Законы Украины

Новости Партнеров
 

Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через право"


             Резолюція (90) 6
     щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію
          "За демократію через право"
         (прийнята Комітетом Міністрів
         10 травня 1990 року на 86 Сесії)
     ( Про приєднання до Часткової Угоди див. Закон
      N 547/96-ВР від 22.11.96 )
   Представники у Комітеті Міністрів від Австрії,  Бельгії,
Кіпру,  Данії, Фінляндії, Франції, Греції, Ірландії, Італії,
Люксембургу, Мальти, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Іспанії,
Швеції, Швейцарії та Туреччини,
   беручи до уваги Резолюцію, прийняту на  Конференції  із
заснування Комісії "За демократію через право" (Венеція, 19-20
січня 1990 року), на якій було утворено Європейську Комісію "За
демократію через право" на два роки перехідного періоду;
   зважаючи на  те,  що  учасники  Конференції  запросили
уповноважені органи Ради Європи, які, проконсультувавшись із
Комісією, мають розглянути пропозиції щодо визначення та розвитку
інституційних зв'язків між останньою та Радою Європи;
   вітаючи той факт, що багато Держав-членів заявило про свій
намір взяти участь у роботі Комісії;
   вважаючи, що  Європейська  Комісія  слугуватиме  основним
інструментом розвитку демократії в Європі;
   беручи до уваги рішення, прийняте 23 квітня 1990 року, яким
Комітет Міністрів одностайно уповноважив  Держави-члени,  які
бажають виконувати ці завдання через Часткову Угоду у складі Ради
Європи,
   вирішили утворити Європейську Комісію "За демократію через
право", яка у своїй діяльності керується Статутом, що додається у
цьому документі;
   погодилися переглянути до 31 грудня 1992 року інституційні
зв'язки між Комісією та Радою Європи у світі набутого досвіду і,
зокрема, з метою їх зміцнення, залучивши, якщо необхідно, членів
Комісії до виконання міжурядової програми Ради Європи.
 
                    Додаток до Резолюції (90) 6
          Статут Європейської комісії
          "За демократію через право"
               Стаття 1
   1. Європейська  Комісія  "За  демократію через право" є
консультативним органом, який співпрацює з Державами - членами
Ради Європи та державами, зокрема, Центральної та Східної Європи,
які не є членами Ради. Її особливою сферою діяльності є гарантії,
що пропонуються правом на службу демократії. Вона здійснює такі
завдання:
   - вивчення  їхніх правових систем, особливо з метою їх
зближення;
   - роз'яснення їхньої правової культури:
   - розгляд проблем, які виникають у роботі демократичних
інституцій, та зміцнення і розвиток цих інституцій.
   2. У своїй діяльності Комісія віддає перевагу:
   a) конституційним, законодавчим та адміністративним принципам
і методам, що сприяють підвищенню ефективності і  зміцненню
демократичних інституцій, та принципові верховенства права;
   b) громадянським правам і свободам,  особливо  тим,  що
стосуються участі громадян у діяльності цих інституцій;
   с) внескові органів місцевого та регіонального самоврядування
в розвиток демократії.
               Стаття 2
   1. Без ущемлення компетенції органів Ради Європи Комісія може
з власної ініціативи проводити дослідження і, якщо необхідно,
розробляти проекти законів, рекомендацій та міжнародних договорів.
Усі пропозиції Комісії можуть обговорюватися  та  прийматися
статутними органами Ради Європи.
   2. Комісія дає висновки на запит Парламентської Асамблеї,
Генерального Секретаря або будь-якої Держави - члена Ради Європи,
зроблений через Комітет Міністрів у тому його складі, який
становить тільки Держави - сторони цієї Часткової Угоди (далі -
Комітет Міністрів).
   3. Будь-яка держава, що не є членом Ради, а також будь-яка
міжурядова  організація  можуть  використовувати  діяльність
Комісії, зробивши   запит до Комітету Міністрів з метою отримати
його згоду.
   4. У  своїй діяльності Комісія співпрацює з Міжнародним
інститутом за демократію, який  було  створено  під  егідою
Страсбурзької конференції з питань парламентської демократії.
   5. Крім того, Комісія може встановити зв'язки з інституціями
та центрами документації, навчання і досліджень.
               Стаття 3
   1. Комісія складається з незалежних експертів, які завдяки
своєму досвіду роботи в демократичних інституціях або внеску в
розвиток  правничої  та  політичної науки здобули міжнародне
визначення.
   2. Експерти, що входять до складу Комісії, призначаються
Державами - членами Ради Європи, що є сторонами Часткової Угоди, -
по одному від кожної країни. Вони обіймають посади протягом
чотирьох років і можуть бути призначені повторно. Президент
Парламентської Асамблеї та Президент Джюнта Області Венето або
їхні представники можуть брати участь у роботі Комісії.
   3. Одностайним рішенням Комітет Міністрів може дозволити
будь-якій європейській державі, що не є членом Ради Європи, брати
участь  у  роботі  Комісії.  Після  консультацій з Комісією
заінтересована держава може призначити асоційованого члена або
спостерігача у Комісію.
   4. Будь-якій іншій державі може бути запропоновано призначити
спостерігача на тих самих умовах.
   5. Будь-яка держава, яка призначила члена або асоційованого
члена, може призначити його замісника. Умови, за яких замісник
може брати участь у роботі Комісії, визначаються регламентом
Комісії.
               Стаття 4
   1. Комісія обирає з поміж своїх членів бюро, що складається з
президента, віце-президентів та чотирьох інших членів. Строк
перебування на посаді президента, віце-президентів та чотирьох
інших членів бюро - два роки; проте строк перебування на своїх
посадах одного з віце-президентів та двох інших членів бюро,
призначених під час перших виборів шляхом жеребкування, спливає в
кінці одного року. Президент, віце-президент та члени бюро можуть
бути переобрані.
   2. Президент головує під час роботи Комісії та представляє її
у зовнішніх відносинах. Коли президент неспроможний виконувати
обов'язки голови, його заміщають віце-президенти.
   3. У разі необхідності президент скликає Комісію на пленарне
засідання та визначає місце його проведення. Для вирішення окремих
питань Комісія може утворювати спеціальні колегії.
   4. Процедура та методи своєї роботи Комісія встановлює у
регламенті, а також приймає рішення щодо способів інформування про
свою  діяльність.  Робочими  мовами Комісії є англійська та
французька.
               Стаття 5
   1. Якщо вважається за необхідне, Комісія може скористатися
допомогою консультантів, зокрема компетентних у галузі права чи
інституційної практики відповідних країни чи країн.
   2. Інколи Комісія може також заслухати або запросити до
участі у своїй роботі будь-яку компетентну особу або неурядову
організацію, які займаються питаннями зі сфери компетенції Комісії
і можуть допомогти Комісії у вирішенні її завдань.
               Стаття 6
   1. Витрати, пов'язані з виконанням програми діяльності, та
загальні витрати секретаріату покриваються з бюджету Часткової
Угоди, який формується державами - членами Часткової Угоди і
регулюється тими самими правилами фінансування, що передбачені для
інших бюджетів Ради Європи.
   2. Крім того, Комісія може приймати добровільні внески, які
залишаються на спеціальному рахунку, відкритому згідно зі статтею
4.2 Фінансового регламенту Ради Європи. Інші добровільні внески
можуть робитися для фінансування спеціальних досліджень.
   3. Область Венето безоплатно надає у розпорядження Комісії
місце для її штаб-квартири. Витрати, пов'язані з діяльністю
місцевого секретаріату та функціонуванням штаб-квартири Комісії,
беруть на себе Область Венето та уряд Італії відповідно до умов,
які погоджують між собою ці власті.
   4. Проїзд та проживання кожного члена Комісії оплачує та
держава, яка його призначає.
               Стаття 7
   Раз на рік Комісія надсилає Комітетові Міністрів доповідь про
свою діяльність, що включає також плани на майбутнє.
               Стаття 8
   1. Комісія допомагає Генеральний Секретаріат Ради Європи,
який  також  забезпечує  взаємодію з персоналом, призначеним
італійськими властями для роботи у штаб-квартирі Комісії.
   2. Персонал, призначений італійськими властями для роботи у
штаб-квартирі Комісії, не вважається персоналом Ради Європи.
   3. Штаб-квартира Комісії знаходиться у місті Венеція.
               Стаття 9
   1. Комітет Міністрів може прийняти поправки до цього статуту
більшістю голосів, що передбачена у статті 20 пункті d Статуту
Ради Європи ( 994_001 ), проконсультувавшись із Комісією.
   2. Комісія може запропонувати до цього статуту поправки, які
Комітет Міністрів приймає згаданою вище більшістю голосів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка