Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регламент роботи Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР по розслідуванню всього кола проблем, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, а також дій посадових осіб по приховуванню інформації від народу України


 
            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    Про регламент роботи Тимчасової депутатської комісії
     Верховної Ради Української РСР по розслідуванню
      всього кола проблем, пов'язаних з аварією на
       Чорнобильській АЕС, а також дій посадових
    осіб по приховуванню інформації від народу України
   ( Додатково див. Постанову ВР N 118/94-ВР від 15.07.94 ) 
 
   На виконання постанови Верховної Ради Української РСР "Про
невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків
Чорнобильської катастрофи" ( 95-12 ) від 1 серпня 1990 року
утворено Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради Української
РСР. Для визначення її повноважень Президія Верховної  Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити регламент роботи Тимчасової  депутатської
комісії відповідно до доручення, визначеного постановою Верховної
Ради Української РСР від 1 серпня 1990 року.
   2. Тимчасовій депутатській комісії надається право:
   - вимагати від державних органів, посадових осіб підприємств,
установ, громадських та інших організацій Української РСР, а також
союзного підпорядкування, розташованих на території республіки,
представлення всіх документів, матеріалів та інформації,  що
стосуються аварії на Чорнобильській АЕС та пов'язаних з нею в
наступному подій;
   - опитувати та брати письмові пояснення від посадових осіб
Української РСР, причетних до подій, пов'язаних з аварією на
Чорнобильській АЕС та її наслідками;
   - запитувати від посадових осіб,  державних  органів,
підприємств, установ, громадських організацій СРСР,  союзних
республік та будь-яких осіб Української РСР дані та письмові
пояснення, що стосуються аварії на Чорнобильській  АЕС  та
пов'язаних з нею в наступному подій;
   - вносити пропозиції Голові Верховної Ради Української РСР
щодо звернення у міжнародні організації з проханням про надання
документів і інформації, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою;
   - залучити до роботи експертів і фахівців, праця яких
оплачується за рахунок республіканського бюджету;
   - вносити на розгляд сесії Верховної Ради Української РСР
пропозиції про доручення правоохоронним органам республіки щодо
проведення ними необхідних слідств та інших заходів за матеріалами
роботи Тимчасової депутатської комісії.
   3. Документи, матеріали та інформація, що стосуються аварії
на Чорнобильській АЕС та пов'язаних з нею в наступному подій, на
письмовий запит Тимчасової депутатської  комісії  подаються
посадовими особами,  державними  органами,  підприємствами,
установами, громадськими та іншими організаціями Української РСР
не пізніш як за десять днів.  Запит підписує голова, його
заступник або секретар Тимчасової депутатської комісії.
   4. Посадові особи, інші працівники  державних  органів,
підприємств,  установ,  представники  громадських  та  інших
організацій Української РСР зобов'язані з'явитись на  вимогу
Тимчасової депутатської комісії і дати вичерпну інформацію та
пояснення з питань, пов'язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та
її наслідками. У цьому випадку зазначеним особам надсилається
запрошення, підписане головою, його заступником або секретарем
Тимчасової депутатської комісії із зазначенням куди, на який час,
з приводу якого питання і з якими документами викликається особа.
   5. За неповагу  до  Тимчасової  депутатської  комісії
(непредставлення документів, матеріалів, інформації,  наказів,
грубість у ставленні до членів комісії, неявка без поважних причин
на засідання комісії) до посадових осіб можуть застосовуватися
такі заходи впливу:
   - попередження;
   - внесення подання у відповідні державні і громадські органи
про звільнення з посади.
   6. Засідання Тимчасової депутатської комісії є правочинним,
якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення приймаються
простою більшістю голосів членів Тимчасової депутатської комісії.
   7. У разі потреби забезпечується особиста безпека членів
Тимчасової депутатської  комісії  відповідно  до  чинного
законодавства.
   8. Встановити строк повноважень Тимчасової  депутатської
комісії до закінчення розслідування та прийняття відповідного
рішення Верховною Радою Української РСР.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР         Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 26 грудня 1990 року
   N 595-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка