівлі-  |----------------------+----------------------
  |приватизу-|        |продажу  |Всього|за гро-|за май-|грошовими|майновими
  |ється   |        |/N та дата |   |шові  |нові  | коштами |сертифіката-
  |     |        |Наказу про |   |кошти |серти- |     |ми
  |     |        |створення |   |    |фікати |     |
  |     |        |акціонерно-|   |    |    |     |
  |     |        |го товарис-|   |    |    |     |
  |     |        |тва    |   |    |    |     |
---+----------+---------------+-----------+------+-------+-------+---------+------------
01 |  02   |    03   |  04   | 05  |  06 |  07 | 08   |   09
----------------------------------------------------------------------------------------
I. Об'єкти загальнодержавної
  власності
   Разом
 
II. Об'єкти комунальної
  власності
   Разом
 
III. Об'єкти незавершеного
   будівництва:
   Разом
 
IV. Автозаправні станції
   Разом
 
V. Всього по регіональному
  відділенню:
  - за місяць;
  - наростаюча підсумком з початку року
        Розділ II. Витрати коштів, одержаних
        від приватизації державного майна
 
----------------------------------------------------------------------------
                          | N |Значення показників
                          |ряд-|-------------------
                          | ка | За  |За період
                          |  |місяць |з початку
                          |  |    |  року
---------------------------------------------------+----+-------+-----------                         |  |    |
            01             | 02 | 03  |  04
----------------------------------------------------------------------------
1. Фактично зараховано на рахунки регіонального
  відділення - всього                01
  В тому числі від об'єктів:
  - загальнодержавної власності           02
  - комунальної власності              03
  - незавершеного будівництва            04
  - автозаправних станцій              05
 
2. Сума коштів, перерахованих до бюджету - всього  06
  В тому числі від об'єктів
  - загальнодержавної власності (до Державного
   бюджету)                    07
  - комунальної власності:
  - до Державного бюджету              08
  - до місцевого бюджету              09
  - незавершеного будівництва            10
  - автозаправних станцій (до Державного
   бюджету)                    11
 
3. Сума коштів, спрямованих на відшкодування
  витрат, пов'язаних з приватизацією - всього    12
  В тому числі від об'єктів:
  - загальнодержавної власності           13
  - комунальної власності              14
  - незавершеного будівництва            15
  - автозаправних станцій              16
 
4. Сума коштів, перерахованих до Фонду державного
  майна України.                  17
  (вказати N та дату платіжного доручення).
 
 Начальник регіонального
 відділення
 по ________________________           _________________
                           (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка