Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду агропромислового комплексу Української РСР


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 18 листопада 1989 р. N 283
                Київ
        Про Раду агропромислового комплексу
             Української РСР
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Покласти на Раду агропромислового  комплексу  Української
РСР, створену  постановою Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня
1989 р., N 253 ( 253-89-п ):
   координацію діяльності  міністерств,   відомств   УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по
продовольчому забезпеченню населення, розв'язанню міжгалузевих
проблем, виявленню й використанню резервів для збільшення випуску
продовольчих товарів, підвищенню  їх  якості  та  розширенню
асортименту,  скороченню втрат продукції при її виробництві,
заготівлях, переробці і реалізації;
   здійснення контролю за виконанням рішень Партії і Уряду з
питань розвитку сільського господарства, харчової і переробної
промисловості, реалізації  державних  планів  економічного  і
соціального розвитку УРСР, природоохоронних заходів, ефективного
використання виробничого та наукового  потенціалу,  трудових,
земельних   і  фінансових  ресурсів,  інженерно-технічного
обслуговування та матеріального забезпечення колгоспів, радгоспів,
інших підприємств і організацій агропромислового комплексу;
   розробку та здійснення заходів по вдосконаленню економічних
відносин і управління в агропромисловому комплексі, освоєнню
нового механізму господарювання, проведенню в життя соціальної
політики на селі;
   попередній розгляд підготовлених Держпланом УРСР проектів
планів розвитку агропромислового комплексу в цілому та галузей, що
входять до нього, проектів балансів і планів розподілу продукції
сільського  господарства  та  харчових  галузей промисловості
сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин і тварин та інших ресурсів;
   удосконалення наукового забезпечення та формування єдиної
політики науково-технічного прогресу агропромислового комплексу,
контроль за реалізацією цільових комплексних науково-технічних
програм, підготовкою й підвищенням  кваліфікації  працівників
агропромислового комплексу;
   підготовку пропозицій   з  питань  дальшого  розвитку
агропромислового комплексу ддя внесення їх до Ради Міністрів УРСР.
   2. Рада агропромислового комплексу Української РСР з метою
виконання покладених на неї завдань:
   розглядає на  своїх  засіданнях  питання,  пов'язані  з
виробництвом сільськогосподарської продукції  та  продовольчих
товарів,  заготівлями  і  поставками їх в загальносоюзний і
республіканський фонди, вживає необхідних заходів для забезпечення
виконання міністерствами, відомствами УРСР та виконкомами місцевих
Рад народних депутатів відповідних рішень;
   приймає за пропозиціями Держплану УРСР і Держпостачу УРСР
рішення   про   зміну   строків  та  обсягів  поставок
матеріально-технічних ресурсів залежно від умов, що складаються,
по  областях  в  межах  виділених  фондів, та розподіл між
міністерствами і  відомствами  агропромислового  комплексу  і
областями додатково виділених мінеральних добрив, хімічних засобів
захисту рослин, техніки, нафтопродуктів та інших ресурсів;
   вносить пропозиції до Ради Міністрів УРСР про уточнення
проектів  планів  розвитку галузей агропромислового комплексу
виходячи з  необхідності  забезпечення  пропорціонального  та
збалансованого їх розвитку, а також проектів балансів і планів
розподілу продукції сільського господарства та харчових галузей
промисловості;
   попередньо розглядає проекти нормативних актів, які вносяться
до Ради Міністрів УРСР, з питань, пов'язаних з діяльністю галузей
гропромислового комплексу;
   заслуховує звіти  міністерств і відомств агропромислового
комплексу та інших організацій щодо розв'язання продовольчої
проблеми,  забезпечення  дотримання  законів,  удосконалення
економічних відносин та вживає заходів до усунення виявлених
недоліків;
   розглядає за поданням Державного комітету УРСР по цінах,
заінтересованих міністерств і відомств УРСР та облвиконкомів
проекти закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та
вносить відповідні пропозиції до Ради Міністрів УРСР;
   розглядає пропозиції  про  вдосконалення  галузевої  і
територіальної структури управління агропромисловим комплексом,
поглиблення  і  розвиток  міжгалузевих  виробничо-економічних
зв'язків, спеціалізацію та концентрацію виробництва;
   координує роботу по прискоренню науково-технічного прогресу в
галузях агропромислового комплексу, розглядає на конкурсній основі
проекти  цільових комплексних програм і визначає порядок їх
фінансування та матеріально-технічного забезпечення, організує
проведення експертизи наукових розробок і проектів, узагальнення
та вивчення передових вітчизняних і зарубіжних досягнень, здійснює
контроль за впровадженням розробок у виробництво;
   розглядає питання  дальшого  розвитку підсобних сільських
господарств підприємств і організацій,  орендних  колективів,
селянських господарств, а також особистих підсобних господарств
громадян.
   У своїй практичній роботі по виконанню поставлених перед
Радою завдань вона спирається на міністерства і відомства УРСР, що
входять до складу агропромислового комплексу, а також на ради
обласних агропромислових формувань, координуючи і контролюючи їх
діяльність з питань, пов'язаних з  підвищенням  ефективності
сільськогосподарського  виробництва,  харчової  та  переробної
промисловості.
   Рада має в своєму розпоредженні матеріальні і фінансові
резерви, необхідні для розв'язання окремих проблем, що виникають в
ході реалізації планів, а також для  організації  виконання
непередбачених робіт.
   3. Рада агропромислового комплексу УРСР приймає в межах своєї
компетенції рішення, що видаються у вигляді розпоряджень Ради
Міністрів УРСР.
   4. Затвердити Першого заступника Голови Ради Міністрів УРСР
т.Коломійця Ю.П. головою Ради агропромислового комплексу УРСР.
   Тов.Коломійцю Ю.П. внести пропозиції про персональний склад
Ради.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 22
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка