Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок здійснення операцій з іноземною валютою в готівці установами Національного банку України


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
             П О Р Я Д О К
 
 N 128 від 03.06.94
   м.Київ
 
 vd940603 vn128
 
                         Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    від 03.06.94 р. N 128
    ( Документ скасовано на підставі Постанови Нацбанку
     N 168 ( z0265-00 ) від 25.04.2000 )
               Порядок
    здійснення операцій з іноземною валютою в готівці
       установами Національного банку України
   1. Республіканський банк Криму, обласні управління, ОПЕРУ та
Центр міждержавних розрахунків Національного банку України (в
подальшому - "регіональні управління") здійснюють операції з
іноземною валютою у готівці відповідно до затвердженого Правлінням
Національного  банку  України Положення про Офіційні валютні
резерви, Порядку встановлення і використання курсу українського
карбованця ( v7344500-93 ), Положення про пункти обміну іноземної
валюти ( v_935500-93 ) та інших нормативних документів.
   2. Згідно з діючим порядком при здійсненні операцій купівлі
та продажу іноземної валюти в готівці установи Національного банку
України  використовують  власний  курс  купівлі  та продажу,
орієнтований на середній курс купівлі та продажу готівкового
валютного ринку області.
   3. Курс купівлі та продажу іноземної валюти встановлюється і
затверджується щоденно керівником регіонального управління (для
ОПЕРУ - Головою Правління Національного банку України чи його
заступником - куратором з питань валютного регулювання) і не
змінюється протягом операційного дня.
   4. Куплена регіональними управліннями Національного банку
України іноземна валюта в готівці підлягає розподілу на дві
частини, в тому числі:
   - для зарахування в Офіційні валютні резерви - 60 відсотків
від загальної суми купленої за кожний банківський день іноземної
готівки;
   - для потреб регіонального управління Національного банку
України (в порядку, встановленому п.7) - 40 відсотків  від
загальної суми купленої за кожний банківський день іноземної
готівки;
   5. Облік купленої іноземної валюти в готівці здійснюється на
балансових рахунках N 060 "Готівкова вільно конвертована валюта та
платіжні  документи у вільно конвертованій валюті", N 076/1
"Іноземна валюта для потреб регіонального управління Національного
банку України", N 076/2 "Іноземна валюта, яка підлягає передачі в
Офіційний валютний резерв Національного банку України".
   6. Джерелом купівлі валютної готівки, яка залишається в
розпорядженні  регіонального  управління  Національного  банку
України, може бути його прибуток, зарахований в фонд накопичення.
   При цьому за результатами робочого дня куплена іноземна
валюта  розподіляється  за  призначенням  і відображається в
бухгалтерському обліку такими проводками:
   - при купівлі валютної готівки у юридичної чи фізичної особи
з оплатою безготівковими карбованцями
   а) готівкової  валюти,  яка  залишається в розпорядженні
регіонального управління
  1) Д-т 904/1
    К-т рахунку фізичної чи юридичної особи
  2) Д-т 060
    К-т 076/1
   Витрати управління  на  купівлю  валюти  відносяться  на
результати його діяльності з відображенням у бухгалтерському
обліку такими проводками:
   1) Д-т 016  (в межах суми, яка витрачена на купівлю
    К-т 904/1 валюти за офіційним курсом)
   2) Д-т 970  (в сумі понад витрати за
    К-т 904/1  офіційним курсом)
   Курсова різниця між курсом купівлі готівки та офіційним
курсом в момент купівлі відноситься на 970 балансовий рахунок.
   б) готівкової  валюти, яка підлягає передачі в Офіційні
валютні резерви в головний банк:
   1) Д-т 904/2
    К-т рахунку фізичної чи юридичної особи
   2) Д-т 060
    К-т 076/2
   - при купівлі валютної готівки у фізичних осіб з оплатою в
готівкових карбованцях (купонах)
   1) Д-т 060     2) Д-т 970  та  3) Д-т 904/2
     К-т 076/1      Д-т 904/1     К-т 035
     К-т 076/2      К-т 035
   7. Витрати  регіонального управління на купівлю валютної
готівки, яка підлягає передачі в головний банк, компенсується
шляхом списання коштів з 904 балансового рахунку з подальшим
віддебетуванням на Національний  банк  України  одночасно  з
перевезенням валютної готівки. В цьому разі в регіональному
управлінні робляться такі проводки:
 
  1) Д-т 061 2) Д-т 904 (головн.банк) проводка 3) Д-т 076/2
   К-т 060  К-т 904/2 (рег.упр)  в НБУ    К-т 061
   Остання проводка робиться після підтвердження головного банку
про отримання готівки.
   Компенсація витрат  регіонального  управління здійснюється
головним банком за курсом національної валюти до іноземної на
момент  списання  готівки  з  рахунку  060 (у регіональному
управлінні).
   8. Використання  іноземної валюти з Офіційного валютного
резерву здійснюється згідно з Положенням про Офіційний валютний
резерв тільки за розпорядженням керівництва (Голови Правління та
заступників ) Національного банку України.
   9. Відповідно до п.4 регіональне управління може здійснювати
продаж іноземної валюти в готівці - юридичним особам, також через
відкриті при банку обмінні пункти - фізичним особам (у межах
загального  розміру  валютних  коштів,  які  залишаються  в
розпорядженні банку) в таких випадках:
   1) юридичним особам:
   - клієнтам банку - на службові відрядження - за надання
відповідних розрахунків;
   - іншим  юридичним  особам  -  за  проханням  місцевої
адміністрації Президента для виконання пріоритетних  місцевих
програм;
   2) фізичним особам, включаючи працівників Національного банку
України:
   - на лікування за кордоном - за умови  надання  банку
відповідних довідок органів Міністерства охорони здоров'я України;
   - для придбання медикаментів (на  підставі  рекомендацій
установ Міністерства охорони здоров'я України) за кордоном, чи в
установах України, які мають ліцензію Національного банку України
на продажу ліків за іноземну валюту;
   - в інших випадках - з дозволу керівництва Національного
банку України.
   3) працівникам Національного банку України:
   - при виїзді за кордон в особистих та службових справах - у
межах суми, еквівалентної 400 доларам США, за наявності оформленої
в установленому порядку виїздної візи.
   Здійснюючи продаж іноземної валюти в готівці юридичним особам
та фізичним особам з оплатою безготівковими карбованцями банк
робить наступні проводки:
  1) Д-т 076/1 2) Д-т розрах.рахунку клієнта 3) Д-т 904/1
    К-т 060    К-т 904/1           К-т 960
   При продажу валютної готівки фізичним  особам  робляться
наступні проводки:
   1) Д-т 076/1   2) Д-т 035
     К-т 060     К-т 904/1
             К-т 960
   Крім вказаного  вище  продажу  регіональне  управління
Національного банку України може частину іноземної готівки, яка
залишається  в  розпорядженні  банку  (з  40  відсотків),
використовувати для фінансування потреб банку через кошти фонду
накопичення, створеного в іноземній валюті. Для цього відповідна
сума готівки підлягає зарахуванню на коррахунки Національного
банку України в іноземних банках за дорученням регіонального
управління (як правило шляхом вивозу за кордон). Головний банк для
зарахування  безготівкової  іноземної  валюти  на  користь
регіонального управління Національного банку України відкриває
останньому  кореспондентський  рахунок в іноземній валюті на
балансовому рахунку номер 073.  У  регіональному  управлінні
відкривається коррахунок 072.
   Здійснюючи вказані операції регіональне управління робить
наступні проводки:
 
  1) Д-т 061   2) Д-т 076/2   3) Д-т 072
   К-т 060    К-т 061     К-т рахунок фонду накопи-
                    чення в іноземній ва-
                    люті (номер буде
                    повідомлений додатково)
   У разі виявлення іноземним банком фальшивих банкнот іноземної
валюти відповідна сума іноземної валюти відноситься на збитки
регіонального управління і на вказану суму зменшуються зарахування
у  фонд накопичення. Остання проводка робиться тільки після
підтвердження головного банку про реальне зарахування.
   10. Регіональне  управління  Національного  банку України
зобов'язане щоденно надавати інформацію про операції з готівкою у
встановленому порядку електронним зв'язком.
 
 Заступник
 Голови Правління                   І.О.Мітюков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка