Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 7 грудня 1989 р. N 302
               Київ
 
Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР
         "Про мови в Українській РСР"
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам Рад народних
депутатів разом з творчими спілками та громадськими організаціями,
засобами масової інформації розгорнути роботу по впровадженню з
1 січня 1990 р.  Закону  УРСР  "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ). Забезпечити всебічне й аргументоване роз'яснення та
глибоке вивчення вказаного Закону в  трудових  колективах  і
навчально-виховних  закладах,  серед  усіх  верств  населення
республіки, широко використовуючи при цьому положення ленінської
національної політики, матеріали вересневого (1989 р.) Пленуму ЦК
КПРС і жовтневого (1989 р.) Пленуму ЦК Компартії України, десятої
сесії Верховної Ради УРСР одинадцятого скликання.
   2. Для розробки "Державної програми розвитку української мови
та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000
року" створити Республіканську комісію в складі тт. Орлик М.А.
(голова), Лукінова І.І., Павличка Д.В., Фоменка М.В. (заступники
голови),  Балагури О.І.,  Бірова А.О.,   Бровченка  В.Я.,
Данченка С.В., Дзюби  І.М.,  Дяченка Ю.П.,  Казмірука В.Ф.
(відповідальний  секретар),  Коваленка  О.М., Костюка О.Г.,
Кулика В.В.,  Мушкетика Ю.М.,  Несміха В.Д., Олененка Ю.О.,
Охмакевича  М.Ф.,    Пархоменка  В.Д.,     Попова В.П.,
Русанівського  В.М.,   Скопенка  В.В.,   Стефанюка В.С.,
Товарницького В.І., Толочка П.П., Федорова Л.Г.,  Шевченка В.П.,
Шевченка М.Ф.,  Шинкарука В.І., Шульги М.О.
   Дозволити голові Республіканської комісії залучати вчених і
спеціалістів (з тимчасовим увільненням від виконання обов'язків за
основним місцем роботи) для підготовки матеріалів до проекту
вказаної програми.
   Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
створити обласні й міські комісії по розробці конкретних планів
впровадження статей Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ) у відповідних регіонах. Узагальнені пропозиції з
урахуванням громадської думки подати Республіканській комісії до
10 квітня 1990 року.
   Республіканській комісії внести проект Державної програми до
Ради Міністрів УРСР у травні 1990 року.
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам Рад народних
депутатів, підприємствам, установам та організаціям здійснити
першочергові заходи, що випливають із введення в дію з 1 січня
1990 р. Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).  З
цією метою, зокрема:
   створювати учням, студентам і трудящим необхідні умови для
вивчення української, інших національних мов або поглибленого
оволодіння ними шляхом організації окремих класів і груп у
навчально-виховних  закладах,  курсів,  гуртків та студій на
підприємствах, в установах й організаціях. Витрати на цю мету
рекомендуються провадити за рахунок відповідно асигнувань, що
виділяються на утримання закладів народної освіти, чи коштів фонду
соціального розвитку;
   при заміні непридатних для використання, виготовленні нових
вивісок назв державних і громадських органів, підприємств, установ
і організацій написи на них виконувати української мовою, з
правого боку (або внизу) їх можна подавати в перекладі іншою
мовою;  назв населених пунктів, адміністративно-територіальних
одиниць, вулиць, майданів, річок і т. ін., - українською мовою, їх
можна передавати також національною мовою більшості населення тієї
чи іншої місцевості; печаток, штампів і штемпелів, офіційних
бланків, української або українською і російською мовами.
   Держагропрому УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР,
Міністерству лісової промисловості УРСР, Міністерству побутового
обслуговування населення УРСР, іншим міністерствам і відомствам
УРСР зажадати від підприємств при розміщенні чергових замовлень на
виготовлення товарних знаків, засобів маркування товарів, етикеток
та інструкцій щодо користування цими товарами написи на них
виконувати українською мовою.
   Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі забезпечувати дотримання вимог вказаного Закону
при друкуванні текстів офіційних оголошень, повідомлень, плакатів,
афіш, реклами тощо.
   Міністерству зв'язку  УРСР  розмістити  замовлення  на
виготовлення конвертів, листівок, бланків і т. ін., написи на яких
виконано українською та російською мовами, для забезпечення ними з
1 січня 1990 р. у достатній кількості поштових відділень та інших
підприємств зв'язку.
   Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі, Академії наук УРСР, Міністерству народної
освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР забезпечити підготовку та видання до 1990/91 навчального року
необхідними  тиражами  навчальних  програм  і  підручників,
наочно-методичних посібників, словників та розмовників, а також
літератури з питань діловодства й ділового мовлення.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                 В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 28
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка