Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про співробітництво між Міністерством Закордонних Справ Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством Закордонних Справ Республіки Мальта


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ уКРАЇНИ
               Протокол
   про співробітництво між Міністерством  Закордонних
   Справ Української Радянської Соціалістичної Республіки
    та Міністерством Закордонних Справ Республіки Мальта
 
   Міністерство Закордонних  Справ  Української  Радянської
Соціалістичної  Республіки  та Міністерство Закордонних Справ
Республіки Мальта, що іменуються нижче Сторонами,
   бажаючи сприяти зміцненню співробітництва та безпеки в Європі
відповідно до Статуту ООН ( 995_010 ), Заключного Акта Наради з
безпеки та співробітництва в Європі, Паризької Хартії для Нової
Європи ( 995_058 ) та інших документів НБСЄ,
   прагнучи також сприяти ефективному втіленню в життя положень
Спільної українсько-мальтійської заяви ( 470_003 ), підписаної
сьогодні,
   вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обміну
думками з міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес,
   домовились про нижченаведене:
               Стаття 1
   Сторони проводитимуть    консультації    з    питань
українсько-мальтійських відносин, зокрема розвитку двостороннього
співробітництва в політичній, науково-технічній, культурній, а
також екологічній і гуманітарній галузях. В цьому контексті
проводитимуться регулярні консультації з питань імплементації
положень двосторонніх  українсько-мальтійських  документів  та
багатосторонніх угод, учасницями яких є обидві Сторони.
               Стаття 2
   Сторони проводитимуть  в  міру  необхідності  і  потреби
консультації з міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.
Ці консультації, зокрема, охоплюватимуть такі галузі:
   - питання зміцнення європейського миру  і  стабільності,
довір'я і формування нових загальноєвропейських структур безпеки і
співробітництва, будівництва демократичної, мирної  і  єдиної
Європи;
   - питання послідовного розвитку і поглиблення процесу НБСЄ;
   - питання розвитку контактів, співробітництва з європейськими
та іншими інститутами;
   - регулярне підтримання зв'язків з питань співробітництва в
гуманітарній сфері та в галузі прав людини;
   - питання розвитку міжнародного торговельно-економічного і
науково-технічного співробітництва;
   - питання, що становлять предмет багатосторінніх міжнародних
переговорів в рамках ООН та її спеціалізованих установ;
   - питання міжнародного співробітництва в галузі екології як в
регіональному, так і в глобальному масштабі.
               Стаття 3
   Міністри Закордонних Справ Сторін або їх заступники регулярно
зустрічатимуться і проводитимуть переговори з питань двосторонніх
відносин і міжнародних проблем, що становлять взаємний інтерес.
При необхідності для розгляду спеціальних питань за взаємною
згодою створюватимуться робочі групи експертів.
               Стаття 4
   В рамках своєї компетенції та у взаємодії з відповідними
органами  своєї  держави, Сторони сприятимуть встановленню і
розвитку прямих зв'язків між їх державними органами і установами,
громадськими та іншими організаціями.
               Стаття 5
   Цей Протокол  набирає чинності з дня його підписання і
залишається чинним до тих пір, поки одна з Сторін не повідомить в
письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити його дію.
   Підписано в м.Києві 24 серпня 1991 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 Міністр                Заступник Прем'єр-міністра,
 Закордонних Справ           Міністр
 Української Радянської        Закордонних Справ і Юстиції
 Соціалістичної Республіки       Республіки Мальта
   (підпис)                 (підпис)
 Анатолій Зленко              Гвідо де Марко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка