Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Основні напрями економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік


            П О С Т А Н О В А
         ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
      Про Основні напрями економічного і соціального
         розвитку Української РСР на 1991 рік
 
   Розглянувши  Основні  напрями економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1991 рік, подані Радою Міністрів
УРСР, та враховуючи особливе значення 1991 року як початкового
етапу реалізації програми стабілізації народного господарства і
переходу  до  ринкових відносин і керуючись Декларацією про
державний суверенітет України ( 55-12 ) та Законом Української
РСР "Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ),
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної  Республіки
п о с т а н о в л я є:
   1. Погодитися з поданими Радою Міністрів Української РСР
Основними  напрямами  економічного  і  соціального  розвитку
Української РСР на 1991 рік з урахуванням зауважень, пропозицій та
висновків постійних комісій Верховної Ради Української РСР.
   2. Визначити на 1991 рік такі найважливіші завдання розвитку
економіки республіки:
   стабілізація соціально-економічної  ситуації  за  рахунок
оздоровлення фінансів, кредитного і грошового обігу, збалансування
доходів і витрат населення, нормалізації споживчого ринку на
основі розширення виробництва товарів народного споживання і
надання платних послуг, збереження існуючих господарських зв'язків
між підприємствами, зміцнення договірної, фінансової та трудової
дисципліни;
   поступовий перехід  до  ринкової  економіки  на  базі
роздержавлення та приватизації власності, проведення активної
антимонопольної політики, створення рівних економічних і правових
умов для функціонування різних форм власності і господарювання,
розвитку конкуренції та підприємництва;
   розширення сфери застосування регульованих цін, зменшення
дотації з бюджету на відшкодування різниці в цінах з одночасним
введенням  надійної системи соціального захисту населення та
реалізація цільових програм ефективної зайнятості населення;
   прискорення реалізації  Державної  союзно-республіканської
програми невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС на 1990-1992 роки та поліпшення в цілому
екологічної ситуації на Україні;
   здійснення організаційно-економічних і правових заходів для
забезпечення  пріоритетності  соціального  розвитку  села  та
агропромислового комплексу республіки.
   3. Міністерствам,  відомствам,  місцевим  Радам  народних
депутатів забезпечити зростання фізичних обсягів виробництва всіх
видів продукції, як основи зростання матеріального добробуту
населення республіки.
   4. Вважати обов'язковим для підприємств  і  організацій,
розташованих на території республіки, незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форм власності, виконання встановленого Радою
Міністрів Української РСР єдиного державного замовлення.
   Органам Держарбітражу  УРСР  забезпечити  захист  прав
підприємств по виконанню ними єдиного держзамовлення Української
РСР.
   5. Забезпечити в 1991 році досягнення народним господарством
республіки таких основних показників економічного і соціального
розвитку Української РСР:
   зростання національного доходу
   виробленого, у процентах до 1990 року      101,7
   використання національного доходу,
   в процентах:
   для поточного споживання і
   невиробничого будівництва            90,1
   для розширеного відтворення
   та інших цілей                 9,9
   зростання продуктивності суспільної
   праці, у процентах до 1990 року         102,2
   зростання виробництва предметів
   споживання у промисловості (група "Б")
   у процентах до 1990 року            104
   6. Раді Міністрів Української РСР на базі Основних напрямів
економічного і соціального розвитку Української РСР затвердити на
1991 рік показники економічного і соціального розвитку і до 15
січня 1991 року довести їх до виконкомів обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерств і
відомств, міжгалузевих державних об'єднань, асоціацій, концернів.
   7. Раді  Міністрів Української РСР, виконавчим комітетам
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів забезпечити практичне здійснення наміченої програми
переходу Української РСР до ринкової економіки.
   8. Раді Міністрів УРСР в 1991 році внести на  розгляд
Верховної  Ради  Української  РСР  пропозиції про підвищення
заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства та
про  нові  тарифи  на  водоспоживання,  водовідведення  і
теплопостачання.
   9. Заслухати в січні 1991 року на засіданні Верховної Ради
Української  РСР  доповідь Ради Міністрів УРСР про механізм
соціального захисту населення та по підсумках роботи за I квартал
- доповіді Державного комітету УРСР по економіці і Міністерства
фінансів УРСР про хід виконання планів економічного і соціального
розвитку та бюджету республіки.
 
 
 Голова Верховної Ради
 Української РСР                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 25 грудня 1990 року
     N 578-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка