Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перевірку рішення в порядку нагляду


           АРБІТРАЖНИЙ СУД М. КИЄВА
            П О С Т А Н О В А
 
 21.11.94                      Справа N 13/27
 
 vd941121 vn13/27
 
       Про перевірку рішення в порядку нагляду
 
    ( Додатково див. Рішення Арбітражного суду м. Києва
    N 13/27 ( v3_27805-94 ) від 16.09.94, Постанову ВАСУ
   N 04-1/Кв-13/27-3/189 ( v_189800-95 ) від 24.01.95 та
       Коментар ( n0008697-95 ) від 01.02.95 )
 
   Голова Арбітражного суду м. Києва розглянув заяву ТОВ "Фонд
народної освіти" (м. Київ) про перевірку рішення Арбітражного суду
м. Києва від 16.09.94 у справі N 13/27 ( v3_27805-94 ) за позовом
прокурора м. Києва в інтересах управління підприємств зеленого
будівництва  "Київзеленбуд"  Київської  держадміністрації  до
товариства з обмеженою відповідальністю "Лона" та ТОВ "Фонд
народної освіти" (м. Київ) про визнання частково  недійсним
установчого договору про створення ТОВ "Лона" щодо передачі до
статутного фонду цього товариства державного  майна  і  про
повернення майна в натурі належному власнику.
   Суддя рішенням від 16.09.94 ( v3_27805-94 ) позовні вимоги
прокурора м. Києва задовольнив, зобов'язавши ТОВ "Фонд народної
освіти", якому було передане спірне майно, повернути його в натурі
управлінню "Київзеленбуд" згідно з переліком.
   ТОВ "Фонд народної освіти" оскаржує рішення суду. В заяві про
перевірку  рішення  в  порядку нагляду Фонд просить рішення
скасувати, в позові відмовити, виконавче провадження у справі
зупинити до закінчення перевірки рішення ( v3_27805-94 ) в порядку
нагляду. При цьому заявник посилається на те, що рішення є
необгрунтованим і суперечить чинному законодавству.
   Ухвалою Арбітражного суду м. Києва від 29.09.94 виконавче
провадження у справі N 13/27 зупинено до закінчення перевірки
рішення ( v3_27805-94 ) в порядку нагляду.
   Перевіркою матеріалів справи встановлено таке.
   У грудні 1990 р. виробниче управління підприємств зеленого
будівництва Київського міськвиконкому "Київзеленбуд" (надалі -
управління "Київзеленбуд") як  один  із  засновників  малого
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю
"Лона" (надалі - ТОВ "Лона") згідно з актами від 15.03.91 та від
23.04.91  передало в експлуатацію до статутного фонду цього
товариства будівлі і споруди баз відпочинку, розташовані на
Трухановому острові та в урочищі Долобецькому.
   20.11.91 на загальних зборах засновників ТОВ "Лона" (протокол
N 4) під виглядом приведення статутних документів у відповідність
до вимог постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в
дію Закону України "Про господарські товариства" ( 1577-12 ) було
прийняте рішення про виключення зі складу засновників ТОВ "Лона"
управління "Київзеленбуд" і розподіл його частки (тобто державного
майна) між рештою учасників зборів (фізичними особами).
   Прокуратурою м.  Києва  здійснено  перевірку  дотримання
законності при передачі державного майна до статутного фонду ТОВ
"Лона". За результатами перевірки встановлено ряд порушень вимог
чинного законодавства України, у зв'язку з чим прокурор м. Києва
звернувся до Арбітражного суду м. Києва з позовом про визнання
недійсним установчого договору в частині передачі державного майна
ТОВ "Лона" та про повернення його в натурі належному власнику.
   Аналіз матеріалів справи свідчить, що:
   1. Статут, яким на час виникнення правовідносин керувалось
управління "Київзеленбуд", передбачав, що управління створено на
підставі наказу Міністерства комунального господарства Української
РСР від 16.08.73 N 266 та рішення виконкому Київської міської Ради
народних депутатів від 04.09.73 N 1414 і підпорядковується їм.
Тобто  управління  "Київзеленбуд"  з  підпорядкованими  йому
підрозділами і підприємствами засноване на державній власності, а
спірні будинки і споруди є державною комунальною власністю.
   Передача будинків  і  споруд  повинна  здійснюватись  у
встановленому порядку. Так, відповідно до Положення "Про порядок
передачі підприємств, об'єднань, організацій і установ, будинків і
споруд", затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР
від 28.04.80 N 285 ( 285-80-п ), передача будинків і споруд
здійснюється за рішенням міністерств, відомств, комітетів та
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів залежно від
їх підпорядкування.
   У матеріалах справи відсутні документи, що свідчать про
наявність відповідного рішення як міністерства, так і Київського
міськвиконкому щодо передачі будинків і споруд баз відпочинку до
статутного  фонду ТОВ "Лона". Відсутнє і відповідне рішення
управління "Київзеленбуд" з цього приводу. Передачу  спірних
будинків  і  споруд  здійснено  підпорядкованими  управлінню
організаціями за усним розпорядженням  начальника  управління
"Київзеленбуд", тобто з порушенням вимог чинного законодавства.
   Єдиними документами, що підтверджують факт передачі з балансу
на баланс спірних будинків і споруд, є акти передачі основних
фондів від 15.03.91 та від 23.04.91. Вказаними актами основні
фонди  баз  відпочинку  управління  передані  ТОВ  "Лона" в
експлуатацію, що в даному випадку слід розцінювати як передачу в
користування, оскільки відповідне рішення про передачу спірного
майна не приймалось; порядок, строки та умови, згідно з якими
повинно бути передано майно, не узгоджені.
   Крім того, заявником не враховано, що передача майна з
балансу  на баланс не визначає підстав перебування майна у
власності того чи іншого підприємства або  організації,  не
розкриває механізму, згідно з яким визначене майно перейшло у
власність конкретної юридичної особи.
   Відповідно до п.69 Положення "Про акціонерні товариства і
товариства з обмеженою відповідальністю", затвердженого постановою
Ради Міністрів Союзу РСР від 19.06.90 N 590 ( v0590400-90 ), що
діяла на час виникнення правовідносин між сторонами, майно,
передане учасником товариству в користування, повертається в
натуральній формі.
   Отже, передача державного майна, здійснена з  порушенням
встановленого порядку, не породжує для сторін правних наслідків, а
угоди, що тягнуть за собою зміну форми власності і здійснені
державними підприємствами з порушенням встановленого порядку,
повинні визнаватись недійсними.
   2. Верховна Рада України постановою від 19.09.91 N 1577-XII
( 1577-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України "Про
господарські товариства" встановила, що державні підприємства,
установи та організації не можуть виступати засновниками або
учасниками господарських товариств до набрання чинності Законом
України про роздержавлення власності. У зв'язку з цим пункт 3
постанови зобов'язує державні підприємства, організації здійснити
до  01.12.91  перереєстрацію  всіх  заснованих  господарських
товариств.
   Виходячи зі  змісту  вказаної  постанови, загальні збори
засновників ТОВ "Лона" при вирішенні питання про виключення зі
складу товариства управління "Київзеленбуд" повинні були повернути
в натурі передане у користування товариству "Лона" державне майно,
яке згідно із зазначеною постановою (N 1577-XII ( 1577-12 )
підлягало  роздержавленню після прийняття Закону України про
роздержавлення власності.
   Проте державне майно повернено не було. Більше того, спірні
(державні) будинки і споруди були розподілені між рештою учасників
товариства (фізичними особами) і згодом повернені гр. Шевченку
В.А. в натуральній формі як нібито частка його внеску в статутний
фонд ТОВ "Лона", а потім передані ТОВ "Український фонд народної
освіти" (тепер "Фонд народної освіти"), генеральним директором
якого є гр. Шевченко В.А. Цей факт передачі державного майна
засвідчений актами передачі від 01.03.93 NN 1, 2 та протоколом
загальних зборів учасників ТОВ "Лона" від 01.03.93 N 9.
   Враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що державне
майно управління "Київзеленбуд" було передано до статутного фонду
ТОВ "Лона" з порушенням встановленого порядку, а користування
майном відповідач здійснював без законних на те правних підстав,
вимоги  ТОВ  "Фонд  народної освіти" про скасування рішення
Арбітражного суду  м.  Києва  від  16.09.94 ( v3_27805-94 )
   задоволенню не підлягають. Беручи до уваги те, що державне
   майно у всіх випадках
підлягає поверненню в натурі незалежно від затрат сумлінного чи
несумлінного набувача на поліпшення цього майна, суд, керуючись
ст.ст. 106, 108 Арбітражного процесуального  кодексу  України
( 1798-12 ), П О С Т А Н О В И В:
   1. Рішення Арбітражного суду м. Києва від 16.09.94 у справі
N 13/27 ( v3_27805-94 ) залишити без змін.
   2. Ухвалу  Арбітражного суду м. Києва від 29.09.94 про
зупинення виконавчого провадження у справі N 13/27 вважати такою,
що втратила чинність.
 
 Надруковано: "Вісник Вищого Арбітражного Суду України", N 2,
       1995 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка