Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про тимчасові невідкладні заходи щодо
        посилення боротьби із спекуляцією та
        незаконною торговельною діяльністю
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 197/95 від 09.03.95 )
   З метою посилення захисту  інтересів  громадян,  рішучої
боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю в
нинішніх складних економічних умовах п о с т а н о в л я ю:
   1. Для впорядкування постачання населення товарами першої
необхідності і надання послуг за гарантованими цінами тимчасово,
до 1 грудня 1992 року, зберегти їх  державне  регулювання.
Заборонити юридичним особам та громадянам реалізацію таких товарів
та надання послуг за цінами, які є вищими від тих, що встановлені
державою.
   Кабінету Міністрів України до 1 січня 1992 року визначити
перелік товарів, на які зберігається державне регулювання цін, та
порядок їх реалізації.
   2. Раді  Міністрів  Кримської АРСР, виконавчим комітетам
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів створити при виконкомах всіх ланок підрозділи для
контролю за виробництвом,  зберіганням,  транспортуванням  та
реалізацією товарів, ціни на які встановлені державою, згідно з
пунктом першим цього Указу.
   3. Державному митному комітету  України  і  Міністерству
внутрішніх  справ  України забезпечити постійний контроль за
додержанням порядку вивезення за межі України товарів народного
споживання,  у  тому  числі  продовольства  та  продукції
виробничотехнічного призначення, і притягненням правопорушників до
відповідальності.
   Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) органам
внутрішніх справ та Державного митного комітету України тісно
взаємодіяти у справі захисту споживчого ринку безпосередньо на
митницях.
   Вилучені у правопорушників товари спрямовувати насамперед на
задоволення потреб інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт та
інших малозабезпечених верств населення.
   4. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1992 року розробити
і затвердити Положення про порядок заняття торговельною діяльністю
і ведення облікових документів.
   Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних,
міських та районних Рад народних депутатів, державним податковим
інспекціям до 1 січня 1992 року забезпечити реєстрацію юридичних
осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, та
встановити дійовий контроль за повним обліком їх доходів та
сплатою податків.
   5. З метою стабілізації грошового обігу України, посилення
контролю за грошовою готівкою встановити, що кооперативи та інші
підприємницькі формування усіх форм власності проводять розрахунки
за своїми зобов'язаннями з підприємствами, організаціями, а також
громадянами в безготівковому порядку через кредитні установи.
Видача їм грошей готівкою здійснюється тільки на оплату праці та
заготівлю сільськогосподарської продукції у населення, якщо це
передбачено їх статутами.
   6. Транспортним відомствам разом з Міністерством внутрішніх
справ України та Службою національної безпеки України провести
комплексне  обслідування  об'єктів  залізничного, повітряного,
морського, автомобільного і  річкового  транспорту  з  метою
визначення  додаткових  заходів  щодо  забезпечення належного
збереження товарно-матеріальних цінностей при їх транспортуванні
та передачі власникам.
   Враховуючи збільшення пасажиропотоку, розглянути питання про
доцільність розміщення на вокзалах і в портах об'єктів бізнесу. Не
допускати виділення для цього місць за рахунок погіршення умов
обслуговування пасажирів, нормального функціонування транспортних
служб та підтримання належного громадського порядку.
   7. Міністерству  внутрішніх  справ України відповідно до
Постанови Верховної Ради від 29 листопада 1990  року  "Про
невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в
республіці" ( 504-12 ) до 1 січня 1992 року створити за рахунок
додаткової чисельності спеціалізовані підрозділи міліції  для
своєчасного  запобігання  фактам  спекуляції  та  незаконної
торговельної діяльності на вулицях, ринках та в інших громадських
місцях.
   8. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1992 року розглянути
питання  про  виділення  необхідних  коштів  для  створення
спеціалізованих підрозділів  в системі Міністерства внутрішніх
справ України.
   ( Частина друга статті 8 втратила чинність на підставі Указу
Президента N 197/95 від 09.03.95 ) Місцевим Радам народних
депутатів використовувати 30 відсотків коштів, одержаних внаслідок
реалізації конфіскованого у спекулянтів та інших правопорушників
майна, і одержаних штрафів, для заохочення працівників, які ведуть
боротьбу з цими видами правопорушень.
   Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                Л.КРАВЧУК
 
 19 грудня 1991 року
   N 9
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка