Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут радіоактивно забруднених продуктів харчування


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     Про відповідальність за порушення вимог режиму
     радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут
      радіоактивно забруднених продуктів харчування
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 11, ст. 106 )
      ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
       N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - 
       набуває чинності з 01.09.2001 )
     
   З метою посилення охорони здоров'я населення  Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити, що винесення або вивезення з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і
відповідного дозволу будівельних  матеріалів,  устаткування,
транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших  продуктів
харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно
забруднених понад рівні, що допускаються, - тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот карбованців з
конфіскацією цих предметів і на службових осіб - до трьохсот
карбованців.
   Умисне придбання і використання для виробничих  потреб
зазначених у цій статті будівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, - тягне за собою накладення
штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією або
вилученням цих предметів.
   Зазначені предмети, вивезені службовими особами, підлягають
вилученню. Конфісковані і вилучені відповідно до цього Указу
предмети знищуються в установленому порядку.
   Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те
службові особи органів внутрішніх справ і органів державного
санітарного нагляду.
   2. Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян у розмірі від ста до трьохсот карбованців і на службових
осіб - від двохсот до п'ятисот карбованців.
   Продукти харчування та інша продукція, зазначені в частині
першій цієї статті, підлягають знищенню.
   Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те
службові особи органів державного санітарного нагляду, державного
ветеринарного нагляду, Державного комітету СРСР по управлінню
якістю продукції і стандартах та його органів, які здійснюють
державний контроль за стандартами і засобами вимірювань, державної
інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі
Української РСР, лабораторій радіаційного контролю міністерств і
відомств Української РСР, організацій споживчої кооперації.
   Справи про правопорушення, передбачені статтями 1 і 2 цього
Указу, розглядають народні судді районних (міських) народних
судів.
   ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
   4. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких
законодавчих актів Української РСР:
 
   1)  до  Кодексу  Української  РСР  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст.415,
N 24, ст. 553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.
539, N 52, ст.. 1957; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453,
454, N 35, ст.674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33,
ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N
49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59,60, N 12, ст. 194, N 18,
ст. 278, N 20, ст.313, N 22, ст.367):
 
  а) доповнити Кодекс статтею 42-2 такого змісту:
   "Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно
          забруднених продуктів харчування чи іншої
          продукції
   Заготівля, переробка з метою збуту або збут  продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
ста до трьохсот карбованців і на службових осіб - від двохсот до
п'ятисот карбованців";
   б) статтю 46-1 викласти в такій редакції:
   "Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
          в місцевостях, що зазнали радіоактивного
          забруднення
   Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально
визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається  у
проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів  або
самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні  чи
перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної
зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу
будівельних матеріалів, устаткування,  транспортних  засобів,
плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей
або інших предметів, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових
осіб - до трьохсот карбованців.
   Винесення або вивезення  з  території,  що  зазнала
радіоактивного забруднення, без радіометричного  контролю  і
відповідного дозволу будівельних  матеріалів,  устаткування,
транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших  продуктів
харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно
забруднених понад рівні, що допускаються, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових
осіб - до трьохсот карбованців.
   Умисне придбання і використання для виробничих  потреб
зазначених у цій статті бедівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, -
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот
карбованців з конфіскацією або вилученням цих предметів";
   в) статтю 221, частину другу статті 277 і частину першу
статті 294 після слів "правопорушення, передбачені" доповнити
словом і цифрами "статтею 42-2";
   г) у пункті 1 частини першої статті 255:
   в абзаці двадцять першому цифри "155" замінити цифрами "42-2,
155";
   абзац двадцять третій після слова "статті" доповнити цифрами
"42-2";
   в абзаці 28 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2, 46-1";
   в абзаці 29 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2";
   доповнити цей пункт абзацом такого змісту:
   "лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств
Української РСР, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2)";
 
   2) до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ):
   доповнити Кодекс статтею 227-2 такого змісту:
   "Стаття 227-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно
          забруднених продуктів харчування чи іншої
          продукції
   Заготівля, переробка з метою збуту або збут  продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо ці дії вчинені протягом року після
накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двох
тисяч карбованців.
   Заготівля, переробка з метою збуту або збут  продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо вони завдали шкоди здоров'ю людей або
потягли за собою інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років";
   3) у частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1002-05 ) цифри "227-1" замінити
цифрами "227-1, 227-2".
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР         Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 28 січня 1991 року
   N 661-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка