Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань заробітної плати працівників виробничих галузей народного господарства


       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 14 червня 1989 р. N 156
                Київ
      Про визнання такими, що втратили чинність,
        деяких постанов ЦК Компартії України
     і Ради Міністрів УРСР з питань заробітної плати
         працівників виробничих галузей
           народного господарства
 
   У зв'язку з удосконаленням організації заробітної плати і
введенням нових тарифних ставок і посадових окладів працівників
виробничих галузей народного господарства та  відповідно  до
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1989 р.
N 205 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 12 січня 1951 р. N 80 "Про заходи
по дальшому розвитку виноградарства і виноробства у Закарпатській
області".
   2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність  в  частині
підприємств, об'єднань і організацій, переведених на нові умови
оплати праці, передбачені постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР
і ВЦРПС від 17 вересня 1986 р. N 1115, постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.
   3. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 7 березня 1989 р. N 205 ( v0205400-89 ) "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК КПРС і
Ради  Міністрів  СРСР з питань заробітної плати працівників
виробничих галузей народного господарства" визнали такими, що
втратили чинність, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР згідно
з переліками N 1 і 2, що додаються.
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
   Голова Ради Міністрів
   Української РСР                 В.МАСОЛ
   Інд. 18
 
                      Затверджений
                  постановою ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 14 червня 1989 р. N 156
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
    з питань заробітної плати, що втратили чинність в
  частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених
    на нові умови оплати праці, передбачені постановою
        ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
         від 17 вересня 1986 р. N 1115
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від 9
травня 1957 р. N 452 "Про перевод на скорочений робочий день,
підвищення і упорядкування заробітної плати робітників, керівних
та інженерно-технічних працівників гірничорудних, металургійних і
коксохімічних  підприємств  Міністерства  чорної  металургії
Української РСР" (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 97).
   2. Пункти 2, 5, підпункти "б", "в" пункту 6, пункти 7 і 15
вступної частини, пункти 5 і 9 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1958 р. N 698 "Про переведення
на скорочений робочий день і про впорядкування заробітної плати
працівників  підприємств  і  будов  вугільної  і  сланцевої
промисловості" (ЗП УРСР, 1958 р., N 6, ст. 104).
   3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 вересня 1958 р. N 1334 "Про переведення на семигодинний робочий
день і про впорядкування заробітної плати працівників підприємств
по виробництву залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій"
(ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 168), крім пункту 13 вступної частини
цієї постанови.
   4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 вересня 1958 р. N 1357 "Про переведення на семигодинний робочий
день і про впорядкування заробітної плати працівників цементних
заводів і підприємств по виробництву азбоцементних виробів" (ЗП
УРСР, 1958 р., N 10, ст. 182), крім пункту 14 вступної частини
цієї постанови.
   5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
20 вересня 1958 р. N 1322 "Про переведення  на  семи-  і
шестигодинний робочий день і про впорядкування заробітної плати
працівників підприємств по видобутку графіту, озокериту і солі по
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 169), крім останнього
абзаца пункту 2, пунктів 13 і 14 вступної частини цієї постанови.
   6. Пункт 2 (крім останнього абзаца), пункти 3, 7, 9-14, 17 і
20 вступної частини, підпункт "в" пункту 1 і пункт 4 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1958 р.
N 1329 "Про переведення на семи- і шестигодинний робочий день і
про  впорядкування  заробітної  плати  працівників  чорної
металургії" (ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 170).
   7. Пункт 2 (крім останнього абзаца), пункти 3, 9 - 11 і 17
вступної частини та пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 20 вересня 1958 р. N 1330 "Про переведення на
семи- і шестигодинний робочий день і про впорядкування заробітної
плати працівників підприємств хімічної промисловості Української
РСР" (ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 171).
   8. Пункт 2 (крім останнього абзаца), пункти 3, 13, 16, 17 і
27 вступної частини та пункти 4 і 5 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1958 р. N 1335 "Про
переведення  на  семи-  і шестигодинний робочий день і про
впорядкування заробітної плати працівників підприємств кольорової
металургії" (ЗП УРСР, 1958 р., N 10, ст. 183).
   9. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 травня 1959 р. N 701 "Про переведення на семигодинний робочий
день, підвищення і впорядкування заробітної плати працівників
підприємств машинобудівної і металообробної промисловості" (ЗП
УРСР, 1959, р., N 5, ст. 47), крім пунктів 14 і 15 вступної
частини цієї постанови.
   10. Пункт 3 (крім останнього абзаца), пункти 4, 5, 8-13
вступної частини та пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 16 липня 1959 р. N 1074 "Про переведення на
семи- і шестигодинний робочий день і про впорядкування заробітної
плати працівників підприємств нафтової і газової промисловості"
(ЗП УРСР, 1959 р., N 7, ст. 84).
   11. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 15 грудня 1959 р. N 1904 "Про строки завершення
переводу на семи- і шестигодинний робочий день і впорядкування
заробітної плати робітників і службовців у всіх галузях народного
господарства" (ЗП УРСР, 1960 р., N 1, ст. 1), крім абзаца другого
пункту 7 вступної частини цієї постанови, абзаца другого пункту 5,
абзаца восьмого пункту 11, пунктів 16 і 17 додатка N 2 до цієї
постанови і примітки 2 таблиці 50 цього додатка в частині розміру
підвищення посадових окладів в училищах для навчання з професій
художніх ремесел.
   12. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
5 квітня 1960 р. N 508 "Про переведення на семигодинний робочий
день і про впорядкування заробітної плати працівників рибної
промисловості" (ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 42), крім пункту 6,
абзаців першого і другого пункту 20, пунктів 23 і 30 вступної
частини цієї постанови.
   13. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 травня 1960 р. N 739 "Про впорядкування заробітної плати
працівників зв'язку" (ЗП УРСР, 1960 р., N 5, ст. 69), крім абзаців
першого і п'ятого пункту 6 і пункту 10 вступної частини цієї
постанови.
   14. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 29 квітня 1965 р. N 426 "Про оплату праці керівних
працівників  і  спеціалістів  радгоспів  та  інших державних
підприємств сільського господарства, а також керівних працівників
і спеціалістів трестів радгоспів" (ЗП УРСР, 1965 р., N 4, ст. 43),
крім пункту 5 вступної частини та пункту 2 цієї постанови.
   15. Пункт 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 23 вересня 1967 р. N 626 "Про заходи по дальшому розвитку
побутового обслуговування населення в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1967 р., N 9, ст. 100).
   16. Підпункт "а" пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 526 "Про поліпшення
використання вантажного автомобільного транспорту в Українській
РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 128).
   17. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 4 лютого 1969 р. N 117 "Про підвищення заробітної
плати середньооплачуваних  категорій  працівників  підприємств
промисловості будівельних матеріалів".
   18. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 4 лютого 1969 р. N 118 "Про підвищення заробітної
плати  середньооплачуваних  категорій працівників, зайнятих у
будівництві і на ремонтно-будівельних роботах".
   19. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради,  від  19 липня 1971 р. N 332 "Про підвищення
мінімального розміру заробітної плати і збільшення ставок і
окладів   середньооплачуваних   робітників   і  службовців
метрополітену".
   20. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 14 квітня 1981 р. N 198 "Про організацію виконання в
республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 березня
1981 р. N 265 "Про додаткові заходи по забезпеченню збереження
техніки в сільському господарстві".
 
                    Затверджений
             постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
                від 7 березня 1989 р. N 205
 
              ПЕРЕЛІК N 1
       постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
       з питань заробітної плати працівників
      виробничих галузей народного господарства,
            що втратили чинність
               (Витяг)
 
   1. Пункти 20 і 21 постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС від
8 жовтня 1956 р. N 1398 "Про невідкладні заходи по розвитку
вугільної промисловості Української РСР" (підпункти 9 і 10 пункту
27 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від
12 жовтня 1956 р. N 1276 - ЗП УРСР, 1956 р., N 19 - 20, ст. 197).
   2. Підпункт "а" пункту 11, пункти 15, 17, 20 і 22 постанови
Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС від 8 жовтня 1956 р. N 1400 "Про
невідкладні заходи по подоланню відставання шахтного будівництва в
Українській РСР" (абзаци другий і третій підпункту 1, підпункти 5,
7, 10 і 12 пункту 22 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії
України від 12 жовтня 1956 р. N 1275 - ЗП УРСР, 1956 р., N 19 -
20, ст. 196).
   3. Пункт 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 червня 1960 р. N 724 ( v0724400-60 ) "Про встановлення
шестигодинного робочого дня для всіх робітників, зайнятих на
підземних роботах у вугільній, сланцевій та в інших галузях
гірничодобувної промисловості, а також на підземних роботах по
будівництву шахт (рудників), тунелів і метрополітенів" - ЗП СРСР,
1960 р., N 13, ст. 99 (пункт 2 вступної частини постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1960 р.
N 1443-ЗП УРСР, 1960 р., N 8, ст. 125).
   4. Пункт 2, абзаци перший і другий пункту 4, абзац перший
пункту 14, пункти 21 і 23 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і
ВЦРПС від 15 червня 1961 р. N 542 "Про умови оплати праці і форми
матеріального заохочування робітників, керівних працівників і
спеціалістів радгоспів і про оплату праці працівників трестів
радгоспів", а також пункти 5, 6 і 19 (в частині підвищення
тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих обслуговуванням
бруцельозної  худоби)  цієї  постанови  відносно працівників,
переведених на нові умови оплати праці, передбачені постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 17 вересня 1986 р. N 1115
( v1115400-86 ) (пункт 2, абзаци перший і другий пункту 4, абзац
перший пункту 14, пункти 21 і 23 вступної частини постанови ЦК
Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 вересня
1961 р. N 1282 - ЗП УРСР, 1961 р., N 9, ст. 108, а також пункти 5,
6 і 19 вступної частини цієї постанови у відповідних частинах).
 
                    Затверджений
             постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
                від 7 березня 1989 р. N 205
              ПЕРЕЛІК N 2
     постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань
     заробітної плати, що втратили чинність в частині
    підприємств, об'єднань і організацій, переведених
  на нові умови оплати праці, передбачені постановою ЦК КПРС,
          Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
     від 17 вересня 1986 р. N 1115 ( v1115400-86 )
               (Витяг)
 
   1. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 березня 1958 р. N 300 (підпункт 8 пункту 9 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1958 р.
N 470).
   2. Підпункти "б" і "г" пункту 1 постанови ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 2 квітня 1970 р. N 227  "Про
удосконалення системи оплати праці працівників радгоспів та інших
державних підприємств сільського господарства", а також абзац
перший підпункту "в" пункту 1 в частині розміру тарифної ставки
для розрахунку розцінок і абзац другий цього підпункту в частині
затвердження  норм  виробництва  вищестоящими  організаціями
(підпункти 1 "б" і 1 "г" пункту 1 постанови ЦК Компартії України,
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 4 травня 1970 р. N 241, а
також абзац перший підпункту 1 "в" пункту 1 і абзац другий цього
підпункту у відповідних частинах).
   3. Пункт 17 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2
березня 1972 р. N 164 "Про заходи по дальшому  збільшенню
виробництва і поліпшенню якості продукції вівчарства" (підпункт
"д" пункту 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 травня 1972 р. N 210).
   4. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 вересня 1972 р. N 678 "Про додаткові заходи по збільшенню
виробництва та поліпшенню використання кормів" (підпункт 4 пункту
37 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
24 жовтня 1972 р. N 486).
   5. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
31 жовтня 1972  р. N 785 "Про заходи по поліпшенню роботи
комбікормової промисловості" (підпункт 5 пункту 12 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1972 р.
N 572) в частині поширення умов оплати праці, встановлених пунктом
2 (крім останнього абзаца), пунктами 3, 4, 10 - 12 і 18 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 серпня 1958 р. N 897.
   6. Пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 січня 1975 р. N 78 "Про збільшення виробництва і закупок
льону-довгунця,  поліпшення  його  якості  і  про  розвиток
промисловості по первинній переробці льону" (підпункт 6 пункту 8
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня
1975 р. N 178).
   7. Останній абзац пункту 1 і пункт 5 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 6 лютого 1976 р. N 108 ( v0108400-76 ) "Про
надання додаткових пільг працівникам вугільної  і  сланцевої
промисловості і шахтного будівництва", а також пункт 12 цієї
постанови в частині поширення дії останнього абзаца пункту 1 і
пункту 5 цієї постанови (підпункти 1 і 5 пункту 3 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р.
N 137).
   8. Абзац другий постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 січня 1977 р. N 52 "Про часткове поширення на працівників
шахтобудівних  організацій  Міністерства  будівництва  СРСР,
Міністерства  промислового  будівництва  СРСР  і Міністерства
монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР дії постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1976 р. N 108" (абзац
перший розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1977 р.
N 75) в частині поширення дії останнього абзаца пункту 1 і пункту
5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1976 р.
N 108.
   9. Пункт 6 і абзац другий пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 9 червня 1977 р. N 502 "Про надання додаткових
пільг працівникам підприємств, шахтопрохідницьких і ремонтних
організацій системи Міністерства чорної металургії СРСР" (пункт 6
і абзац другий пункту 7 вступної частини постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1977 р. N 443).
   10. Пункти 55 і 56 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 7 вересня 1978 р. N 756 "Про заходи по поліпшенню роботи
вугільної промисловості" (підпункти 20 і 21 пункту 25 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р.
N 467).
   11. Пункт 7 додатка N 1 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР  від  9  серпня 1979 р. N 765 "Про створення єдиної
спеціалізованої агрохімічної служби в країні" (підпункт "в" пункту
4 Заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 11 вересня 1979 р. N 446) в частині оплати
праці працівників районних (міжрайонних) об'єднань.
   12. Пункт 25 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 березня  1981  р.  N  267  "Про  заходи  по  зміцненню
матеріально-технічної бази агрохімічної служби  і  підвищенню
ефективності хімізації    сільського    господарства    в
1981-1985 роках" - ЗП СРСР, 1981 р., N 13, ст. 77 (підпункт "г"
пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 квітня 1981 р. N 197 - ЗП УРСР, 1981 р., N 7, ст. 51) в частині
умов оплати праці, передбачених пунктом 2 постанови ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 квітня 1971 р. N 222.
   13. Пункт 1 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 вересня 1981 р. N 888 "Про підвищення тарифних ставок і
посадових окладів та вдосконалення організації заробітної плати
робітників і службовців вугільної (сланцевої) промисловості і
шахтного будівництва" (пункт 1 вступної частини постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1981 р.
N 480).
   14. Абзац третій пункту 2 і пункт 5 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 435 "Про заходи по
посиленню матеріальної заінтересованості працівників сільського
господарства у збільшенні виробництва продукції і підвищенні її
якості" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 91, а також абзац другий
пункту 2 цієї постанови в частині розміру тарифної ставки для
розрахунку розцінок (абзац третій пункту 2 і пункт 4 вступної
частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
3 червня 1982 р. N 308 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 67, а також
абзац другий пункту 2 вступної частини  цієї  постанови  у
відповідній частині).
   15. Абзаци перший, другий і четвертий підпункту "а" пункту 4
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р.
N 438 "Про дальше зміцнення колгоспів і радгоспів керівними
кадрами і спеціалістами, підвищення їх ролі та відповідальності у
розвитку сільськогосподарського виробництва" - ЗП СРСР, 1982 р.,
N 17, ст. 94 (абзаци перший, другий і четвертий підпункту 2 "а"
пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
3 червня 1982 р. N 309 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 68).
   16. Підпункт "в" пункту 7, підпункти "а" і "б" пункту 8
постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 19 серпня
1982 р. N 767 "Про заходи по дальшому підвищенню продуктивності
праці на підприємствах легкої промисловості на основі всемірного
поширення  бригадної форми організації праці, досвіду роботи
передових робітників по збільшенню зон обслуговування устаткування
і зниженню трудових затрат на виготовлення продукції" (підпункти 2
"в", 3 "а" і 3 "б" пункту 5 постанови ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 вересня 1982 р. N 459).
   17. Абзац п'ятий пункту 22 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 8 квітня 1987 р. N 427 "Про заходи по дальшому
вдосконаленню роботи житлово-комунального господарства в країні" -
ЗП СРСР, 1987 р., N 27, ст. 92 (абзац п'ятий пункту 11 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р.
N 175 - ЗП УРСР, 1987 р., N 9, ст. 60) в частині поширення дії
пункту 3, абзаца другого пункту 6 і підпункту "в" пункту 8
постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 січня 1985 р. N 87.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка