Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про міжгалузеві співвідношення в оплаті праці працівників державних підприємств, установ і організацій


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 лютого 1993 р. N 109
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 393 ( 393-93-п ) від 02.06.93 )
       Про міжгалузеві співвідношення в оплаті
       праці працівників державних підприємств,
           установ і організацій
 
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату
праці" ( 23-92 ), а також з метою відтворення міжгалузевих
співвідношень в оплаті праці залежно від її складності Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити:
   коефіцієнти співвідношення до мінімальної заробітної плати
мінімальних  тарифних ставок для їх диференціації за видами
виробництв, робіт і діяльності залежно від складності праці по
галузях народного господарства згідно з додатком N 1;
   коефіцієнти співвідношення до мінімальної заробітної плати
тарифних ставок (окладів) окремих професій робітників, щодо яких
не застосовуються тарифні сітки, для їх диференціації залежно від
складності виконуваних робіт та кваліфікації робітників згідно з
додатком N 2.
   2. Установити, що до укладення генеральної і відповідної
галузевої,  регіональної  тарифної  угоди,  на  державних
підприємствах,  в  установах  і  організаціях  застосовуються
мінімальні тарифні ставки та тарифні ставки (оклади) окремих
професій робітників, щодо яких не застосовуються тарифні сітки, у
визначених згідно з додатками N 1 і 2 до цієї постанови межах, але
не в більшому розмірі ніж це передбачено пунктом 3 статті 48
Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці", збільшеному
на  коефіцієнт  1,2, а після укладення тарифних угод - за
передбаченими у них тарифними сітками і схемами посадових окладів.
   3. Міністерствам і відомствам, іншим  органам  державної
виконавчої влади, що братимуть участь у веденні колективних
переговорів, прийняти зазначені коефіцієнти  за  основу  при
укладанні  генеральної  і відповідної галузевої, регіональної
тарифної угоди щодо державних підприємств, установ і організацій.
   4. Міністерству праці, Міністерству економіки і Міністерству
фінансів  давати  у  необхідних  випадках  роз'яснення  щодо
застосування цієї постанови.
   5. Визнати таким, що  втратило  чинність,  розпорядження
Кабінету Міністрів  України  від  23  квітня 1992 р. N 238
( 238-92-р ).
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд. 26
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 лютого 1993 р. N 109
          КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕННЯ
    до мінімальної заробітної плати мінімальних тарифних
    ставок для їх диференціації за видами виробництв,
    робіт і діяльності залежно від складності праці по
         галузях народного господарства
------------------------------------------------------------------
 Види виробництв, робіт, діяльності | Коефіцієнти співвідношення
------------------------------------------------------------------
 
Машинобудування               1,08 - 1,41
 
Металообробка                1,06 - 1,25
 
Вугільна промисловість            1,45 - 2,75
 
Торф'яна промисловість            1,19 - 1,56
 
Гірничі роботи на підприємствах і в
організаціях  чорної і кольорової
металургії, на видобутку слюди і
солі,    в    гірночохімічній
промисловості, геологорозвідці, на
будівництві метрополітенів, тунелів
і підземних  споруд  спеціального
призначення                 1,45 - 2,29
 
 
Підприємства металургійної
промисловості                1,17 - 1,6
 
Електроенергетична промисловість:
   атомні станції (атомні
   електростанції,
   теплоелектроцентралі, атомні
   станції теплопостачання)        1,31
   теплові електростанції,
   гідроелектростанції,
   електричні та теплові мережі;
   підприємства державного
   енергетичного нагляду,
   виробничі лабораторії
   енергосистем              1,25
 
Нафтова і газова промисловість        1,08 - 1,86
 
Хімічна, нафтохімічна,
хімікофармацевтична,
мікробіологічна промисловість;
промисловість по переробці нафти,
сланців, газу і по виробництву
нафтопродуктів                1,08 - 1,45
 
Лісова промисловість,     лісове
господарство, державні мисливські і
лісомисливські господарства         1,02 - 1,56
 
Целюлозно-паперова промисловість       1,08 - 1,17
 
Деревообробка                1,06 - 1,13
 
Промисловість      будівельних
матеріалів,     скляна     і
фарфоро-фаянсова   промисловість,     1,06 - 2,12
виробництво м'якої покрівлі
 
Легка промисловість             1,02 - 1,17
 
Харчова промисловість            1,02 - 1,17
 
Рибна промисловість             1,02 - 1,17
 
Поліграфічне виробництво           1,06 - 1,17
 
Виготовлення музичних інструментів      1,06 - 1,13
 
Експлуатаційні роботи,    ремонт,
налагодження   і  обслуговування
рухомого складу, шляхів,  штучних
споруд та інших технічних засобів
залізничного   транспорту    і     1,06 - 1,30
метрополітенів
 
Цивільна авіація               1,17 - 1,41
 
Дорожні роботи                1,28
 
Сільське господарство:
   трактористи-машиністи          1,19 - 1,56
   на роботах у тваринництві та
   на ручних роботах            1,02 - 1,08
 
Підприємства і      організації
гідрометеорологічної служби         1,06 - 1,13
 
Підприємства і організації зв'язку і
держдруку (крім робітників, для яких
не застосовуються тарифні сітки)       1,06 - 1,13
 
Будівельні, будівельно-монтажні та
ремонтно-будівельні роботи          1,28 - 1,58
 
Роботи, пов'язані з обслуговуванням
комунальних котелень             1,17
 
Побутове обслуговування населення      1,02 - 1,36
 
Геологорозвідувальні,
топографогеодезичні і лісовпорядні
роботи, буріння технічних свердловин
на  полях  діючих  і  тих,  які
будуються,  вугільних  (сланцевих)
шахт і розрізів               1,27 - 1,47
 
Торгівля і громадське харчування       1,02 - 1,08
 
Матеріально-технічне постачання       1,08 - 1,30
 
 
Примітка. Зазначені коефіцієнти визначені з урахуванням доплат за
     умови  праці:  у  вугільній,  нафтовій  і  газовій
     промисловості;  на  гірничих  роботах підприємств і
     організацій чорної і кольорової металургії, на видобутку
     слюди  і солі в гірничо-хімічній промисловості, на
     будівництві метрополітенів, тунелів і підземних споруд
     спеціального  призначення;  на основних виробництвах
     цементних  заводів,  підприємств  по  виробництву
     азбестоцементних  виробів, по видобутку і переробці
     нерудних будівельних  матеріалів,  по  видобутку  і
     збагаченню азбесту і графіту промисловості будівельних
     матеріалів, скляної і фарфоро-фаянсової промисловості,
     виробництв м'якої покрівлі.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 17 лютого 1993 р. N 109
          КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕННЯ
       до мінімальної заробітної плати тарифних
     ставок (окладів) окремих професій робітників,
      щодо яких не застосовуються тарифні сітки,
      для їх диференціації залежно від складності
        виконуваних робіт та кваліфікації
              робітників
------------------------------------------------------------------
    Професії         |  Коефіцієнти співвідношення
------------------------------------------------------------------
 
1. Електроенергетична промисловість:
   електромонтери             2,56
   машиністи      котельного
   устаткування,  котлотурбінних
   цехів, енергоблоків, турбінних
   відділень АЕС, щита керування
   агрегатами               2,56 - 3
 
2. Залізничний транспорт:
   робітники локомотивних бригад,
   які обслуговують локомотиви і
   мотор-вагонний рухомий склад:
   машиністи локомотивів          2,36 - 3,92
   помічники машиністів          1,9 - 3,04
   кочегари паровозів           1,62 - 2,36
   робітники підприємств і цехів
   промислового   залізничного
   транспорту:
   машиністи локомотивів          2,05 - 3,2
   помічники  машиністів
   локомотивів               1,56 - 2,36
   на роботах,  що  виконуються
   безпосереньо   в  кар'єрах
   (розрізах),   технологічних
   цехах  основного виробництва
   металургійних,  трубних  і
   феросплавних    підприємств
   чорної   та   кольорової
   металургії
   машиністи локомотивів          2,49
   помічники машиністів
   локомотивів               1,86
   на підприємствах промислового
   залізничного транспорту і в
   залізничних цехах підприємств:
   машиністи локомотивів          2,21 - 2,49
   помічники машиністів
   локомотивів               1,67 - 1,86
   у залізничних  цехах  інших
   підприємств і організацій:
   машиністи локомотивів          2,05 - 2,36
   помічники машиністів
   локомотивів               1,56 - 1,77
 
3. Річковий транспорт:
   рядовий склад річкового флоту      1,37 - 1,62
 
4. Морський транспорт:
   члени екіпажів морських суден
   (крім командного складу)        1,31 - 2,19
 
5. Автомобільний транспорт:
   водії вантажних автомобілів       1,36 - 3,24
   водії легкових автомобілів       1,36 - 1,62
   водії автомобілів   швидкої
   медичної   допомоги   і
   автомобілів,    обладнаних
   звуковими  сигналами  типу
   "Сирена"                1,56 - 1,71
   водії автобусів             1,43 - 2,75
 
6. Міський електротранспорт:
   водії трамваїв             1,67 - 2,49
   водії тролейбусів            2,03 - 2,75
 
7. Підприємства зв'язку і держдруку:
   телеграфісти,   телеграфісти
   міжміського    телефонного
   зв'язку,     сортувальники
   поштових відправлень і виробів
   друку,     радіооператори,
   фотооператори,    оператори
   зв'язку, поштарі            1,37 - 1,75
   телефоністи     міського,
   місцевого    (виробничого)
   телефонного      зв'язку,
   телефоністи довідкової служби
   міської телефонної мережі        1,37 - 1,62
   інші робітники             1,37 - 2,25
 
8. Торгівля і громадське харчування:
   продавці,  контролери-касири,
   контролери,       касири
   торговельного залу           1,44 - 2,12
   комірники, старші комірники       1,37 - 1,87
 
9. Окремі професії робітників
   (за переліком, затверджуваним
   Мінпраці),  щодо  яких  не
   застосовуються тарифні сітки
   (крім герпетолога)           1 - 2
   герпетолог               2,25 - 2,75
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка