Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"


 
            П О С Т А Н О В А
            ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
 
N 1541-1 від 06.06.90
 
vd900606 vn1541-1
 
      Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про
     внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про
            кооперацію в СРСР"
 
   Верховна Рада СРСР п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон СРСР "Про внесення змін і доповнень до
Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" ( v1540400-90 ) з 1 жовтня
1990 року.
   2. Надалі до приведення законодавства Союзу РСР, союзних і
автономних республік у відповідність із Законом СРСР "Про внесення
змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" чинне
законодавство застосовується, оскільки воно не суперечить цьому
Законові. Видані до введення в дію названого Закону рішення Уряду
СРСР, урядів союзних і автономних республік у питаннях, які згідно
із Законом можуть регулюватися тільки законодавчими актами, діють
надалі до прийняття відповідних законодавчих актів.
   3. Закон СРСР "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР
"Про кооперацію в СРСР" застосовується до правовідносин, які
виникнуть після введення в дію Закону, тобто з 1 жовтня 1990 року.
   Щодо правовідносин, які виникли до 1 жовтня 1990 року, Закон
СРСР "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію
в СРСР" застосовується до тих прав та обов'язків, які виникнуть
після введення в дію Закону.
   4. Встановити,  що  державній  реєстрації  в  порядку,
передбаченому Законом СРСР "Про кооперацію в СРСР", підлягають
кооперативи (філії, відділення), створювані після 1 жовтня 1990
року.
   Зміни і  доповнення,  внесені  до  статуту  кооперативу,
створеного  до 1 жовтня 1990 року, підлягають погодженню з
виконавчим комітетом місцевої Ради  народних  депутатів,  що
зареєстрував кооператив, відповідно до статті 11 Закону СРСР "Про
кооперацію в СРСР".
   Спілки  (об'єднання)  кооперативів  підлягають  державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством союзних і
автономних республік, незалежно від часу їх створення.
   5. Раді Міністрів СРСР до 1 жовтня 1990 року:
   розробити і внести на розгляд Верховної Ради СРСР перелік
видів діяльності, якими не мають права займатися кооперативи;
   визначити види діяльності, якими кооперативи мають право
займатися тільки на підставі ліцензій, а також порядок видачі цих
ліцензій.
   6. Кооперативи, створені до 1 жовтня 1990 року, зобов'язані
одержати ліцензію, якщо вони провадять діяльність, яка передбачена
переліком, прийнятим у порядку, встановленому пунктом 1 статті З
Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".
   7. Страховий (резервний) фонд кооперативів,  передбачений
статтею    20    Закону  СРСР "Про  кооперацію в СРСР"
( v8998400-88 ),  створюється  кооперативами в 1991 році за
підсумками їхньої діяльності за 1990 рік.
   8. Місцевим  Радам  народних  депутатів вжити необхідних
заходів:
   для реалізації статей 19 і 40 Закону СРСР "Про кооперацію в
СРСР", які надають право Радам народних депутатів встановлювати
граничні рівні цін (тарифів) на основні споживчі товари (послуги),
що їх виробляють і реалізовують кооперативи,  та  визначати
співвідношення  кількості осіб, які залучаються до роботи у
кооперативі  за  трудовим  договором,  і  кількості  членів
кооперативів;
   для виконання Постанови Верховної Ради СРСР від 17 жовтня
1989 року "Про впорядкування торговельно-закупівельної діяльності
кооперативів і регулювання  цін  на  товари  (послуги),  що
реалізуються кооперативами населенню та організаціям" (Відомості
З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, 1989 р.,
N 19,  ст.  353)  про  заборону  кооперативам  провадити
торговельно-закупівельну і посередницьку діяльність, пов'язану із
скуповуванням у роздрібній та оптовій мережі державної торгівлі і
споживчої кооперації промислових і продовольчих товарів та їх
перепродажем.
   9. Рекомендувати  Верховним  Радам  союзних і автономних
республік привести законодавство союзних і автономних республік у
відповідність із Законом СРСР "Про внесення змін і доповнень до
Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".
 
   Голова
 Верховної Ради СРСР                 А.ЛУК'ЯНОВ
 
 Москва, Кремль. 6 червня 1990 р.
      N 1541-I.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка