Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань діяльності агропромислового комплексу


 
            П О С Т А Н О В А
         РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    Про зміну та визнання такими, що втратили чинність,
      деяких рішень Уряду УРСР з питань діяльності
          агропромислового комплексу
 
   У зв'язку з  прийняттям  Закону  Української  РСР  "Про
пріоритетність соціального  розвитку  села та агропромислового
комплексу в народному господарстві  України"  Рада  Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду УРСР
(додаються).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункт 44 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 30 червня 1966 р. N 520 "Про широкий розвиток меліорації
земель для одержання високих і сталих урожаїв зернових та інших
сільськогосподарських культур  в  Українській  РСР" (ЗП УРСР,
1966 р., N 7, ст. 73);
   пункт 25 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1967 р.
N 546 "Про передачу додатково на вирішення міністрів і керівників
відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської
міських Рад депутатів трудящих питань господарського і культурного
будівництва" (ЗП УРСР, 1967 р., N 8, ст. 93);
   пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 19 жовтня 1982 р. N 501 "Про заходи по дальшому поліпшенню
житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя
сільського населення" (ЗП УРСР, 1982 р., N 10, ст. 83);
   пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 жовтня 1989 р.
N 264 "Про дальший розвиток та підвищення ефективності аграрної
науки  у вирішенні проблеми збільшення виробництва продуктів
харчування в республіці".
   3. Держагропрому  УРСР,  Міністерству  юстиції  УРСР,
Міністерству фінансів  УРСР,  Державному  комітетові  УРСР по
економіці, Міністерству праці УРСР, Республіканському акціонерному
комерційному агропромисловому  банку "Україна" разом з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами  УРСР продовжити
роботу по приведенню чинних законодавчих та інших нормативних
актів Української РСР у відповідність із зазначеним Законом.
 
   Заступник Голови Ради Міністрів УРСР       К.МАСИК
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР       В.ПЄХОТА
   м. Київ, 21 грудня 1990 р.,
       N 378
                        Затверджені
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 21 грудня 1990 р. N 378
               ЗМІНИ,
      що вносяться до рішень Ради Міністрів УРСР
        з питань агропромислового комплексу
 
   1. У постанові Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1955 р.
N 1304 "Про форми зведеного плану розвитку сільського господарства
по колгоспах і радгоспах УРСР" (ЗП УРСР, 1955 р., N 19-20,
ст. 114):
   а) визнати такими,  що втратили чинність, пункт 1, абзац
перший пункту 3;
   б) у пункті 2 виключити слова: "за зазначеними формами";
   в) з абзаца  другого  пункту  3  виключити  слова:  "у
відповідності з зазначеними формами".
   2. У  пункті 14 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 16 травня 1967 р. N 320 "Про невідкладні заходи
по захисту грунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР"
(ЗП УРСР, 1967 р. N 5, ст. 47):
   а) з абзаца першого після слова "робіт" виключити слова до
кінця речення;
   б) доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Протиерозійні заходи    здійснювати    за   рахунок
республіканського та місцевого бюджетів".
   3. У пункті 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 серпня
1977 р. N 438 "Про стан та заходи по поліпшенню будівництва і
використання будинків для переселенців";
   а) у підпункті "є" виключити слова "і  власних  коштів
колгоспів і радгоспів";
   б) визнати таким, що втратив чинність підпункт "з".
   4. Пункт 2 Правил бронювання жилих приміщень в Українській
РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 9 вересня
1985 р. N 342 ( 342-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 9, ст. 74),
доповнити після третього абзаца абзацом четвертим такого змісту:
   "при виїзді на роботу в трудонедостатню сільську місцевість
- на обумовлений договором строк".
   Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка