Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 1991 р. N 395
                Київ
     Про механізм економічного стимулювання укладання
      договорів контрактації сільськогосподарської
           продукції на 1992 рік
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 158 ( 158-92-п ) від 26.03.92
      N 599 ( 599-92-п ) від 26.10.92 )
 
   З метою  забезпечення  формування  державних  ресурсів
продовольства  і  сировини  та  стимулювання  заготівель
сільськогосподарської  продукції  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити  Положення  про  механізм  економічного
стимулювання    укладання    договорів    контрактації
сільськогосподарської продукції на 1992 рік, що додається.
   2. Міністерству  економіки,   Міністерству   сільського
господарства, Міністерству фінансів, Державному комітетові України
по харчовій і переробній промисловості, Раді Міністрів Кримської
АРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів передбачити
виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів  для
забезпечення  заготівель  сільськогосподарської  продукції  та
сировини відповідно до державного замовлення.
   3. Міністерству  фінансів,  Міністерству  економіки  і
Міністерству сільського господарства України разом з Міністерством
торгівлі, Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків України,
Державним комітетом України по хлібопродуктах, Державним комітетом
України по харчовій і переробній промисловості, Укоопспілкою в
місячний  строк  розробити  порядок  розрахунків за поставки
сільськогосподарської  продукції  та  сировини  на  умовах,
передбачених зазначеним Положенням.
   4. Міністерству сільського господарства України:
   у двотижневий  строк  розробити  порядок  застосування
сертифікатів на придбання матеріально-технічних ресурсів у рахунок
проданої державі сільськогосподарської продукції і сировини;
   разом з Міністерством торгівлі України, Державним комітетом
України по харчовій і переробній промисловості та Укоопспілкою
розробити  в місячний строк порядок отоварювання господарств
продукцією переробки за продану державі  сільськогосподарську
сировину.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України             В.ПЄХОТА
   Інд. 22
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1991 р. N 395
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про механізм економічного стимулювання укладання
      договорів контрактації сільськогосподарської
           продукції на 1992 рік
 
( На часткову зміну Положення встановити зустрічний продаж цукру
за оптовою ціною при заготівлі цукрових буряків та їх насіння
урожаю 1992 року в такій кількості: бурякосіючим господарствам за
продану державі тонну цукру в буряках - 150 кілограмів; цукровим
заводам з кожної тонни виробленого цукру з буряків - 5 процентів;
автопідприємствам за кожну тонну вивезених цукрових буряків у
заліковій вазі - 0,5 кілограма; буряконасінницьким господарствам
за тонну маточних цукрових і кормових буряків - 5 кілограмів, за
реалізований центнер кондиційного насіння цукрових і кормових
буряків - 15 кілограмів, а гібридів на стерильній основі - 30
кілограів; насіннєвим заводам за центнер реалізованого для посіву
високоякісного каліброваного насіння цукрових і кормових буряків -
3 кілограми згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-92-п ) від
26.03.92 )
 
( На часткову зміну встановити, що зустрічний продаж цукру за
оптовими цінами цукровим заводам здійснюється в обсязі 3 процентів
з кожної тонни цукру, виробленого з буряків урожаю 1992 року
згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-92-п ) від 26.10.92 )
 
   Для забезпечення внутрішніх потреб республіки в продовольстві
і сировині, виконання міжурядових угод та створення необхідних
резервів   запроваджується   державне   замовлення   на
сільськогосподарську продукцію.
   Державне замовлення  на сільськогосподарську продукцію на
1992 рік встановлюється на рівні державного замовлення 1991 року
згідно з додатком N 1.
   Рада Міністрів    Кримської    АРСР,   облвиконкоми,
міськ(рай)виконкоми в межах установленого їм державного замовлення
та з урахуванням власних потреб до 15 січня 1992 р. доводять його
обсяги безпосередньо до товаровиробників, у тому числі селянських
(фермерських) господарств.
   Визначені обсяги  державного  замовлення  є  основою для
укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.
   Закупівля всього обсягу сільськогосподарської продукції і
сировини в 1992 році в рахунок державного замовлення провадиться
за цінами згідно з домовленістю.
   Заготівельні організації на вимогу господарств видають їм
аванс у розмірі 50 процентів вартості законтрактованого зерна та
25 процентів - інших видів продукції. Суми, необхідні для сплати
процентних ставок за використаний на цю мету кредит, відносяться
на собівартість робіт (послуг) із збереженням середнього рівня
рентабельності та одночасним переглядом оптових цін.
   При реалізації в державні ресурси пшениці твердої, пшениці
м'якої (сильної і цінної), гороху, кукурудзи, насіння соняшнику,
сої, тютюну, льоноволокна, худоби і птиці, вовни та хутрової
сировини  понад   державне   замовлення   розрахунки   з
сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими)
господарствами та сільськогосподарськими кооперативами  можуть
провадитися у вільно-конвертованій валюті за цінами світового
ринку (без врахування затрат на їх доставку) або компенсуватися на
паритетній основі матеріально-технічними ресурсами і товарами
народного споживання.
   На 20 процентів вартості законтрактованої продукції виробнику
видаються сертифікати для придбання матеріально-технічних ресурсів
за регульованими цінами з урахуванням коефіцієнта зміни  їх
паритету. Половина сертифікатів видається авансом, а решта - в
міру реалізації продукції.
   У рахунок цих сертифікатів виробники сільськогосподарської
продукції  одержують  мінеральні  добрива,  нафтопродукти,
електроенергію, паливо, запасні частини, технічні засоби, а також
будівельні та інші матеріали і обладнання для спорудження об'єктів
господарським способом і ремонтно-експлуатаційних потреб.
   Господарства та інші товаровиробники отримують  продукцію
виробничо-технічного призначення в рахунок сертифікатів у районних
підприємствах матеріально-технічного і сервісного забезпечення,
агрохімічного обслуговування за визначенням розпорядника фондів та
оплачують інші послуги відповідно до укладених угод. При розподілі
фондів управлінням сільського господарства або органом, що виконує
ці функції, враховуються особливості спеціалізації господарств та
інші конкретні умови виробництва.
   Господарства та інші товаровиробники, що не виконали без
поважних причин державне замовлення в 1991 році (крім випадків
невиконання його внаслідок стихійного лиха) або не прийняли його
на 1992 рік чи уклали договори контрактації сільськогосподарської
продукції менш як на 70 процентів від державного замовлення,
забезпечують свої потреби в матеріально-технічних ресурсах на
умовах біржової торгівлі. При цьому матеріально-технічні ресурси,
передбачені для забезпечення виконання державного замовлення,
використовуються  для  стимулювання тих товаровиробників, які
реалізували продукцію понад державне замовлення.
   Встановлюється також зустрічний продаж за оптовими цінами
цукру,  олії,  шротів  (макухи) та інших товарів переробної
промисловості сільськогосподарським  підприємствам,  селянським
(фермерським) господарствам, сільськогосподарським кооперативам за
продану сільськогосподарську продукцію:
   за тонну цукру, проданого в буряках, у межах державного
замовлення - 30 кг цукру, понад державне замовлення - 60 кг;
   за кожний реалізований державі центнер цукрових буряків -
2 кг меляси і 65 кг жому;
   за кожний центнер соняшнику в межах державного замовлення -
1 кг олії та 12 кг шротів (макухи), понад державне замовлення -
4 кг олії та 40 кг макухи (шротів).
   За продане державі молоко  товаровиробникам  повертається
знежирене молоко (відвійки) за нормами згідно з додатком N 2.
   Здавальникам сільськогосподарської  сировини  за  умови
виконання ними договорів контрактації заготівельними організаціями
та переробними підприємствами відпускаються:
   тютюнові вироби за оптовими цінами - в межах 5 процентів від
вартості проданої державі тютюнової сировини;
   лляні тканини і вироби з них за оптовими цінами - в межах
10 процентів вартості реалізованого льону;
   плодоовочеві консерви  за  договірними цінами - в межах
10 процентів проданої для переробки сировини;
   готова виноробна продукція за договірними цінами - в межах
10 процентів від вартості проданого для переробки винограду;
   м'ясопродукти за роздрібними цінами - в межах 10 процентів
від вартості реалізованої худоби та птиці;
   молокопродукти за роздрібними цінами - в межах 10 процентів
від вартості проданого молока та молокопродуктів.
   М'ясопродукти і  молокопродукти  відпускаються  помісячно
пропорційно рівню виконання державного замовлення.
   Порядок продажу здавальникам сільськогосподарської продукції
тютюнових виробів та лляних тканин і виробів з них визначається
Мінторгом України.
   Вивезення, експедирування та розвантаження законтрактованої
продукції забезпечують заготівельні організації за свій рахунок
власним або залученим транспортом. За домовленістю вивезення
законтрактованої  продукції  може  провадитись  транспортом
господарств з відшкодуванням витрат заготівельними організаціями.
   У разі невиконання  договорів  контрактації  господарства
сплачують заготівельним організаціям і переробним підприємствам
штраф у розмірі вартості недопоставленої продукції, крім випадків
недобору продукції внаслідок стихійного лиха.
   За невиконання  договірних  зобов'язань  по  прийманню
сільськогосподарської  продукції  заготівельники   сплачують
господарствам штраф у розмірі вартості неприйнятої продукції за
цінами, визначеними в договорах, а також відшкодовують витрати по
доставці її в обидва кінці.
   За прострочку  поставки  або  недопоставку  продукції
виробничо-технічного призначення, невиконання  робіт  (послуг)
відповідно   до  укладеної  угоди  районні  підприємства
матеріально-технічного і сервісного забезпечення  та  районні
виробничі об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сплачують
господарствам штраф у розмірі вартості недопоставлених ресурсів
або вартості невиконаних робіт (послуг).
   Промислові підприємства України за прострочку поставки або
недопоставку продукції виробничо-технічного призначення сплачують
постачальницьким організаціям агропромислового комплексу штраф у
розмірі вартості недопоставлених ресурсів.
   За невиконання договірних зобов'язань по зустрічному продажу
цукру, олії, макухи (шротів), меляси, жому, а також неповернення
знежиреного молока за продану сировину заготівельник сплачує
господарству вартість недопоставленої продукції переробки і не
звільняється від поставки її в повному обсязі.
   У разі неправильного визначення кількості, якості і вартості
прийнятої сільськогосподарської продукції заготівельник повертає
господарству недоплачену суму та сплачує до позабюджетних фондів
штраф у розмірі 200 процентів від цієї суми.
   Цей порядок укладання і виконання договорів контрактації
обов'язковий для всіх виробників сільськогосподарської продукції і
сировини незалежно від форм власності, відомчої підпорядкованості
господарств і заготівельних організацій.
 
                     Додаток N 1
              до Положення про механізм економічного
                стимулювання укладання договорів
               контрактації сільськогосподарської
                   продукції на 1992 рік
 
               ПЕРЕЛІК
      сільськогосподарської продукції і сировини,
       що включається до державного замовлення
 
----------------------------------------------------------------
      Назва продукції       |   Одиниця виміру
----------------------------------------------------------------
           Закупівля в державні ресурси
 
Зерно - всього                  тис. тонн
 
Цукрові буряки                   - " -
 
Олійні культури                   - " -
 
в тому числі соняшник                - " -
 
Льоноволокно                    - " -
 
Виноград для промислової переробки         - " -
 
Посадковий матеріал плодоягідних       тис. (млн.) штук
культур і винограду
 
Хміль                        тонн
 
Тютюн                        - " -
 
Стебла південних конопель              - " -
 
Коноплеволокно                   - " -
 
Ефіроолійні культури                - " -
 
Кокони тутового шовкопряда             - " -
 
Лікарська сировина                 - " -
 
Вовна                        - " -
 
Хутро і хутрова сировина             млн. крб.
 
Шкіряна сировина                 тис. штук
 
     Поставки до державного централізованого фонду
 
М'ясо і м'ясопродукти (в перерахунку на     тис. тонн
м'ясо)
 
Молоко і молокопродукти (в перерахунку       - " -
на молоко)
 
Яйця і яйцепродукти (в перерахунку на яйця)   млн. штук
 
Картопля                     тис. тонн
 
Овочі                       - " -
 
Плоди і ягоди                   - " -
 
Виноград столовий                 - " -
 
Баштанні культури                 - " -
 
Сухофрукти                     - " -
 
                      Додаток N 2
              до Положення про механізм економічного
                стимулювання укладання договорів
                контрактації сільськогосподарської
                   продукції на 1992 рік
               НОРМИ
     повернення товаровиробникам знежиреного молока
   (відвійок) (затверджені постановою Ради Міністрів УРСР
          від 1 липня 1986 р. N 242)
             В процентах від кількості проданого
             державі молока і вершків у перерахунку
             на молоко натуральної жирності
 
---------------------------------------------------------------
          |        Квартали
          |-------------------------------------------
          |  I  |  II   |   III |  IV
---------------------------------------------------------------
 Кримська АРСР     33    35      30    25
   Області:
 
 Вінницька       36    42      40    33
 
 Волинська       40    45      40    30
 
 Дніпропетровська   30    45      40    25
 
 Донецька       30    35      35    20
 
 Житомирська      30    42      40    30
 
 Закарпатська     30    40      35    25
 
 Запорізька      30    45      35    35
 
 Івано-Франківська   30    35      30    30
 
 Київська       30    40      40    25
 
 Кіровоградська    37    45      45    33
 
 Луганська       25    35      40    20
 
 Львівська       30    40      40    25
 
 Миколаївська     30    45      35    27
 
 Одеська        35    45      35    25
 
 Полтавська      35    45      35    28
 
 Рівненська      40    45      40    30
 
 Сумська        40    42      37    37
 
 Тернопільська     35    45      45    35
 
 Харківська      30    45      40    28
 
 Херсонська      40    45      45    37
 
 Хмельницька      37    40      40    30
 
 Черкаська       35    40      35    33
 
 Чернівецька      35    40      45    35
 
 Чернігівська     40    45      15    35
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка