Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по нагляду за охороною праці і Міністерством оборони України про порядок здійснення державного нагляду на об"єктах Міноборони, де працюють особи за трудовими договорами


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
              У Г О Д А
 
 від 08.06.94
   м.Київ
 
 vd940608
 
               Угода
     між Державним комітетом України по нагляду за
     охороною праці і Міністерством оборони України
     про порядок здійснення державного нагляду на
     об'єктах Міноборони, де працюють особи за
            трудовими договорами
 
   Держнаглядохоронпраці та  Міністерство  оборони, діючи на
підставі Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), виконуючи
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.93 N 963
( 963-93-п ) "Про внесення змін до Положення про Державний комітет
України по нагляду за охороною праці" (підпункт 4 пункту 4),
погодилися у нижчевикладеному:
   1. Держнаглядохоронпраці  та  його  територіальні  органи
здійснюють державний нагляд за охороною праці осіб, які працюють
за трудовими договорами у військових частинах, організаціях,
установах,  на підприємствах і об'єктах (надалі - військові
частини) Міністерства оборони.
   Перелік таких  військових частин надається територіальним
управлінням Держнаглядохоронпраці  згідно  з  діючим  режимом
секретності  начальниками управлінь Міністерства, командуючими
видами збройних сил та військових округів, командирами об'єднань,
з'єднань та військових частин.
   2. У військових частинах, зазначених у Переліку, на робочих
місцях,  де  працюють  особи  за  трудовими  договорами,
Держнаглядохоронпраці забезпечує:
   2.1. Здійснення державного нагляду за:
   додержанням в процесі трудової діяльності вимог законодавчих
та інших нормативних актів, які регламентують безпеку і гігієну
праці та стан виробничого середовища;
   технічним станом і відповідністю вимогам нормативних актів
про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів,
обладнання, машин, механізмів, транспортних засобів, приладів,
електро-    і    тепловикористовуючого    устаткування,
нафтопродуктопроводів  і  нафтопродуктосховищ,  установок,  де
використовується хлор і аміак в цивільних цілях;
   експлуатацію житлово-комунального і побутового господарства,
систем тепло- та водопостачання і водовідведення будівель;
   своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими
засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до
чинних нормативних актів;
   транспортуванням, зберіганням,  використанням  та  обліком
промислових вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
   додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по
розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин;
   забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів
при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних
корисних компонентів;
   проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
   роботою служб або підрозділів охорони праці щодо створення
безпечних і нешкідливих умов праці;
   виконанням розроблених Міноборони комплексних заходів щодо
поліпшення  безпеки, гігієни праці і виробничого середовища,
правильним і ефективним використанням коштів фондів охорони праці;
   відповідністю вимогам  нормативних  документів  порядку і
строків перевірки знань з охорони праці у членів постійно діючих
комісій військових частин, зазначених у Переліку.
   2.2. Реєстрацію об'єктів газового комплексу та контроль за
своєчасним та якісним проведенням технічного огляду цих об'єктів.
   2.3. Видачу гірничих відводів на всі види  користування
надрами (крім видобування корисних копалин місцевого значення),
свідоцтв на право придбання промислових вибухових матеріалів та
дозволів на проведення підривних робіт і виготовлення найпростіших
вибухових речовин на місцях робіт.
   2.4. Видачу  дозволів на виготовлення, монтаж, ремонт і
реконструкцію, налагодження та експлуатацію  устаткування  та
технологічних об'єктів газового комплексу, а також на використання
військової техніки та обладнання в народному господарстві.
   2.5. Проведення  експертизи  проектної  документації  на
виготовлення, ремонт, реконструкцію,  налагодження  і  монтаж
об'єктів  котлонагляду  та  підйомних  споруд,  які  будуть
застосовуватись у народному господарстві, а також участь своїх
представників у роботі комісій з прийому дослідних зразків цих
споруд і об'єктів.
   2.6. Проведення спеціального розслідування групових нещасних
випадків, випадків зі смертельними наслідками, що сталися з
особами, які працюють за трудовими договорами.
   3. У військових частинах, де працюють особи за трудовими
договорами, Міністерство оборони забезпечує:
   3.1. Додержання вимог Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) щодо організації управління охороною праці, створення
безпечних і нешкідливих умов праці у відповідності до вимог чинних
законодавчих та інших нормативних актів  з  охорони  праці,
відшкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків.
   3.2. Розробку в Мінобороні і в підлеглих йому військових
частинах комплексних програм щодо поліпшення стану  безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища і узгодження їх з органами
Держнаглядохоронпраці.
   3.3. Здійснення технічного нагляду за:
   безпечною експлуатацією і технічним станом підйомних споруд,
парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів для пари і гарячої води;
   відповідністю вимогам нормативних документів підйомних споруд
і об'єктів котлонагляду, які виготовляються на підприємствах
промисловості (в тому числі закордонних) тільки на замовлення
Міноборони;
   безпекою і технічним станом виробничих будівель і споруд.
   3.4. Реєстрацію, технічний огляд і випробування котельних
установок, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари
і гарячої води, підйомних споруд.
   3.5. Контроль за відповідністю підйомних споруд і об'єктів
котлонагляду та  технологій  по  їх  виготовленню,  монтажу,
налагоджуванню, експлуатації та ремонту, які придбані за кордоном
на замовлення Міноборони, діючим в Україні нормативним актам з
охорони праці.
   3.6. Експертизу проектів виробничих об'єктів, де можливе
використання праці осіб, які працюють за трудовими договорами.
   3.7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій, що сталися в військових частинах з особами,
що працюють за трудовими договорами, згідно  з  Положенням,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1993 р. N 623 ( 623-93-п ), а  також  проведення  аналізу
травматизму.
   Подання звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за
роботу в несприятливих умовах та про травматизм на виробництві за
затвердженими Міністерством статистики формами.
   3.8. Погодження з Держнаглядохоронпраці галузевих нормативних
актів з охорони праці, які застосовуються на об'єктах, де працюють
особи за трудовими договорами.
   3.9. Виконання керівництвом військових частин, зазначених у
Переліку, приписів посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці
щодо усунення порушень та недоліків з питань охорони праці.
   3.10. Узгодження органами технічного нагляду і охорони праці
Міноборони  розроблених  на  основі  типових учбових програм
підготовки осіб з числа військовослужбовців для обслуговування
об'єктів котлонагляду і підйомних споруд загального призначення.
   3.11. Участь представників органів технічного нагляду  і
охорони праці Міноборони в атестації членів постійно діючих
комісій військових частин.
   4. Держнаглядохоронпраці визнає дійсність:
   дозволів на  виготовлення  підйомних  споруд  і об'єктів
котлонагляду, які видані органами технічного нагляду Міноборони, в
разі їх застосування в народному господарстві;
   посвідчень на право експлуатації підйомних споруд і об'єктів
котлонагляду,  що видані навчальними військовими частинами і
завірені печаткою технічного нагляду Міноборони;
   дозволів, які видані органами технічного нагляду Міноборони,
на придбання з газонаповнювальних станцій балонів із скрапленим і
стиснутим газами.
   5. Допуск державних інспекторів і посадових осіб органів
Держнаглядохоронпраці  у  військові  частини,  що  підлягають
перевірці, здійснюється згідно з установленим  в  Мінобороні
порядком.
   Терміни планових обстежень завчасно доводяться до відома
командування військових частин.
   6. Порядок застосування цієї Угоди доводиться до органів
державного нагляду і військових частин відповідними наказами по
Держнаглядохоронпраці і Міністерству оборони.
   Умови Угоди можуть бути змінені за взаємним погодженням
сторін.
 
 Міністр оборони України
 
 Голова Державного комітету України
 по нагляду за охороною праці
 
 Надруковано: "Законодавство України про охорону праці", 4 том,
       Київ, 1995 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка