Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною і Республікою Куба про торгівлю і співробітництво


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
         між Україною і Республікою Куба
         про торгівлю і співробітництво
    ( Додатково див. Угоду ( 192_006 ) від 20.06.98 )
 
   Уряд України і Уряд Республіки Куба, які надалі іменуються
Договірними  Сторонами,  керуючись  прагненням  розвивати  і
розширювати торговельні відносини і співробітництво, виходячи із
принципів рівноправності та взаємної вигоди, і з метою більш
ефективного використання економічних і торговельних можливостей
обох Сторін, домовилиси про нижчевикладене:
               Стаття 1
   Договірні Сторони висловлюють свою готовність встановити і
розвивати тривалі, всебічні і взаємовигідні торговельні відносини
і співробітництво, приймаючи з цієї метою, в  межах  своєї
компетенції, правові  положення,  що  сприятимуть  реалізації
вищеозначеного.
               Стаття 2
   Договірні Сторони погоджуються надати одна одній безумовний
режим  найбільшого сприяння щодо товарообміну та інших форм
економічних зв'язків. Зокрема, режим найбільшого сприяння буде
надаватися в усьому, що стосується мита і податків, консульських
зборів і податків, які будуть або можуть бути застосовані до
імпорту, експорту, транзиту та зберігання товарів в тому, що
стосується способів їхнього стягнення, а також відносно митних
процедур і формальностей. Договірні Сторони погоджуються також
надати одна одній режим найбільшого сприяння з усіх питань, що
пов'язані з морським і повітряним сполученням. Зокрема, судна при
виході, вході і під час перебування в українських і кубинських
портах, будуть користуватися найбільш сприятливими умовами, які
обидві Сторони нададуть суднам під прапором третіх держав.
               Стаття 3
   Незважаючи на  викладене  в Статті 2 цієї Угоди, режим
найбільшого сприяння не поширюється на переваги та пільги:
  а) що випливають із митних союзів, зон вільної торгівлі та
інших форм економічної інтеграції, які одна із Договірних Сторін
надала або  надасть  будь-якій  із сусідніх держав, з метою
полегшення прикордонної або міжрегіональної торгівлі;
  б) які  Республіка  Куба надала або надасть країнам, що
розвиваються;
  в) які Україна окремо надала або надасть іншим державам, що
входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
               Стаття 4
   Компетентні органи  Договірних  Сторін нададуть необхідну
допомогу уповноваженим учасникам взаємних зовнішньоекономічних
зв'язків в успішному виконанні цієї Угоди і в розвитку нових форм
співробітництва. Таким чином забезпечується, що в торгівлі між
двома державами приймуть участь всі зацікавлені юридичні особи та
організації без будь-якої дискримінації за характером їхнього
капіталу - приватного, державного чи змішаного.
               Стаття 5
   Договірні  Сторони  забезпечать   своєчасну   видачу
експортно-імпортних ліцензій, які необхідні для належного розвитку
і виконання товарообміну, що випливають із цієї Угоди в період її
дії.
               Стаття 6
   Конкретні умови поставки товарів і надання послуг будуть
установлюватися в контрактах, що укладатимуться між уповноваженими
учасниками взаємних зовнішньоекономічних зв'язків, відповідно до
національного  законодавства кожної із Договірних Сторін і з
дотриманням міжнародних торговельних норм і практики. Без шкоди
передбаченому в попередньому абзаці Договірні Сторони можуть з
метою полегшення оформлення договорів по торговельних угодах
погоджувати загальні умови поставки товарів для їх нормативного,
факультативного або доповнюючого використання, що має  бути
встановлено в контрактах купівлі-продажу.
               Стаття 7
   Будь-які претензії  та  спори, які можуть виникнути між
уповноваженими учасниками взаємних зовнішньоекономічних зв'язків
внаслідок  тлумачення або виконання контрактів або угод, що
випливають із товарообігу, будуть відноситися, якщо інше не
погоджено, до виключної компетенції арбітражних судів (постійних
або "ад-хок"), які створені на території Договірних Сторін, або на
території третіх держав, яку визначать Сторони, що підписують
контракти.  Останні  можуть, також, визначати  застосовуване
матеріальне право, норми  та процедуру, а також місце слухання
справи.
               Стаття 8
   Товарообмін і надання послуг між Україною і Республікою Куба
будуть здійснюватися, як правило, на основі списків, що додаються
до підписуємих щорічних протоколів про товарообіг, що не виключає
і не обмежує можливості обміну товарами та послугами, які не
включені в зазначені протоколи. При цьому, обсяг вартості товарів,
які поставляються за індикативними списками, що додаються до
щорічних Протоколів про товарообіг, не буде перевищувати загальних
щорічних  обсягів  вартості товарообігу, які погоджені обома
Сторонами.
               Стаття 9
   Ціни, які встановлюються в контрактах купівлі-продажу, що
укладаються на поставку товарів і надання послуг, які є предметом
взаємної торгівлі, що випливає із цієї Угоди, будуть визначатися
на основі світових цін і на умовах, які прийняті в практиці
міжнародної торгівлі, з урахуванням технічного рівня і якості
товарів. Що стосується цукру, який поставляється  Кубинською
Стороною, ціна буде установлюватися на основі спеціальних угод, з
урахуванням  особливостей  світової  торгівлі  цим  товаром.
Уповноважені учасники взаємних зовнішньоекономічних зв'язків при
підписанні контрактів будуть погоджувати ціни на товари, як
правило, на умовах "КАФ" для українських товарів і на умовах "ФОБ"
для кубинських товарів.
              Стаття 10
   Специфічні аспекти,  які стосуються морського перевезення
товарів, що випливають із цієї Угоди, будуть регулюватися окремим
договором між компетентними органами Договірних Сторін.
               Стаття 11
   Платежі між   уповноваженими   учасниками   взаємних
зовнішньоекономічних  зв'язків,  що  випливають  із виконання
контрактів на поставку товарів і надання послуг, згідно щорічних
протоколів, будуть здійснюватися у розрахункових доларах США, по
клірінгових рахунках, які відкриті в банках уповноважених кожної
із Договірних Сторін. З цією метою ці банки підпишуть відповідний
технічний  банківський  договір.  Платежі  по  неторговельних
операціях,  що  випливають  із виконання цієї Угоди, будуть
регулюватися договором між компетентними органами  Договірних
Сторін. Платежі по контрактах, які укладені юридичними особами і
организаціями Договірних Сторін, самостійно поза межами щорічних
Протоколів про товарообіг, здійснюються на умовах, визначених цими
контрактами.
              Стаття 12
   Договірні Сторони будуть сприяти  розробці  і  прийняттю
постанов, які полегшують розвиток різних форм компенсаційної
торгівлі відповідно до норм і практики міжнародної торгівлі і,
якщо  потрібно, відповідно до рекомендацій, які можуть бути
запропоновані  спеціалізованими  міжнародними  організаціями.
Договірні Сторони будуть також сприяти налагодженню кооперативних
виробництв і промислової  кооперації,  виходячи  із  наявних
промислових  потужностей  і  потенційних  можливостей Сторін,
включаючи використання існуючих  на Україні цукрово-рафінадних
потужностей з метою перерорбки кубинського цукру для поставки на
ринки третіх держав.
              Стаття 13
   Кожна із Договірних Сторін звільнить від мита, податків і
зборів при ввезенні на свою територію зразків будь-яких типів
товарів, які походять із території іншої Договірної Сторони, якщо
вони призначаються виключно для заявок на товар. Від мита,
податків і зборів звільняються, також, пересилаємі  каталоги,
прейскуранти,  торговельна  інформація  і рекламні матеріали,
включаючи кіноплівки.
              Стаття 14
   Без шкоди відповідним правовим наказам, Договірні Сторони
погоджуються надавати одна одній тимчасовий допуск, вільний від
сплати мита, податків зі зборів на імпорт:
   а) товарів і предметів, призначених для ярмарок і виставок;
   б) предметів,  приладів,  матеріалів  і  інструментів,
призначених для дослідів, випробування та ремонту;
   в) обладнання  і  приладів,  призначених  для проведення
монтажних робіт, пусконалагоджувальних і інших видів робіт, що
підлягають подальшому вивезенню;
   г) предметів і матеріалів, призначених для забезпечення робіт
і що є складовими частинами створюваних об'єктів;
   д) майна і засобів, що ввозяться як частина уставного фонду
спільних підприємств;
   е) маркованої  тари,  яка  імпортується  для  подальшого
наповнення.
   Строки  цих допусків можуть установлюватися відповідно до
мита, яке  призначене на  товари і предмети, що звільняються від
обмежень.
              Стаття 15
   Товари, які імпортуються уповноваженими учасниками взаємних
зовнішньоекономічних зв'язків, відповідно до цієї Угоди, не можуть
бути  реекспортовані  без  згоди  компетентних органів влади
експортера.
              Стаття 16
   Договірні Сторони на своїх відповідних територіях вживуть
заходів,  які необхідні для захисту природних і промислових
продуктів іншої Сторони  від  усякого  роду  недобросовісної
конкуренції з боку всіх тих природних та промислових продуктів,
які мають торговельні марки,  найменування, посилання чи інші
подібні знаки, які дають невірні посилання на місце і дійсне
найменування походження, сортність, склад або якість товару.
Договірні Сторони, також, нададуть одна одній необхідні пільгові
умови для оформлення, запису або переносу у відповідні  реєстри
промислової власності патентів, марок, торговельних найменувань,
позначень місця походження, які охороняють товари, що походять із
кожної держави, відповідно до своїх законодавств, із належним
дотриманням підписаних ними міжнародних угод.
              Стаття 17
   Договірні Сторони створюють  Спільну  Комісію  в  складі
представників  України та Республіки Куба для розгляду ходу
виконання цієї Угоди і підготування рекомендацій щодо заходів з
розвитку торгівлі і співробітництва, яка збирається почергово в
кожній із держав у погоджені строки.
              Стаття 18
   Ця Угода набирає чинності з 1 січня 1992, року відповідно до
діючого законодавства кожної із Договірних Сторін. Ця Угода діє
протягом 3 років і автоматично продовжується на наступні річні
періоди, якщо жодна із Договірних Сторін, не пізніше ніж за 6
місяців до закінчення початкового або подовженого періоду, не
сповістить письмово іншу Договірну Сторону про своє бажання
анулювати його. Положення цієї Угоди будуть застосовуватися до
всіх невиконаних контрактів, які укладені до припинення строку дії
Угоди.
   Укладено в м.Києві 20 грудня 1991 року в двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовою, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Куба
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка