Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про Положення про Тимчасову депутатську комісію
   Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
       злочинністю, корупцією і хабарництвом
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити Положення про Тимчасову депутатську комісію
Верховної Ради України з питань боротьби  з  організованою
злочинністю, корупцією і хабарництвом.
   2. Доручити Першому заступнику Голови Верховної Ради України
Дурдинцю В. В. постійно надавати комісії допомогу у виконанні
покладених на неї завдань.
   3. Секретаріату та Управлінню Справами Верховної Ради України
(Горьовий Л. Є., Бондаренко Г. І.) невідкладно забезпечити комісію
приміщенням, охороною, транспортними  засобами,  оргтехнікою,
допоміжним персоналом згідно з пунктом 16 Положення про комісію.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І. ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 5 січня 1993 року
   N 2911-XII
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              Постановою Президії Верховної Ради
               України від 5 січня 1993 року
                    N 2911-XII
            ПОЛОЖЕННЯ
   про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради України
     з питань боротьби з організованою злочинністю,
           корупцією і хабарництвом
   Тимчасова депутатська комісія Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом
створена Постановою Верховної Ради України від 19 грудня 1992
року.
   Положення про комісію у відповідності з пунктом 2 зазначеної
Постанови Верховної Ради України  затверджується  Президією
Верховної Ради України.
        I. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ
   1. Комісія у своїй діяльності підзвітна Верховній Раді
України.
   2. Комісія обирає голову, двох заступників, секретаря, а
також розподіляє обов'язки між її членами. В необхідних випадках
комісія створює за напрямками своєї діяльності окремі групи.
   3. Основними напрямками діяльності комісії є:
   а) контроль і перевірка виконання законів  державними,
правоохоронними та іншими органами в їх діяльності по боротьбі з
організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом, в тому числі
реагування з боку цих органів на факти вчинення  злочинів,
обгрунтованості закриття кримінальних справ, а також для сприяння
у розгляді найбільш складних питань з цих проблем;
   б) аналіз діяльності державних  органів  прокурорської,
слідчої, судової практики  та  ефективності  законодавства,
спрямованого на боротьбу з організованою злочинністю. Розробка
рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення законодавства з цих
проблем;
   в) підготовка звітів Верховній Раді України.
   4. Комісія та її члени мають право:
   а) перевіряти діяльність правоохоронних органів та органів
державної влади і управління по виконанню законодавства України по
боротьбі з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом, а
також діяльність підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності щодо організації профілактики таких правопорушень;
   б) вимагати від посадових осіб, в тому числі й від тих, які є
народними депутатами всіх рівнів, необхідні для роботи комісії
документи, довідки, а також пояснення;
   в) вносити пропозиції до Верховної Ради  України  про
заслуховування звітів керівників відповідних органів;
   г) у разі необхідності опечатувати архіви та інші службові
приміщення і доручати органам Міністерства внутрішніх  справ
України або Служби безпеки України їх охорону;
   д) одержувати від слідчих та судових  органів  копії
документів, пов'язаних з  розглядом  комісією  відповідних
матеріалів, а також їхні висновки з окремих питань чи в цілому по
справі;
   е) бути присутніми під час  проведення  слідчих  дій
правоохоронними органами без права втручання в хід слідства;
   є) доручати керівникам державних та інших органів проведення
перевірок та ревізій діяльності підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності;
   ж) залучати до роботи і консультацій спеціалістів, експертів,
працівників правоохоронних органів і громадян. За клопотанням
комісії вони можуть бути заохочені.
   5. Керівники державних та інших установ зобов'язані сприяти
роботі комісії та її членів. Вимоги комісії та її членів про
надання посадовими особами пояснень і документів є обов'язковими і
підлягають безумовному виконанню. Посадові особи, які ухиляються
від виконання вимог членів комісії, чинять перешкоди або подають
неправдиву інформацію, за поданням комісії можуть звільнятися з
займаних ними посад, або притягатись до відповідальності згідно із
статтею 41 Закону України "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ).
   6. У разі виявлення порушень законодавства чи службових
обов'язків посадовими особами без ознак злочину в їх діях комісія
вправі порушити клопотання про притягнення  цих  осіб  до
дисциплінарної відповідальності чи про звільнення з посади.
   7. При наявності ознак злочину комісія вправі поставити
питання про негайне порушення кримінальної справи, ведення якої
доручається слідчим прокуратури, Служби безпеки чи Міністерства
внутрішніх справ України.
   8. Рішення комісії щодо необхідності порушення кримінальної
справи передається Генеральному прокурору України. Про прийняте
рішення прокурор повідомляє комісію не пізніше десятиденного
терміну. При відмові в порушенні кримінальної справи прокурор
виносить відповідну постанову, копія якої передається комісії. В
разі незгоди з рішенням Генерального прокурора України Комісія
свої висновки доповідає Верховній Раді України, яка й приймає
остаточне рішення щодо порушеного питання.
   У разі необхідності Верховна Рада України може визначити
слідчий орган, який має провадити розслідування справи, порушеної
за матеріалами комісії, а також прокурора, який має здійснювати
прокурорський нагляд за такими справами.
   9. Комісія та створені нею групи можуть залучати до своєї
роботи працівників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки,
Генеральної прокуратури, Верховного Суду та інших  державних
органів України, про що виноситься рішення.
         II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ
   10. Роботу комісії організовує і спрямовує її голова. Голова
комісії забезпечує регулярне скликання засідань комісії, визначає
коло питань, що підлягають розгляду на чергових засіданнях, дає
відповідні доручення членам комісії і перевіряє їх виконання,
готує для Верховної Ради України звіти про діяльність комісії, а
також висновки і пропозиції.
   11. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому
бере участь не менше половини її складу. Рішення приймається
простою більшістю голосів і підписується головою комісії або його
заступниками, скріплюється печаткою Секретаріату Верховної Ради
України.
   12. Кожний член комісії або створені нею групи проводять
роботу за дорученням комісії, голови комісії або його заступників.
   13. Члени комісії не мають права розголошувати  даних
матеріалів перевірок та розслідування, які їм стали відомі в ході
роботи, в засобах масової інформації чи в іншій спосіб без згоди
комісії, а по кримінальних справах - до прийняття остаточного
рішення судовими органами.
   14. Членам комісії видаються спеціальні посвідчення  за
підписом Голови Верховної Ради України. Комісія використовує
спеціальні бланки.
   15. На період виконання доручень  комісії  її  члени
звільняються від виконання інших службових обов'язків.
   16. На період роботи комісії Управління  Справами  та
Секретаріат Верховної Ради України забезпечують її приміщенням,
охороною, транспортними  засобами,  оргтехнікою,  допоміжним
персоналом, а також квитками на повітряний, залізничний, водний та
автомобільний транспорт.
   17. Члени комісії та залучені до її роботи особи мають право
позачергового одержання місць в готелях незалежно від відомчої
підпорядкованості у всіх населених пунктах України, а також на
позачергове придбання проїзних квитків на всі види транспорту.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка