Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про соціальний захист населення в
           умовах лібералізації цін
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 34 ( 34/92 ) від 09.01.92 )
 
 ( Додатково див. Постанову КМ N 17 ( 17-92-п ) від 11.01.92 )
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 112 ( 112/92 ) від 28.02.92 )
 
 
   У зв'язку з проведенням заходів щодо лібералізації цін та з
метою посилення    соціального    захисту    населення
п о с т а н о в л я ю:
   ( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 34 ( 34/92 ) від 09.01.92 ) 1. Як упереджуючий захід підвищити з
2 січня 1992 року на 100 процентів державні тарифні ставки і
посадові оклади працівників охорони здоров'я, освіти, культури,
науки, правоохоронних органів, судів, органів державної влади і
управління та інших установ і організацій, що фінансуються з
бюджету.
   Рекомендувати підприємствам   і   організаціям,   які
використовують державні тарифні ставки та  посадові  оклади,
підвищити оплату праці тим, хто працює за наймом, в порядку,
встановленому для бюджетних організацій, з урахуванням наявних
фінансових можливостей.
   ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 34 ( 34/92 ) від 09.01.92 ) 2. Зберегти існуючий порядок
обчислення  розмірів соціальних виплат (сім'ям з дітьми, по
безробіттю,  тимчасовій  непрацездатності тощо) у процентному
відношенні до встановленого розміру мінімальної заробітної плати,
підвищивши їх з 1 січня 1992 року у 2 рази.
   3. Підвищити з 1 січня 1992 року на 100 процентів:
   розміри державних пенсій, призначених до 1 січня 1992 року і
скоригованих відповідно до частини шостої статті 19 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). При обчисленні пенсій, що
призначатимуться (перераховуватимуться) у 1992-1993 роках, сума
середньомісячного заробітку за період до 1 січня 1992 року
збільшується на 100 процентів;
   ( Абзац третій статті 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 34 ( 34/92 ) від 09.01.92 ) розміри стипендій
студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам,
учням  професійних  навчально-виховних  закладів  у  порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
   ( Стаття 4  втратила чинність на підставі Указу Президента
N 112 ( 112/92 ) від 28.02.92 ) 4. При зростанні споживчих цін
більш як у 2 рази подальший захист купівельної спроможності
громадян здійснювати шляхом індексації їхніх грошових доходів і
періодичного перегляду розмірів державних соціальних гарантій.
   Установити, що з січня 1992 року індексації підлягають:
   оплата праці  (грошове  забезпечення), суми відшкодування
шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, а
також суми, виплачувані особам, які мають право на відшкодування
шкоди у разі втрати годувальника, - у межах десятикратного
мінімального розміру заробітної плати. Частина доходу в межах
трикратного мінімального розміру заробітної плати індексується
повністю,  наступна  частина  доходу  в  межах  семикратного
мінімального розміру заробітної плати - в 50-процентному розмірі.
Частина грошового доходу, що перевищує десятикратний мінімальний
розмір заробітної плати, індексації не підлягає;
   державні пенсії, соціальна допомога і стипендії - у повному
розмірі.
   Індексації підлягають грошові доходи, нараховані у місяці, за
який публікується індекс споживчих цін.
   Установити, що починаючи з 1 лютого 1992 року при зростанні
індексу споживчих цін понад 100 процентів провадиться перегляд
тарифних ставок і посадових окладів виходячи з мінімального
розміру заробітної плати, підвищеної відповідно  до  індексу
споживчих цін.
   5. Кабінету Міністрів України визначити:
   порядок і  розміри  підвищення  грошових норм витрат на
соціальне обслуговування населення  в  лікарнях,  інтернатах,
закладах соціального забезпечення, школах, дошкільних та інших
закладах соціальної сфери, а також відшкодування витрат  за
безплатний та пільговий відпуск лікарських засобів особам, які
мають на це право;
   порядок і джерела фінансування витрат  на  підвищення
заробітної плати та індексацію грошових доходів  працівників
підприємств і організацій, що реалізують продукцію (послуги) за
державними регульованими цінами і тарифами, при недостачі для
цього власних коштів з незалежних від них причин;
   неоподатковуваний мінімум заробітної плати з  урахуванням
збільшення її розміру та скоригувати розміри заробітної плати, з
якої встановлено прогресивне оподаткування,  неоподатковуваний
розмір сум матеріальної та іншої допомоги;
   умови перерахунку підприємствами, установами й організаціями
раніше визначених розмірів  відшкодування  шкоди,  заподіяної
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним
з виконанням ним трудових обов'язків.
   6. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
розробити і запровадити механізм, який сприяв би припливу коштів
населення до Ощадного та інших банків України.
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 27 грудня 1991 року
     N 20
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка