Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
          Про заходи щодо державної
          підтримки освіти в Україні
 
 ( Чинність Указу поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів 
  військових навчальних закладів Міністерства оборони України
  та заснувати з 1998 року двадцять стипендій Президента
  України для зазначених категорій військовослужбовців згідно 
  з Указом Президента N 1377/97 від 23.12.97 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
  N 221/2001 ( 221/2001 ) від 29.03.2001 )
 
   З метою створення умов для дальшого розвитку освіти в Україні
та зміцнення матеріальної  бази  навчально-виховних  закладів
п о с т а н о в л я ю:
   1. Кабінету Міністрів України:
   - погасити в  місячний  строк  заборгованість  державним
навчально-виховним закладам по заробітній платі та стипендіях, а
також здійснити відповідні виплати за час відпусток та літніх
канікул до 1 вересня 1994 року;
   - вжити заходів до  погашення  заборгованості  державних
навчально-виховних закладів за комунальні послуги, в тому числі
енерго-, водо- та теплопостачання;
   - забезпечити своєчасне виділення бюджетних асигнувань на
фінансування навчально-виховних закладів, а також необхідних їм
матеріальних ресурсів;
   - розглянути питання щодо надання  студентам  особистого
соціального освітнього кредиту;
   - забезпечити  повернення  навчально-виховним  закладам,
установам та організаціям освіти через Міжвідомчий комітет з
питань визначення пріоритетів використання валюти валютних коштів,
що надходитимуть їм у 1994 році і підлягають обов'язковому
продажу, за  умови  спрямування  цих  коштів  на  придбання
навчально-наукового обладнання, навчальної та науково-технічної
літератури;
   - вирішити  питання  щодо  звільнення від ввізного мита
навчальної та науково-технічної літератури, приладів, обладнання,
запасних частин та матеріалів до них, реактивів, зразків та
матеріалів, які ввозяться державними навчально-виховними закладами
і призначені безпосередньо для забезпечення навчального процесу та
науково-дослідних робіт.
   2. Установити, що тимчасово, до прийняття відповідного акта
Верховною  Радою  України, господарсько-договірні роботи, які
виконують установи, організації, дослідно-виробничі підприємства
державних  навчально-виховних  закладів  і які спрямовані на
впровадження в народне господарство нової техніки та передових
технологій,  прирівнюються  за  умовами  оподаткування  до
науково-дослідних робіт, виконуваних  за  рахунок  бюджетного
фінансування.  Перелік  господарсько-договірних робіт, на які
поширюється чинність цієї статті, визначає Міністерство економіки
України за поданням Міністерства освіти України, інших міністерств
та відомств.
   3. Дозволити  державним   навчально-виховним   закладам
здійснювати підготовку фахівців на договірній основі з оплатою їх
навчання юридичними та фізичними особами за умови повного і
своєчасного виконання завдань по набору студентів на навчання за
рахунок бюджетних коштів.
   4. Заснувати з 1994-1995 навчального  року 350 стипендій
Президента України для студентів вищих навчальних закладів та 50 -
для аспірантів.
   Кабінету Міністрів України затвердити у двомісячний строк
Положення про стипендії Президента України для студентів вищих
навчальних закладів.
( На часткову зміну статті 4 встановити з 2001/2002 навчального
року  700  стипендій Президента України для студентів вищих
навчальних  закладів  згідно  з Указом Президента N 221/2001
( 221/2001 ) від 29.03.2001 )
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 9 червня 1994 року
   N 290/94
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка